Our Company

Business plus หรือ "Bplus" วางเป้าหมายในการเป็นผู้นำที่จะพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ให้เป็นเลิศ พัฒนาคุณภาพบริการและพัฒนาศักยภาพทีมงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

บริษัทของเรา

บริษัทของเราเป็นบริษัทรุ่นแรกที่บุกเบิกพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป "Business Plus" เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจลูกค้า

Learn more

VDO Company Profile

ผู้พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมบริหารสำเร็จรูป "Business Plus" ซอฟต์แวร์ของคนไทยที่มีระบบครบวงจร

Learn more

รางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัลการันตีคุณภาพ พร้อมวางเป้าหมายพัฒนาคุณภาพซอฟต์แวร์ให้เป็นเลิศ และพัฒนาคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

Learn more

การดำเนินงาน

การดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของ Business Plus ตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน เรายังมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง

Learn more

Our Customer

โปรแกรมบริหารสำเร็จรูป "Business Plus" หรือ "Bplus" การันตีคุณภาพด้วยลูกค้ามากกว่า 15,000 บริษัททั่วประเทศ ที่ไว้วางใจเลือกใช้งาน

Our Events 

Event ERP

Learn more

Event POS

Learn more

Event HRM

Learn more

News and Press

News

Read More

Contact

11-14 ซอย บรมราชชนนี 39 แขวง ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170