ลูกค้าอ้างอิง : POS Retail & Wholesale

1. บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
2. บริษัท นานาภัณฑ์ ยโสธร แคทวัน จำกัด
3. สยามรัตนาซุปเปอร์มาร์เก็ต วงเวียนใหญ่
4. บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด