ลูกค้าอ้างอิง : Van Sales (Mobile)

1. บริษัท อนันตญาวัสส์ จำกัด
2. บริษัท ทรัพย์เมืองทอง 2016 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
3. บริษัท โกลบอล เบฟเวอเรจ จำกัด
4. บริษัท กาแฟมังกรบิน 2009 จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทันสมัยพานิช 2017
2. บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3. บริษัท โฆษิต สโตร์ จำกัด
1. บริษัท ซี.เค.เทรดดิ้ง อิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต จำกัด
2. บริษัท บาก้า แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1. บริษัท ที.เอ็น.พี.เค. จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1. บริษัท เชียงล้ง กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท รวมใจ โปรดักส์ จำกัด
3. บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ จำกัด (สำนักงานใหญ่)