ลูกค้าอ้างอิง : ERP

1. บริษัท พี.เอ็น.แอล. จำกัด
2. บริษัท เล ซอง ฟอง (ไทยแลนด์) จำกัด
3. บริษัท รองเท้า เอส.ซี.เอส. จำกัด
4. บริษัท คิคูยาสยาม จำกัด
5. บริษัท พาวเว่อร์ สเตชั่น มอเตอร์สปอร์ต จำกัด
6. บริษัท เวคกิ้งบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
7. บริษัท ฮิวแมน แอพพาเรล แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์ จำกัด
8. บริษัท เปรมลดา จำกัด
9. บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด
10. บริษัท ก่อเกียรติการค้าฟุตแวร์ จำกัด
11. ร้านเทรนดี้
12. บริษัท โจลีสนอป จำกัด
13. บริษัท เอโค ริง (ไทยแลนด์) จำกัด
14. บริษัท สยามเอ็นพี อินเตอร์เทรด จำกัด
15. บริษัท โฟร์ พี โคลทติ้ง จำกัด
16. บริษัท ริป เคิร์ล (ประเทศไทย) จำกัด
1. ห้างสรรพสินค้า โอเชี่ยนช้อปปิ้งมอลล์ ชุมพร, ภูเก็ต (รวมมินิมาร์ทในเครือทั้งหมด)
2. บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด สงขลา, ปัตตานี
3. ห้างสรรพสินค้า สหไทยสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, เพชรบุรี
4. ห้างสรรพสินค้า เจริญภัณฑ์ดีพาร์ทเม้นสโตร์ พะเยา
5. บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)
7. บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
8. ห้างสรรพสินค้า แจ่มฟ้าพลาซ่า ลำพูน
9. บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด
10. บริษัท นานาภัณฑ์ ยโสธร แคทวัน จำกัด
11. บริษัท ทวีกิจบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์
12. ห้างสรรพสินค้า โวค กระบี่
13. ห้างสรรพสินค้า ลำปางเสรี
14. บริษัท เชียงรายสหทวีกิจ (1993) จำกัด
15. บริษัท อัมพรสรรพสินค้า จำกัด พระนครศรีอยุธยา
16. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองไทยแสงทองซุปเปอร์สโตร์
17. บริษัท วัชราวรรณ (2008) จำกัด
18. ร้าน สหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด
19. บริษัท สิน 2000 จำกัด ขอนแก่น
20. ห้างสรรพสินค้า วิถีเทพ นครสวรรค์
21. ห้างสรรพสินค้า กาฬสินธุ์พลาซ่า
22. ห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่า ขอนแก่น
23. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล้งเส็ง สกลนคร
24. ห้างสรรพสินค้า นราไฮเปอร์มาร์ท
25. ห้างสรรพสินค้า นราพาณิชย์ น่าน
26. หัวหินช้อปปิ้ง มอลล์
27. ห้างสรรพสินค้า ท่ามะกาช้อปปิ้งมอลล์ กาญจนบุรี
28. สยามรัตนาซุปเปอร์มาร์เก็ต วงเวียนใหญ่
29. บริษัท แกรนด์อิมพีเรียล ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จำกัด
30. วันเดอร์ดิพาร์ทเม้นสโตร์ บางแค กรุงเทพฯ
31. บริษัท เอกภาพโฮมมาร์ท จำกัด
32. บริษัท สุราษฎร์ธานี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
33. ห้างนานาภัณฑ์ พลาซ่า (ยโสธร)
34. บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด สาขา พิมาย
35. บริษัท ห้างสหไทยสรรพสินค้า จำกัด
36. บริษัท โฆษิต สโตร์ จำกัด
37. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ตโกรเซอรี่
38. บริษัท แฟรี่วราสิริ จำกัด
1. พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2. สหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด / ร้าน บ้านขนมคุณภัทรา
2. บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
3. บริษัท พันธ์สุข 2008 จำกัด
1. บริษัท โฮมมอลล์ จำกัด
2. บริษัท พรชัยโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
3. ร้าน พรชัยวัสดุภัณฑ์
4. ร้าน สมพรพาณิชย์การเกษตร
5. บริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง
6. บริษัท ซี.เอส.เขาใหญ่ คอนกรีต 1995
7. บริษัท ซี.เอส.ปากช่อง 1995
8. บริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด
9. บริษัท เสี่ยงเฮงรวมวัสดุ จำกัด
10. บริษัท สหะชัยคอนกรีต ซิเมนต์ จำกัด
11. บริษัท มหภาสวัสดุไทย จำกัด
12. ร้าน ทรงพลคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
13. บริษัท ปรีชาโลหะภัณฑ์ จำกัด
14. บริษัท ธนานันท์ฮาร์ดแวร์ จำกัด
15. บริษัท ซีเอสเคโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด
1. บริษัท เทคนิค เพ็ท (ประเทศไทย) จำกัด
1. ร้าน วิทยาภัณฑ์ & ศูนย์ค้าส่งเครื่องเขียน ปัตตานี
2. บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด
3. บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมบูรณ์อินเตอร์
5. บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด
6. บริษัท เอ็ม แอนด์ จี เครื่องเขียน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
7. บริษัท ตราดเครื่องเขียน จำกัด
8. บริษัท เอ็ม มอร์โรว์ จำกัด
9. บริษัท เฮงเป้งฮง จำกัด
10. ร้าน เชี่ยวชาญ
11. ร้าน เชี่ยวชาญ ตาลทอง
12. บริษัท ยูเนี่ยนพลัส มอลล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
13. บริษัท ศิลปบรรณ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
