โปรแกรมบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS

THE BEST SOFTWARE SOLUTION FOR YOUR SUCCESS.

เกี่ยวกับเรา - บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

บริษัทของเรา
บริษัทของเรา

เป็นบริษัทรุ่นแรกของประเทศไทยที่บุกเบิกพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ “Business Plus” โปรแกรมเงินเดือน ระบบเงินเดือน โปรแกรมPayroll Payroll โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป e payslip โปรแกรมhr โปรแกรมบริหารงานบุคคล โปรแกรมคำนวณเวลาทำงาน ระบบบัญชีเงินเดือน โปรแกรมเงินเดือนพนักงาน

การดำเนินงาน
การดำเนินงาน

การดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของ Business Plus

รางวัลเชิดชูเกียรติ
รางวัลเชิดชูเกียรติ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำที่จะพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ให้เป็นเลิศ พัฒนาคุณภาพบริการและพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้ได้รับรางวัลหลากหลาย จากความสำเร็จ