งานบริการโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป : ERP

การให้บริการนอกเวลาทำการ
การให้บริการนอกเวลาทำการ

บริการทางโทรศัพท์มือถือ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าปีแรกหรืออยู่ในสัญญาบำรุงรักษาประจำปีแบบ Beyond, Platinum และ Gold เท่านั้น

กรณีไม่ทราบหรือลืม Password ในการเชื่อมฐานข้อมูลหากต้องการตั้งค่าสามารถทำได้อย่างไร
กรณีไม่ทราบหรือลืม Password ในการเชื่อมฐานข้อมูลหากต้องการตั้งค่าสามารถทำได้อย่างไร

กรณีไม่ทราบหรือลืม Password ในการเชื่อมฐานข้อมูลหากต้องการตั้งค่าสามารถทำได้อย่างไร

การสำรองข้อมูลทำอย่างไรได้บ้าง
การสำรองข้อมูลทำอย่างไรได้บ้าง

การสำรองข้อมูลทำอย่างไรได้บ้าง

โปรแกรมรองรับฐานข้อมูลอะไรได้บ้าง
โปรแกรมรองรับฐานข้อมูลอะไรได้บ้าง

โปรแกรมรองรับฐานข้อมูลอะไรได้บ้าง

ย้ายที่ตั้งสำนักงาน และ มีการเปลี่ยน Router ใหม่ใช้งานโปรแกรมไม่ได้
ย้ายที่ตั้งสำนักงาน และ มีการเปลี่ยน Router ใหม่ใช้งานโปรแกรมไม่ได้

ย้ายที่ตั้งสำนักงาน และ มีการเปลี่ยน Router ใหม่ใช้งานโปรแกรมไม่ได้

สามารถติดตั้งโปรแกรมบน Server ใน VM  ได้หรือไม่
สามารถติดตั้งโปรแกรมบน Server ใน VM ได้หรือไม่

สามารถติดตั้งโปรแกรมบน Server ใน VM หรือ Hyper-V ได้หรือไม่

การใช้งานโปรแกรมนอกสถานที่ เช่น ที่บ้าน Work From Home ได้หรือไม่ อย่างไร
การใช้งานโปรแกรมนอกสถานที่ เช่น ที่บ้าน Work From Home ได้หรือไม่ อย่างไร

ใช้งานโปรแกรมนอกสถานที่ เช่นที่บ้าน Work FromHome ได้หรือไม่ อย่างไร

เงื่อนไขการให้บริการ VNC
เงื่อนไขการให้บริการ VNC

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้โปรแกรม Business Plus และการบริการของบริษัทฯด้วยดีมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ให้บริการรีโมทหน้าจอ/VNC กับลูกค้าทุกท่านที่ต่อสัญญาบำรุงรักษา (MA)

การบริการหลังการขาย
การบริการหลังการขาย

ตามที่ท่านทราบดี ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ส่งผลให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆพัฒนาขึ้นมาก เช่น ตัวประมวลผล (CPU) มีความรวดเร็วขึ้นหน่วยเก็บความจำหลัก (Memory) หน่วยเก็บความจำสำรอง (HardDisk) มีความจุมากขึ้น จอภาพต่างๆมีสีสวยงาม มีความละเอียดมากยิ้งขึ้น (Monitor)

วีดีโอบรรยายพิเศษไขข้อสงสัยใน e-Tax Invoice สำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ในช่วงมาตรการ Easy e-Receipt กับ Bplus ERP & Bplus POS วันที่ 22 ธันวาคม 2566
วีดีโอบรรยายพิเศษไขข้อสงสัยใน e-Tax Invoice สำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ในช่วงมาตรการ Easy e-Receipt กับ Bplus ERP & Bplus POS วันที่ 22 ธันวาคม 2566

เพื่อให้ทราบระบบ e-Tax invoice เพื่อเตรียมตัวตามมาตรการ Easy e-Receipt และทราบกระบวนการทำการของการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปจากโปรแกรมกับ Bplus ERP & Bplus POS

