เกี่ยวกับเรา

บริษัทของเรา

บริษัทของเรา

เป็นบริษัทรุ่นแรกของประเทศไทยที่บุกเบิกพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ “Business Plus”

VDO Company Profile

VDO Company Profile

รางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัลเชิดชูเกียรติ

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำที่จะพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ให้เป็นเลิศ พัฒนาคุณภาพบริการและพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้ได้รับรางวัลหลากหลาย จากความสำเร็จ

การดำเนินงาน

การดำเนินงาน

การดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของ Business Plus