ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, erp software, Program ERP, Software ERP,โปรแกรม ERP,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชี cloud,โปรแกรมสต๊อกสินค้า,

POS Software, Software POS,โปรแกรม Point of sale,โปรแกรม POS,โปรแกรมขายของชํา,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมขายหน้าร้าน pos,โปรแกรมคิดเงิน

 

ระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป, erp software, Program ERP, Software ERP,โปรแกรม ERP,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชี cloud,โปรแกรมสต๊อกสินค้า,

โปรแกรมเงินเดือน,ระบบเงินเดือน,โปรแกรมPayroll,ระบบ HRM,ระบบPayroll,โปรแกรมเงินเดือน Payroll,โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป,โปรแกรม HRM,โปรแกรมhr,โปรแกรมบริหารบุคคล,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,โปรแกรมฝ่ายบุคคล,ระบบบริหารงานบุคคล

แบบสำรวจความพึงพอใจ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ตระหนักอยู่เสมอว่าความพึงพอใจของลูกค้านั้นมีความสำคัญสูงสุดดังนั้นเพื่อทราบถึงระดับความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทฯ จึงต้องสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้โปรแกรมและบริการของ Business Plus โดยบริษัทฯ จะนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการและคุณภาพในด้านต่างๆให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ดูเพิ่มเติม > 

 

โปรแกรมบริหาร