14. บริษัท ออฟฟิศทูอาร์ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)
15. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม แอนด์ จี เครื่องเขียน 2019
16. บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ์ จำกัด
17. บริษัท เอกวิทยา (2000) จำกัด
18. บริษัท เอกวิทยา จำกัด
19. บริษัท รวมวิทยา จำกัด
20. บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด
21. บริษัท ไฮเดน กรุ๊ป ปริ้น แอนด์ มีเดีย จำกัด
22. บริษัท นาฟ สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
23. ร้าน สวัสดีโอสถ
24. ร้าน โฆสิตวิทยา
25. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูนิค ดับเบิ้ลเอ สเตชั่นเนอรี่
26. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตกเซ้งเครื่องเขียน
27. บริษัท บางบัวทองศึกษาภัณฑ์ จำกัด
28. บริษัท ธนบุรีศึกษา จำกัด
29. บริษัท รวมร่วมกัน จำกัด
30. บริษัท ห้าแยก จุฬาภัณฑ์ จำกัด
31. บริษัท อมร จันทบุรี จำกัด
32. บริษัท ว.พานิช กรุ๊ป จำกัด
33. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลบุรี ว.พานิช
34. บริษัท ทรัพย์สิริขวัญ จำกัด
35. บริษัท ทรัพย์สิริศึกษา จำกัด
1. โรงพยาบาลกรุงเทพ กรุงเทพ
2. โรงพยาบาล สิริเวช จันทบุรี
3. โรงเรียนกุหลาบวิทยา สาทร กรุงเทพฯ
4. บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด ระยอง
5. บริษัท โคโทบูกิ เทค (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี
6. บริษัท ไทย เคียววะ จีเอ็มบี จำกัด ปราจีนบุรี
7. สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ไชโย อ่างทอง
8. บริษัท ไทยสงวนออยล์ จำกัด สถานีบริการน้ำมัน ESSO โคราช
9. บริษัท เอทตี้ ซิกซ์ อเวนิว จำกัด
10. บริษัท เอ็กเซลโฮลดิ้ง จำกัด - Senyai Food Court
11. บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด
12. บริษัท บอสตัน เอเวนิว (1987) จำกัด
13. ดิกชันเนอรีพาร์ค
14. บริษัท เออีซี สิริ จำกัด
15. บริษัท สุรินทร์เวชการ จำกัด
1. โรงพยาบาลมหาชัย สมุทรสาคร
2. โรงพยาบาลมิชชั่น กรุงเทพฯ
3. โรงพยาบาลเชียงใหม่ ใกล้หมอ เชียงใหม่
4. โรงพยาบาลพระรามเก้า กรุงเทพฯ
5. โรงพยาบาลรวมแพทย์ (หมออนันต์) สุรินทร์
6. ร้านบ้านขนมคุณภัทรา สีคิ้ว
1. บริษัท ดารา คอสเมติกส์ จำกัด
2. บริษัท บางกอก เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
3. บริษัท แอบโซลูท คอสเมติก จำกัด
4. บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จำกัด
5. บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด
6. บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
7. บริษัท เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
8. บริษัท แลชเชส จำกัด
9. บริษัท เอ็ม. เอส. ฮานาโซโน (ประเทศไทย) จำกัด
10. บริษัท ลารียา รีเทล จำกัด
11. บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด
12. บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
13. บริษัท บาร์โคนี่ จำกัด
14. บริษัท คิสออฟบิวตี้ จำกัด
15. บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
16. บริษัท รวมใจ โปรดักส์ จำกัด
17. บริษัท จีที มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
18. บริษัท โมก้า โปรเฟสชั่นแนล อัลไลแอนซ์ จำกัด
19. บริษัท บิวตี้ แพสชั่น กรุ๊ป จำกัด
20. บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1. บริษัท อินดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/(ชาบูอินดี้)
2. บริษัท ขนมจีน บางกอก จำกัด
3. บริษัท 4 การ์เด้น เรสเตอรองท์ จำกัด
4. บริษัท คลับ24 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
5. บริษัท สกายเรสเตอรองท์ จำกัด สำนักงานใหญ่
6. บริษัท มูอิ คิทเช่น จำกัด / ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง
7. บริษัท อีซี่ สเต็ก จำกัด
8. บริษัท ส.สมบูรณ์โภชนา จำกัด
9. บริษัท นิตยาไก่ย่าง ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
10. บริษัท อะคิโยชิ จำกัด
11. บริษัท เอชเคเอ็น เอ็กเพรส แฟรนไชส์ จำกัด (ฮ่องกงนู้ดเดิ้ล)
12. บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด /เจียงลูกชิ้นปลา
1. เดอะ คาแนล คาเฟ่
2. Brook House Cafe
3. Coffee House
4. ร้าน BaanRichco Koffee
5. ร้านอินผลัม888
6. all world coffee
7. ikoffle
8. ice café
9. ร้านกาแฟในบ้านขนมนันทวัน
10. ร้านกาแฟในบ้านขนมคุณภัทรา
11. ดากาซี่
12. ARABITIA
13. coffee To day
14. บริษัท ทิพย์ธารี จำกัด (ชาตรามือ)
1. บริษัท แกรนด์ อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด / ร้าน บ้านขนมคุณภัทรา
1. บ้านขนมนันทวัน
2. พันธ์สุข ฟู้ด แอนด์ ฟาร์ม
3. บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด
4. บ้านขนมคุณภัทรา
5. ร้านแก้วของฝากเมืองกาญจนบุรี
6. ร้านเพื่อนดินฟ้า
7. ร้านสยามโซวีเนียร
1. บริษัท เค้งหงษ์ทอง จำกัด