ลูกค้าอ้างอิง : Fashion & Cosmetic Software

1. บริษัท เล ซอง ฟอง (ไทยแลนด์) จำกัด
2. บริษัท โจลีสนอป จำกัด
1. บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด