POS (Point of Sale)

Business Plus POS

Business Plus POS

สุดยอดโปรแกรมบริหารงานค้าปลีก-ค้าส่งสำเร็จรูป รองรับได้หลากหลายประเภทธุรกิจ และ มีระบบให้ท่านเลือกใช้ตามขนาดธุรกิจ เพื่อขยายธุรกิจได้อย่างมั่นคง

MEMBER-LOYALTY PROGRAM

MEMBER-LOYALTY PROGRAM

โปรแกรมสมาชิก สะสมแต้มและแลกแต้ม รักษาฐานลูกค้าและเกิดการซื้อซ้ำ นำมาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง Maintain customer base and Repeat purchases, To bring sustainable sales and profits continuously. การรักษาฐานลูกค้าและการทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ เป็นการนำพาซึ่งยอดขายที่ยั่งยืนและสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่อง

BPlus Show Price

BPlus Show Price

Application แสดงราคาบนระบบปฎิบัติการ Android โดยมีให้เลือกการแสดงผลได้ 2 แบบ 1.แบบค้าส่ง-ค้าปลีก พร้อมเสียงแจ้งราคา และภาพพักหน้าจอ หรือ คลิปVDO โฆษณาสั้นๆ ระหว่างพักจอภาพ 2.แบบธุรกิจแฟชั่น พร้อมสามารถสอบถามสินค้าในขนาดหรือสีต่างๆ ที่เหลือของแต่ละรุ่นได้เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย

Bplus Check Price on Android

Bplus Check Price on Android

ระบบการตรวจสอบราคา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ขาย ทำให้ทราบปัญหาและทำการปรับปรุงคุณภาพหน้าร้านและสาขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า และเพิ่มโอกาสขาย เหมาะสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน, พนักงานขาย, พนักงานดูแลพื้นที่ขาย, PC, พนักงานดูแล Shelf หรือ ผู้จัดการร้าน เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ และตรวจทานราคา อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่วาง และราคาที่จะแสดงที่แคชเชียร์ถูกต้องตรงกัน

Bplus Queue Buster App on Android

Bplus Queue Buster App on Android

เลขาช่วยงานแคชเชียร์ ลดเวลา คอยคิวจ่ายชำระของลูกค้า ใช้งานร่วมกับ BUSINESS PLUS POS 🎀QUICK CHECKOUT SCAN AND GO ด้วย QRCODE⭐โดยขั้นตอนง่ายๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์พกพา ⭐เมื่อคิวรอชำระที่จุดแคชเชียร์ยาวเกินมาตรฐานที่กำหนด ⭐พนักงานหน่วยพิเศษบริการลูกค้าที่่กำลังจะต่อคิวเพิ่ม โดยใช้ Bplus Queue Buster สแกนสินค้าในรถเข็นทั้งหมด ⭐พิมพ์สลิปคิวอาร์โค้ด ⭐ลูกค้านำสลิปคิวอาร์โค้ด ไปยื่นที่แคชเชียร์ ⭐แคชเชียร์สแกนครั้งเดียวได้สินค้าครบทั้งหมดในรถเข็นเพื่อแจ้งยอดรอการชำระจากลูกค้า