การควบคุมการเปิดเอกสารใบขอซื้อ ซึ่งต้องการให้มีการอนุมัติก่อน

Q : บริษัทมีความต้องการใช้ ระบบควบคุมเอกสาร DOCUMENT FLOW ในระบบการจัดทำเอกสารขอซื้อ จัดการอนุมัติก่อนดำเนินงาน จัดทำใบสั่งซื้อในระบบได้ สามารถทำได้หรือไม่

ผู้ใช้งานบันทึกเอกสารย้อนหลังไม่เป็นปัจจุบัน

Q : ปัจจุบันมีปัญหา ผู้ใช้งานบันทึกเอกสารย้อนหลังไม่เป็นปัจจุบัน ทำให้วันที่เลขที่เอกสารไม่เรียงกัน ระบบมีตัวช่วยในการควบคุมส่วนนี้หรือไม่

หากบันทึกเอกสารแล้วไม่ต้องการพิมพ์ทันที ต้องการจะให้แสดงจอภาพตรวจสอบ ก่อนพิมพ์ได้หรือไม่

Q: ต้องการตรวจสอบเอกสารก่อนการพิมพ์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารที่ผิดออกมา โปรแกรมสามารถทำได้หรือไม่

ฝ่ายบัญชีทำการลบเอกสารขาย ทำให้เลขที่บิลไม่เรียง จะสามารถบันทึกเอกสารให้ได้เลขที่เดิมที่ลบ ได้หรือไม่

Q: เลขที่บิลไม่เรียงกัน ทำให้ยากในการตรวจสอบความถูกต้อง มีวิธีการแก้ไข หรือ กำหนดให้เรียงกันได้หรือไม่?

หากกิจการต้องการกำหนดสายการอนุมัติเอกสารตามแต่ละประเภทเอกสาร และการอนุมัติเอกสาร ให้ระดับหัวหน้าขึ้นไปอนุมัติ สามารถทำได้หรือไม่

Q: หากกิจการต้องการกำหนดสายการอนุมัติเอกสารตามแต่ละประเภทเอกสาร และการอนุมัติเอกสาร ให้ระดับหัวหน้าขึ้นไปอนุมัติ สามารถทำได้หรือไม่ ต้องการกำหนดให้ในเอกสารมีผู้อนุมัติ สามารถกำหนดได้กี่คน

เอกสารถูกยกเลิกแล้ว โดยทางบัญชีต้องการพิมพ์เอกสารที่ยกเลิกเป็นหลักฐาน BUSINESS PLUS ERP รองรับหรือไม่

ถ้ามีการบันทึกยกเลิกเอกสารแล้ว ต้องการพิมพ์บิลที่ยกเลิก เช่น กรณีมีการบันทึกเอกสารขาย (ใบกำกับภาษี) ซึ่งยังไม่ได้พิมพ์บิล ซึ่งเอกสารถูกยกเลิกแล้ว โดยทางบัญชีต้องการพิมพ์เอกสารที่ยกเลิก ทำได้อย่างไร

สินค้า A มีขนาดบรรจุหลายหน่วย เช่น ชิ้น แพ็คX3 ลังX12 หีบX36

สินค้า A มีขนาดบรรจุหลายหน่วย เช่น ชิ้น แพ็คX3 ลังX12 หีบX36 โดยซื้อที่หน่วยหีบ และขายได้ทุกหน่วย นับสต็อคที่หน่วยหีบ โปรแกรมรองรับการทำสต๊อกรวมทุกขนาดบรรจุหรือไม่

เริ่มต้นใช้งานระบบโดยการนำเข้าข้อมูลจากระบบเดิมได้หรือไม่

การเริ่มใช้งานโปรแกรมสามารถโอนย้ายข้อมูลจากโปรแกรมเก่าเข้า Business Plus ERP ได้หรือไม่

สินค้าในร้านส่วนใหญ่ ไม่มีบาร์โค้ด จะบริหารสินค้าได้ไหม?

Q : สินค้าในร้านส่วนใหญ่ ไม่มีบาร์โค้ด ซึ่งลูกค้ามักจะมาเดินชมและซื้อที่หน้าร้าน ต้องเฝ้านร้านตลอดเวลา เพราะลูกน้องมักขายผิดรายการ ไม่ตรงสินค้าที่ลูกค้าหยิง ต้องการควบคุมคลังสินค้าและบริหารสินค้าเพื่อเบิกจ่ายสินค้าได้ถูกตัว ไม่ผิดรายการ ได้อย่างไร

รับสินค้าผิด เกิดจาก Supplier เปลี่ยนบาร์โค้ดใหม่ ทำให้สินค้ามีรายการซ้ำซ้อน

Q : สินค้าในร้านมาจาก Supplier ปัญหาของร้านส่วนใหญ่ที่พบ รับสินค้าผิด เกิดจาก Supplier เปลี่ยนบาร์โค้ดมาใหม่ทำให้บางครั้งสินค้าเป็นคนละบาร์โค้ดควบคุมได้ยาก ทำให้บางครั้งสินค้ารหัสเดิมค้างสต็อก เพราะพนักงานพบแต่รหัสใหม่ มีวิธีการแก้ไขปัญหานี้หรือไม่

จัดชุดสินค้าจำหน่าย เช่น จัดกระเช้าช่วงปีใหม่ , ชุดสังฆทาน เพื่อกระตุ้นยอดขายตามเทศกาล และ เร่งระบายสินค้าเคลื่อนไหวช้า ระบบที่ใช้อยู่ทำไม่ได้ และยังทำให้ต้นทุกขายผิดพลาด Business Plus ERP รองรับการทำงานนี้หรือไม่

Q : กิจการมองหาวิธีเพิ่มจำนวนขายสินค้าหลาย ๆ ชนิดพร้อมกันด้วยการจัดชุดสินค้าในช่วงเทศกาล และบ้างครั้งกับสินค้าช่วงเวลาปกติแต่เปเป็นสินค้าที่แหมาะกับการใช้ร่วมกัน เช่ยชุดซ่อมบำรุง กระเช้าช่วงปีใหม่ และ ชุดสังฆทาน เป็นต้น แต่มีปัญหาการตัดสต็อคผิดและคำนวณต้นทุนผิด

รายการสินค้ามีจำนวนมาก ต้องการเคลียร์สต็อกขายไม่ได้ ไม่เคลื่อนไหวนาน เพื่อเพิ่มกระแสเงินสด

Q : รายการสินค้าในร้านมีจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจการเคลื่อนไหวสินค้า สินค้าอะไรที่ค้างสต๊อกอยู่ไม่เคยขาย หรือยอดขายต่ำ เพื่อเคลียร์สต็อกขายไม่ได้ ไม่เคลื่อนไหวนาน ในการเพิ่มกระแสเงินสด

กำหนดไม่ให้พนักงานขายสินค้ากรณีที่ไม่มียอดในสต๊อกได้หรือไม่

Q : เพื่อเป็นการควบคุมการเปิด Order ในกรณีที่ไม่มีสินค้า สามารถกำหนดไม่ให้พนักงานขายสินค้ากรณีที่ไม่มียอดในสต๊อกได้หรือไม่

ธุรกิจบริการต้องการออกใบกำกับภาษีทั้งค่าบริการและวัสดุอุปกรณ์

Q : บริษัทรับทำความสะอาด มีการรับทำความสะอาดโดยคิดค่าบริการเป็นครั้ง และคิดค่าวัสดุที่ต้องใช้ ในการเปิดใบกำกับภาษี ต้องการให้ค่าบริการ และวัสดุที่ใช้รวมในเอกสารเดียวกันได้หรือไม่

จำนวนสินค้ามีปริมาณที่ต้องการความละเอียดสูงมีทศนิยมหลายตำแหน่ง

Q : จำนวนสินค้ามีปริมาณที่ต้องการความละเอียดสูงมีทศนิยมหลายตำแหน่ง เมื่อออกบิลให้กับลูกค้าต้องการแสดงจำนวนขายเป็นทศนิยม เช่น สินค้าเกษตร การขายคิดเงินเป็น กก./กรัม ระบบช่วยงานและรายงานสต็อกได้หรือไม่

