ติดต่อเรา

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อในวันและเวลาทำการ จันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 17.30 น. โดยมีช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์และemail ดังนี้

ติดต่อในเวลาทำการ เบอร์ติดต่อ
Call Center ฝ่ายขาย 02-880-9700, 02-409-5409, 02-880-8800 
Call Center ฝ่ายบริการ 0-2880-8800 กด 2

 

ติดต่อนอกเวลาทำการ เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายขายโปรแกรม HRM 092-345-3681
ฝ่ายขายโปรแกรม ERP & POS 085-234-5980
ฝ่ายบริการหลังการขายระบบ HRM 081-790-5855
098-902-3459
ฝ่ายบริการหลังการขายระบบ ERP 086-342-9081
086-341-4268
ฝ่ายเทคนิค 086-342-9080
086-341-4267

 

การติดต่อภายใน Business Plus เบอร์ต่อ
Call Center ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
ติดต่อรับเรื่องร้องเรียน,ข้อเสนอแนะและ MA
0-2880-8800 กด 7
หรือ 08-7320-6775, 08-0582-5747
ฝ่ายการตลาด ต่อ 252-255
ฝ่ายขายสินค้าเบ็ดเตล็ด Accessories ต่อ 343,342,341
ฝ่ายบริการ ติดต่อจองการอบรม, บริการ ต่อ 304
ฝ่ายจัดเตรียมสินค้า, ออกบิล, ส่งสินค้า
และดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ Serial No.
ต่อ 310
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ต่อ 331-334
ฝ่ายจัดซื้อ ต่อ 341-342
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่อ 321-322
ฝ่ายธุรการประชาสัมพันธ์ 0-2880-8800
หรือ ต่อ 301-308
หรือ 065-629-0509,
080-915-5660,
094-997-3559

 

ฝ่าย อีเมล
ฝ่ายขาย allsales@bplus.co.th
ฝ่ายการตลาด marketing@bplus.co.th
ฝ่ายขายสินค้าเบ็ดเตล็ด Accessories sales_supply@bplus.co.th
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ crm@bplus.co.th
ฝ่ายบริการหลังการขาย
ฝ่ายบริการด้านการอบรม
support@bplus.co.th
training@bplus.co.th
ฝ่ายธุรการ admin_bplus@bplus.co.th
ฝ่ายจัดซื้อ procurement@bplus.co.th
ฝ่ายบัญชี account@bplus.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล personnel@bplus.co.th
ฝ่ายเว็บมาสเตอร์ webmaster@bplus.co.th

 

การบริการทางเว็บไซต์
หากท่านต้องการบริการเรื่อง วิธีการใช้โปรแกรม คำถามต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งาน ขอให้ช่วยสรุปเป็นคำถาม เป็นข้อความและ/หรือ ตัวอย่างประกอบ (หากจำเป็น) และ / หรือภาพประกอบ (หากจำเป็น) โดยส่งมายังอีเมล์ : support@bplus.co.th หรือหมายเลขโทรสาร 0-2880-9701 โดยฝ่ายบริการหลังการขายจะเร่งตอบท่านทันที

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อปรับรุ่นโปรแกรมของท่านให้ทันสมัย ตลอดช่วงระยะประกัน ท่านสามารถดาวน์โหลดจาก คลิกที่นี่

ติดต่อลงทะเบียนโปรแกรม สอบถามระยะเวลาส่งของ ฯลฯ ติดต่อ แผนกธุรการฝ่ายบริการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2880-8800 หรือทางอีเมล์ : admin_support@bplus.co.th หมายเลขโทรสาร 0-2880-9701 และ 0-2424-0972

สั่งซื้อซองใบจ่ายเงินเดือน, กระดาษใบกำกับภาษีอย่างย่อ, ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ริบบอน-สติ๊กเกอร์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด สามารถติดต่อ  ฝ่ายขายสินค้าเบ็ดเตล็ด คุณมลธิยา , คุณรุ่งอรุณ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2880-8800 ต่อ 343,342,341 หรือทางอีเมล์ : sales_supply@bplus.co.th หมายเลขโทรสาร 0-2880-8858 และ 0-2424-0972

หากท่านมีความประสงค์จะติชมสินค้า, บริการใดๆ ตลอดจนแนะนำคุณสมบัติของโปรแกรมเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงในรุ่นถัดๆ ไป โปรดแนะนำมายังฝ่ายบริหารโดยตรง โดยอีเมล์มายัง crm@bplus.co.th

เพื่อบริการที่รวดเร็ว
Business Plus ขอแนะนำช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมนอกจากการใช้โทรศัพท์ โดยการส่งอีเมล์ มาที่ support@bplus.co.th ที่จะส่งตรงมายังผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขาย ทั้งยังทำให้การบริการของ Support ได้ข้อมูลครบถ้วนมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถส่งข้อมูลหรือหน้าจอ หรือข้อความเตือนในโปรแกรมที่ท่านไม่เข้าใจมาประกอบคำถามของท่านได้ ท่านจะได้รับการบริการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แผนที่บริษัท

แผนที่บริษัท