Bplus Check Price on Android

ระบบการตรวจสอบราคา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ขาย ทำให้ทราบปัญหาและทำการปรับปรุงคุณภาพหน้าร้านและสาขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า และเพิ่มโอกาสขาย เหมาะสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน, พนักงานขาย, พนักงานดูแลพื้นที่ขาย, PC, พนักงานดูแล Shelf หรือ ผู้จัดการร้าน เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ และตรวจทานราคา อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่วาง และราคาที่จะแสดงที่แคชเชียร์ถูกต้องตรงกัน

                      ระบบการตรวจสอบราคา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ขาย ทำให้ทราบปัญหาและทำการปรับปรุงคุณภาพหน้าร้านและสาขา ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า และเพิ่มโอกาสการขาย เหมาะสำหรับพนักงานขายหน้าร้าน, พนักงานขาย, พนักงานดูแลพื้นที่ขาย, PC, พนักงานดูแล Shelf หรือ ผู้จัดการร้าน เป็นต้น เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยมาตรฐานการตรวจสอบ และตรวจทานราคา อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่วาง และราคาที่จะแสดงที่แคชเชียร์ถูกต้องตรงกัน 

                      ตัวอย่างการใช้งานจริง ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการที่ร้านเอสอาร์ เอ็กซ์ตร้า สาขา 1 พนักงานตรวจสอบราคาสินค้าสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมการขาย ราคาถูกสินค้าพร้อมขายและบริการลูกค้า

 

โดยใช้ BPLUS CHECK PRICE เพียงมี Smart Phone ก็สามารถใช้งานได้โดยมีรายละเอียดของ Application ดังนี้

ความสามารถของ Bplus Check Price on Android

  • ช่วยตรวจสอบราคาขายและแคมเปญหน้าร้าน ด้วยสมาร์ทโฟน
  • ง่าย สะดวก โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ
  • แจ้งรายการผิดพลาดให้สำนักงานได้ทันที
  • รับทราบการแก้ไขและตรวจทานความถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
  • พนักงานในพื้นที่ขายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการ เพิ่มมูลค่าขายและเพิ่มความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เช่น ลูกค้าต้องการสอบถามราคาสามารถแจ้งราคา แคมเปญ โปร โมชั่นได้ทันที
  • ช่วยแจ้งสถานะสินค้าใน Shelf ว่าพร้อมขายหรือไม่ไปยังสำนักงาน เช่น ตั้งขาครบไหม หรือ สินค้าขาดขา เป็นต้น
  • กรณีกิจการที่มีหลายสาขา สามารถนำไปทำการตรวจสอบสาขา AUDIT สาขาว่าจัดสินค้าพร้อมขายหรือไม่ สินค้าราคาพิเศษมีป้ายโฆษณาสมบูรณ์ ตรงตามราคาประกาศไหม เป็นต้น
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ขาย ทำให้ทราบปัญหาและทำการปรับปรุงคุณภาพหน้าร้าน และสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้า และ เพิ่มโอกาสขาย

Bplus Check Price on Android

 

 

เมื่อพบรายการผิดพลาด มีขั้นตอนการแจ้งข้อผิดพลาดด้วยวิธีง่ายๆ ลดขั้นตอนการทำงาน