เอกสารขายต้องการแสดงเพียงชื่อสินค้าตามประเภทสินค้าโดยไม่ต้องการให้แสดงชื่อยี่ห้อ

Q : จำหน่ายสินค้ามือ 2 สินค้าเกรด B การจัดทำเอกสารขาย ต้องการแสดงเพียงชื่อเครื่องมือโดยไม่ต้องการให้แสดงชื่อยี่ห้อ ซึ่งในเอกสารจะ แสดงสินค้าต่างรหัสโดยมีชื่อเดียวได้ เนื่องจากบางสินค้าบางครั้งยี่ห้อเดียวกัน แต่เป็นเกรด A เกรด B เป็นต้น ระบบมีเครื่องมือช่วยหรือไม่

สินค้ารุ่นเดียวกันมีหลายลาย หลายสีไม่สามารถแสดงหน้าร้านได้ทั้งหมด พนักงานไม่ทราบว่ามีของขาย

Q : สินค้าของร้านมีรูปร่าง / สี ใกล้เคียงกัน รุ่นเดียวกันมีหลายลาย หลายสีไม่สามารถแสดงหน้าร้านได้ทั้งหมด พนักงานไม่ทราบว่ามีของขายการเปิดเสนอขาย การบิลขายแต่ละครั้งฝ่ายขายและธุรการขายต้องเปิด List รายการสินค้าเพื่อดูรูปสินค้าและรหัสสินค้านั้นๆ ก่อนทำการเปิดบิล ทำให้ช้าในการทำงาน โปรแกรมมีเครื่องมือช่วยงานได้อย่างไร

ร้านเปิดมาเป็นเวลานานมีสินค้าที่ล้าสมัย และไม่ขายในร้านแล้วจำนวนมาก

Q : ร้านเปิดมาเป็นเวลนานมีสินค้าที่ล้าสมัย และไม่ขายในร้านแล้วจำนวนมาก ถ้านำระบบ BUSINESS PLUS ERP มาใช้จะช่วยเรื่องนี้อย่างไร

มีสินค้าใหม่ทุกวัน แต่พนักงานขายไม่ทราบ พลาดโอกาสขาย

Q : ในแต่ละวันกิจการต้องสร้างสินค้าใหม่หลายรายการ จะทราบได้หรือไม่ว่าวันนี้มีสินค้าใหม่กี่รายการและมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เพื่อทำการตั้งราคาขาย และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดการขายทั้งหน้าร้านและพนักงานขายนำไปขายได้อย่างไร

ระบบช่วยจัดการตัดสต็อก และคำนวณต้นทุน สินค้าเป็นชุดเช่น ร้านอาหารจัดชุดสินค้าเป็น Set เช่น ชุดหมูกระทะ 599.- Business Plus รองรับการทำงานเช่นนี้หรือไม่

Q: กิจการร้านอาหาร ขายอาหารเป็น Set มีความไม่สะดวกในการตัดวัตถุดิบใน Set ปัจจุบันใช้วิธีการตัดใช้ไป ทำให้ไม่รู้ยอดสต็อกจริงที่ใช้ และไม่ทราบต้นทุนจริงของการขาย ระบบมีวิธีการแก้ไข หรือตรวจสอบได้หรือไม่?

ระบบรองรับการขายสินค้าประเภท กระจก กระเบื้อง ที่ต้องการดูสต็อกเป็นแผ่น แต่ขายเป็นพื้นที่เช่น ตารางฟุต ตารางเมตร หรือไม่?

Q: ระบบรองรับการขายสินค้าประเภท กระจก กระเบื้อง ที่ต้องการดูสต็อกเป็นแผ่น แต่ขายเป็น ตรม. หรือไม่?

กิจการมีสินค้าแยกพื้นที่เก็บชัดเจนตามประเภทสินค้า มีวิธีไหนบ้างที่จะช่วยในการบันทึกเอกสารให้แสดง ตน.เก็บ สินค้าตามพื้นที่เก็บให้อัตโนมัติ

Q: ผู้บันทึกรายการในเอกสารส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสินค้ารับเข้า-จ่ายออกจากตำแหน่งเก็บใด กิจการมีการควบคุมสินค้าโดยการแยกพื้นที่เก็บอย่างชัดเจนแล้ว แต่ผู้บันทึกรายการยังจำพื้นที่เก็บไม่ได้ ระบบมีวิธีการแก้ไขหรือช่วยเหลือให้สามารถทำงานได้้เร็วและถูกต้องหรือไม่?

สินค้ามีรูปแบบใกล้เคียงกัน ชื่อคล้ายกัน ขายผิดพลาดบ่อย จัดของผิดบ่อย

Q: เด็กมักจัดสินค้าในร้านผิดเป็นประจำเนื่องจากสินค้าชื่อคล้ายกันแต่เป็นคนละตัว ระบบสามารถใส่รูปสินค้าลงไปได้หรือไม่?

การหยิบสินค้าหน้าร้านมาจัดชุด ตามรายการที่กำหนดไว้ จัดสต็อกสินค้าให้ถูกต้องอย่างไร

ร้านมีการจัดกระเช้าสินค้าช่วงปีใหม่ หรือการจัดชุดสังฆทาน โดยการหยิบสินค้าหน้าร้านมาจัดชุด ตามรายการที่กำหนดไว้ มีวิธีดำเนินการในระบบได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้สต็อกสินค้าถูกต้อง

วิธีการเปลี่ยนราคาขายสินค้าเป็นกลุ่มเช่น สินค้ารุ่นเดียวกันต่างสีต่างกลิ่น

สินค้าในหมวดหรือกลุ่มเดียวกัน เช่น รุ่นเดียวกันต่างสีต่างกลิ่น ถ้าต้องการปรับราคามีวีธีการที่ช่วยแทนการคีย์ทีละตัวหรือไม่

บัญชีไม่ตรงตามปีปฎิทิน รอบบัญชีเป็น สิงหาคม-กรกฎาคม

Q : กิจการมีการปิดงวดบัญชีไม่ตรงตามปีปฎิทิน รอบบัญชีเป็น สิงหาคม-กรกฎาคม BUSINESS PLUS ERP รองรับหรือไม่

ตรวจสอบสถานะเช็ค

Q : ปริมาณเช็ครับ เช้คจ่ายมีมาก ต้องการตรวจสอบว่าเช็คอยู่ในสถานะใด เช่น เช็คจ่าย เช็คผ่าน หรือเช็คแต่ละใบจ่ายให้ใคร สามารถตรวจสอบได้อย่างไร

ชำระเงินล่าช้าเพิ่มยอดดอกเบี้ยชำระล่าช้ากับลูกค้าด้วย และการออกใบเสร็จรับเงินทำได้หรือไม่

Q : กรณีลูกค้าชำระเงินล่าช้า บริษัทมีการคิดดอกเบี้ยชำระล่าช้ากับลูกค้าด้วย ในการออกใบเสร็จรับเงินต้องการให้ยอดรับเงินลงบัญชีเป็นรายได้ดอบเบี้ย ระบบรองรับหรือไม่

ต้องการบันทึกเตือนความจำไว้ว่าลูกค้าบางรายมีสิ่งที่ต้องเตือนขณะเปิดบิล

Q : ต้องการบันทึกเตือนความจำไว้ว่าลูกค้ารายนี้ต้องเก็บเงินมัดจำมาก่อน เพื่อให้พนักงานดึงเงินมัดจำมาหักในบิลขายด้วยสามารถทำได้หรือไม่

ลงบัญชีรายได้แยกตามประเภทลูกหนี้

Q : กิจการมีการขายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อทำการขายสินค้า A ต้องการแยกการลงบัญชีรายได้ตามลูกหนี้แต่ละราย

การค้นหาลูกหนี้

Q: จำรหัส และ ชื่อ ลูกหนี้ไม่ได้ ระบบสามารถค้นหาจากที่อยู่ของลูกหนี้ได้หรือไม่?

การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม สามารถบันทึกยอดยกมาของงบการเงินได้หรือไม่

Q : การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม สามารถบันทึกยอดยกมาของงบการเงินได้หรือไม่ บันทึกงบอะไรได้บ้าง และมีรายงานงบการเงินให้ตรวจสอบหรือไม่

การลงบัญชี เศษสตางค์ขาดเกินจากการรับชำระเงินสดจากเครื่อง POS สามารถทำได้อย่างไร

ต้องการตั้งค่าการลงบัญชี เศษทอนขาดเกินจากการรับชำระเครื่อง POS ตั้งค่าอย่างไร

กิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ต้องทำการซื้อในสกุลเงินต่างประเทศ ระบบรองรับสกุลเงินใดบ้าง

กิจการมีซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และต้องการเพิ่มสกุลเงินต่างประเทศเข้่าไปในโปรแกรมสามารถเพิ่มได้หรือไม่

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสลับกำหนดได้มากกว่า 6 หลักไหมและสามารถใส่อักขระพิเศษได้หรือไม่

ชื่อผู้ใช้งานและรหัสลับกำหนดได้มากกว่า 6 หลักไหมและสามารถใส่อักขระพิเศษได้หรือไม่

ยกเลิกเอกสารที่บันทึกได้หรือไม่

Q : หลังจากบันทึกเอกสารไปแล้ว สามารถยกเลิกเอกสารที่บันทึกได้หรือไม่

ทุจริตเปิดบิลขายไปเก็บเงินลูกค้าแล้ว จากนั้นกลับมาแก้ไขเอกสารเพื่อลดจำนวนเงิน

Q : เกิดการทุจริตของพนักงาน โดยมีการเปิดบิลขายไปเก็บเงินลูกค้าแล้ว จากนั้นกลับมาแก้ไขเอกสารลดจำนวนเงินภายหลัง เงินที่ทุจริตไปแบ่งกันกับธุรการขาย โปรแกรม Business Plus มีทางปัองกันหรือช่วยอย่างไรได้บ้าง

พนักงานขายเปิดบิลขายโดยลดราคาให้ลูกค้ามากกว่าที่บริษัทกำหนด

Q : พนักงานขายเปิดบิลขายโดยลดราคาให้ลูกค้ามากกว่าที่บริษัทกำหนด ทำให้ราคาขายที่ขายออกไปราคาต่ำกว่าต้นทุน มีวิธีการควบคุมหรือป้องกันหรือไม่

หากกิจการต้องการห้ามรับสินค้าจากการสั่งซื้อเกินจากจำนวนที่สั่ง ระบบมีวิธีการช่วยในเรื่องนี้อย่างไร

บันทึกเอกสารใบรับสินค้าอ่านจากใบสั่งซื้อ มีสินค้ามากกว่าที่เปิดใบสั่งซื้อ ทางบัญชียืนยันจะรับเพื่อให้ตรงกับใบกำกับภาษี แต่ไม่สามารถรับได้เกิดจากอะไร

บริษัทต้องการให้ใบกำกับภาษีขายต้องการให้พิมพ์ได้ครั้งดียวเท่านั้น

กิจการมีนโยบายการพิมพ์ใบกำกับภาษีขายในระบบให้ฝ่ายขายพิมพ์ได้ครั้งเดียวเท่านั้น กรณีต้องการพิมพ์ซ้ำจะต้องแจ้งให้ ผู้จัดการทั่วไป ดำเนินการให้เท่านั้น สามารถกำหนดสิทธิได้หรือไม่

กิจการมีฝ่ายขาย 2 แผนก และไม่ต้องการให้แต่ละแผนกเห็นยอดขายของอีกทีมสามารถทำได้หรือไม่

Q: ไม่ต้องการให้แต่ละแผนกเห็นเอกสารของแผนกอื่นๆ ได้หรือไม่?

การสอบถามในระบบมีหลากหลายหัวข้อ สามารถจำกัดสิทธิพนักงานสอบถามได้เฉพาะเรื่องในหน้าที่ได้หรือไม่

การใช้งานปุ่มสอบถาม บางส่วนงานเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องทราบข้อมูล จึงต้องการปิดไม่ให้ใช้งานสอบถามบางข้อได้สามารถกำหนดได้หรือไม่

SUPPLIER ลดราคาสินค้าเพื่อชดเชยข้อผิดพลาดในการส่งของ ระบบรองรับการลดหนี้ และ จัดการต้นทุนใหม่ได้หรือไม่

กรณีได้รับใบลดหนี้จากเจ้าหนี้ ที่ไม่ใช่การคืนสินค้า แต่ต้องการปรับต้นทุนลงด้วย มีวิธีการอย่างไร

ฝ่ายจัดซื้อมักเสียเวลาในการจำราคาสินค้าที่เคยซื้อ หรือ Price list ของ Supplier ทำให้ในการเปิดเอกสารสั่งซื้อใช้เวลานาน ต้องการลดระยะเวลาในการทำงานได้หรือไม่

Q : ฝ่ายจัดซื้อมักเสียเวลาในการหาราคาสินค้าที่เคยซื้อ หรือ Price list ของ Supplier ทำให้ในการเปิดเอกสารสั่งซื้อใช้เวลานาน ต้องการลดระยะเวลาในการทำงานได้หรือไม่

ซื้อสินค้า ครบมูลค่าได้รับส่วนลดค่าส่งเสริมการขาย 20,000 และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

Q : SUPPLIER จัดรายการถ้าบริษัทซื้อสินค้าครบ 100,000 ได้รับ ได้รับส่วนลดค่าส่งเสริมการขาย 20,000 มีหัก ณ ที่จ่าย 3% ระบบรองรับการทำงานหรือไม่

ทางฝ่ายจัดซื้อมีการทำใบสั่งซื้อ supplier สามารถส่งสินค้าบางส่วน ส่วนที่เหลือจะไม่รอรับ

Q : ทางฝ่ายจัดซื้อมีการทำใบสั่งซื้อสินค้าออกไปจำนวน 1,000 ชิ้น ซึ่งทาง supplier สามารถส่งสินค้าให้กิจการได้แค่ 900 ชิ้น อีก 100 ชิ้น ทางกิจการไม่ต้องการรับสินค้าแล้ว สามารถทำได้หรือไม่

กิจการนำเข้ามีค่าภาษี ค่าออกของ ค่าShipping จะสามารถเฉลี่ยเข้ากับต้นทุนสินค้าเพื่อทราบกำไรขั้นต้นที่แท้จริงได้ไหม

กิจการได้ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งในการซื้อสินค้าจะมีค่า Shipping ต่างๆ สามารถบวกเพื่อเพิ่มต้นทุนให้กับสินค้าได้หรือไม่

สินค้าที่กำลังจะตกรุ่น clearing stock จำเป็นเร่งจำหน่ายแต่ต้องการล็อคห้ามซื้อ ระบบช่วยได้หรือไม่

บันทึกเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือน ไม่อนุญาตให้ซื้อสินค้านี้เพิ่ม คืออะไร

ในการขายสินค้า ลูกค้าต้องการให้ส่งสินค้า ไปยังสาขาหรือที่อยู่อื่น ที่ไม่ใช่สำนักงานใหญ่ โปรแกรมสามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร

Q: บริษัทลูกค้ามีหน้าร้านและคลังคนละที่กัน การสั่งสินค้ามีการเปิดบิลสำนักงานใหญ่ แต่การส่งสินค้าในแต่ละครั้งจัดส่งคนละที สามารถจัดการการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างไร?

สอบถามสินค้าคงเหลือ โดยเรียกรายงาน สามารถทำได้หรือไม่

หากต้องการสอบถามสินค้าคงเหลือแบบรวดเร็ว โดยไม่ต้องการเรียกรายงาน สามารถทำได้หรือไม่

การตรวจนับสินค้ามีระบบการตรวจสอบก่อนการยืนยันยอดหรือไม่ เพื่อการทบทวนก่อนการตั้งยอด

ได้ทำการบันทึกเอกสารยอดยกมาและปิดต้นทุนแล้ว เมื่อเรียกรายงานสินค้าคงเหลือจำนวนคงเหลือไม่แสดงเกิดจากอะไร

เมื่อมีการเบิกใช้สินค้า หากเหลือต้องการคืนเบิก ระบบสามารถรองรับการเบิก  และ คืนเบิกหรือไม่

