HRM (Payroll)

Business Plus HRM

Business Plus HRM

BUSINESS PLUS HRM สุดยอด ระบบเงินเดือน & ประมวลผลเวลาทำงาน & บริหารงานบุคคล ลดงานคิดค่าแรง เวลาทำงานตามกะ งานสลับกะ หมุนกะ ควบกะ ควงกะ นำส่งภงด. สปส. และนำส่งธนาคารเป็นเรื่องง่ายและสะดวก เป็น โปรแกรมเงินเดือนที่ครบถ้วนการทำงานบุคคล คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม ตั้งแต่ธุรกิจ STARTUP SME พนักงานไม่ถึง10ท่าน จนถึงมากกว่าหลักพัน โปรแกรมPAYROLL ดี ๆ ที่ขอแนะนำ พร้อมช่วยงาน HR ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ช่วยพัฒนาพนักงาน และบริการพนักงานทุกตำแหน่งงาน ในองค์กรด้วย Smartphone The Ultimate Payroll System Payroll & Human Resource Management & Time Attendance Help Connect employees with the Smart Application in Any Place Any Time Bplus HRM Connect on Mobile

Bplus HRM Connect

Bplus HRM Connect

📲แอพที่พนักงานทุกคนในองค์กรต้องพกติดตัว ใช้แล้วชีวิตดี๊..ดี CHECK-IN /LEAVE/OT/SHIFT /WELFARE/ PETTY CASH/NEWS/ ANNOUNCE/NOTIFY Bplus HRM Connect ผู้ช่วยมือหนึ่งของฝ่าย HR 👍🌐Anyplace Anytime 🙂 พนักงานบันทึกเวลาทำงานในและนอกสถานที่ เบิกสวัสดิการ เบิกเงินสดย่อย ขอลา ขอล่วงเวลา ขอเปลี่ยนกะ ร้องขอเปลี่ยนประวัติผ่านระบบ 📱 หัวหน้าอนุมัติผ่านแอพได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยลดขั้นตอนทำงาน ลดต้นทุนการสูญเสียกระดาษ ตอบโจทย์พนักงานทุกระดับ ทุกบริษัทและองค์กร

Bplus e-Premium

Bplus e-Premium

ระบบช่วยงาน HR หัวหน้างาน และ บริการพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย การตรวจสอบสิทธิ การขอและการอนุมัติผ่านWEB อีเมล์ พร้อมการแจ้งเตือน ที่ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ANYPLACE ANYTIME เป็น Paperless ควบคุมให้มีการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีสิทธิ์เท่านั้น การส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Payslip การขอลา ขอOT ขอสวัสดิการ การแจ้งเตือน การวางแผนพัฒนาอบรม หรือ กระบวนการสรรหา จะเป็นเรื่องง่ายสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน เพิ่มเวลาการบริหารและพัฒนาองค์กร บุคลากร ........ระบบลาออนไลน์ ระบบขอลางาน eleave ระบบขอลา ระบบขอเปลี่ยนกะ ระบบขอOT ระบบขออนุมัติลางาน ระบบสมัครงาน ระบบฝึกอบรม ระบบส่งสลิปเงินเดือน ระบบส่งรายงานผู้บริหาร .......

Bplus HRM Dashboard

Bplus HRM Dashboard

ระบบอัจฉริยะของหัวหน้าและผู้บริหารในงาน HR ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลสะดวก ทราบแนวโน้มเพื่อแก้ไข ป้องกัน ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

Check-in

Check-in

🙂 เปลี่ยนออฟฟิศและการใช้เครื่องบันทึกเวลาสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการบันทึกเวลาเข้า-ออกออนไลน์ โดยเครื่อง สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 📱 มีให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น ❤ HR จะหมดเรื่องยุ่งในการรวบรวมและคำนวณเวลาทำงานเพื่อออกเงินเดือนให้พนักงาน

Bplus HRM Small SME ชุด PR

Bplus HRM Small SME ชุด PR

ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น Small SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) ภาษาไทย

฿7,500.00
Bplus HRM  Small SME ชุด PR+TM

Bplus HRM Small SME ชุด PR+TM

Bplus HRM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น Small SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) ภาษาไทย ประกอบด้วย PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานพร้อมระบบ TM : Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสายและค่าล่วงเวลาต่างๆ

฿15,000.00
Bplus HRM Small SME ชุด PR+DK

Bplus HRM Small SME ชุด PR+DK

Bplus HRM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น Small SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) มีให้เลือกทั้ง แบบซื้อขาด และ แบบเช่า on cloud เป็นรุ่นภาษาไทย ประกอบด้วย PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานพร้อมระบบ DK : Disk Transfer ระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของสื่อให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงิน

฿9,000.00
Bplus Mini HRM

Bplus Mini HRM

ระบบเงินเดือน ค่าแรงพนักงาน สำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน รุ่นภาษาไทย ใช้งานเครื่องเดียว สำหรับการซื้อออนไลน์ การบริการผ่านช่องทางไลน์เท่านั้น เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ธุรกิจ Startup SME เพื่อให้การคำนวณเงินเดือน ง่าย หมดห่วงว่าจะทำไม่ทัน ทำให้ลดการทำงานซ้ำ ๆ เรียกรายงานได้ทันที เพียงเลือกช่วงวันที่และคลิก ทำให้มีเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านอื่น ๆ

฿3,700.00
Bplus On Cloud

Bplus On Cloud

ใช้งาน BUSINESS PLUS ได้ทุกที่ ทุกเวลา ANYPLACE ANYTIME ปลอดภัย ไร้กังวล

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน พร้อมเครื่อง สำหรับใช้ร่วมกับ Business Plus HRM

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน พร้อมเครื่อง สำหรับใช้ร่วมกับ Business Plus HRM

ID : โปรแกรม Business Plus อ่านบัตรประชาชน Smart Card Reader จะใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

฿2,800.00
Bplus HRM CHECK IN

Bplus HRM CHECK IN

🙂 เปลี่ยนออฟฟิศและการใช้เครื่องบันทึกเวลาสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการบันทึกเวลาเข้า-ออกออนไลน์ โดยเครื่อง สมาร์ทโฟน (Smart Phone) 📱 มีให้เลือกใช้งาน 2 รุ่น ❤ HR จะหมดเรื่องยุ่งในการรวบรวมและคำนวณเวลาทำงานเพื่อออกเงินเดือนให้พนักงาน

Bplus Small  On Cloud

Bplus Small On Cloud

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Bplus Small On Cloud สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น Small SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) แบบเช่า เป็นรุ่นภาษาไทย ประกอบด้วย PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานพร้อมระบบ DK : Disk Transfer ระบบที่เตรียมข้อมูลในรูปแบบของสื่อส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงิน

฿2,250.00
สลิปเงินเดือน ซองเงินเดือน

สลิปเงินเดือน ซองเงินเดือน

ใบจ่ายเงินเดือน, แบบซองผนึก ขนาด A4, แบบต่อเนื่อง 3 ชั้น