ลูกค้าอ้างอิง : POS Souvenir & OTOP Shop

1. บ้านขนมนันทวัน เพชรบุรี
2. บริษัท พันธ์สุข 2008 จำกัด
1. ร้านกาแฟในบ้านขนมคุณภัทรา
1. บ้านขนมนันทวัน
2. บริษัท ไร่นายจุล คุ้นวงศ์ จำกัด
3. บ้านขนมคุณภัทรา
4. ร้านแก้วของฝากเมืองกาญจนบุรี