เมื่อทำการบันทึกคืนเบิก และไม่อ้างอิงใบเบิกได้ไหม และส่งผลอะไรหากไม่อ้างอิง

หากการผลิตตามสูตรการผลิตbomมีผลผลิตที่ได้จริงเกินสูตรมาตรฐาน ระบบสามารถบันทึกเกินได้หรือไม่

ไม่สามารถบันทึกเอกสารแปรรูปสินค้า บันทึกผลผลิตได้มากกว่าสูตรมาตราฐานได้ ต้องแก้ไขอย่างไร

การเบิกอะไหล่มาซ่อม ซึ่งอะไหล่ในบริษัท ก็เป็นสินค้าที่มีไว้เพื่อขายด้วย การตัดสินค้าออก และลงค่าใช้จ่ายในการซ่อม ระบบทำได้หรือไม่

ถ้าตั้งระบบสินค้าเป็นแบบ Periodic การเบิกอะไหล่มาซ่อม ซึ่งอะไหล่ในบริษัท ก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่มีไว้เพื่อขาย ดังนั้น การเบิกอะไหล่มาซ่อม เราควรคีย์ที่เมนูไหน เพื่อให้ลงบัญชี ตัดสินค้าออก ต้องการบันทึกเป็นค่าซ่อมสินค้า

ตัดสต็อกสินค้าชำรุด หรือ สินค้าที่เสียหาย ออกจากคลัง

ถ้าต้องการตัดสต็อกสินค้าชำรุด หรือ สินค้าที่เสียหาย ออกจากคลังจะต้องบันทึกเอกสารอะไรเพื่อตัดสต๊อกออกจากระบบ

การตรวจสอบสถานะเช็ครับ สามารถตรวจสอบได้อย่างไรบ้าง

การตรวจสอบสถานะเช็ครับ สามารถตรวจสอบได้อย่างไรบ้าง

การหัก ณ ที่จ่าย สามารถแก้ไขที่อยู่ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

ในการจ่ายชำระหนี้ กรณีมีการหัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมสามารถแก้ไขที่อยู่ผู้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้หรือไม่

การบันทึกเคลียร์เงินทดรองจ่ายของผู้รับเหมากรณีมีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ต้องบันทึกอย่างไร?

การบันทึกเคลียร์เงินทดรองจ่ายของผู้รับเหมากรณีมีภาษี หัก ณ ที่จ่าย ต้องบันทึกอย่างไร?

BUSINESS PLUS ERP รองรับการทำงานส่วนการยืนยันยอดสมุดเงินสด หรือไม่

BUSINESS PLUS ERP รองรับการทำงานส่วนการยืนยันยอดสมุดเงินสด หรือไม่

กิจการจะชำระเงินให้ Supplier แต่ละรายสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่า จะต้องจ่ายชำระหนี้รายไหนบ้างในแต่ละรอบ

กิจการจะชำระเงินให้ Supplier แต่ละรายสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่า จะต้องจ่ายชำระหนี้รายไหนบ้างในแต่ละรอบ

รถกระบะต่อเติมหลังคาซึ่งซื้อในนามบริษัท สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ เพราะมูลค่าไม่เยอะ

รถกระบะต่อเติมหลังคาซึ่งซื้อในนามบริษัท สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ เพราะมูลค่าไม่มาก

กิจการต้องการบันทึกสว่าน 1 ตัว ให้เป็นทรัพย์สิน สามารถการบันทึกรับสินค้ารวมในบิลเดียวกันได้หรือไม่

กิจการต้องการบันทึกสว่าน 1 ตัว ให้เป็นทรัพย์สิน สามารถการบันทึกรับสินค้ารวมในบิลเดียวกันได้หรือไม่

จะนำเข้ารายชื่อทรัพย์สินจาก excel   เข้าระบบ แล้วมี Error สามารถแก้ไขได้ดังนี้

จะนำเข้ารายชื่อทรัพย์สินจาก excel   เข้าระบบ แล้วมี Error สามารถแก้ไขได้ดังนี้