บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด

คุณนริศร จรรยานิทัศน์ ตำแหน่งกรรมการบริษัท บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด ให้เกียรติกล่าวถึง Business Plus ระบบบริหารสำเร็จรูป

รายละเอียด : เกียรติสินโฮลเซล 

 

บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ATSI Digital Entrepreneur Award 2018 ประเภทค้าปลีก-ส่ง จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2561 ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม BUSINESS PLUS ERP และ POS

 

ขอขอบพระคุณ บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด  ที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้ระบบบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS