Bplus Queue Buster App on Android

เลขาช่วยงานแคชเชียร์ ลดเวลา คอยคิวจ่ายชำระของลูกค้า ใช้งานร่วมกับ BUSINESS PLUS POS 🎀QUICK CHECKOUT SCAN AND GO ด้วย QRCODE⭐โดยขั้นตอนง่ายๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์พกพา ⭐เมื่อคิวรอชำระที่จุดแคชเชียร์ยาวเกินมาตรฐานที่กำหนด ⭐พนักงานหน่วยพิเศษบริการลูกค้าที่่กำลังจะต่อคิวเพิ่ม โดยใช้ Bplus Queue Buster สแกนสินค้าในรถเข็นทั้งหมด ⭐พิมพ์สลิปคิวอาร์โค้ด ⭐ลูกค้านำสลิปคิวอาร์โค้ด ไปยื่นที่แคชเชียร์ ⭐แคชเชียร์สแกนครั้งเดียวได้สินค้าครบทั้งหมดในรถเข็นเพื่อแจ้งยอดรอการชำระจากลูกค้า

Bplus Queue Buster App on Android ช่วยลดระยะเวลารอคิวในการคิดเงินที่จุดแคชเชียร์ โดยใช้คิวอาร์โค้ด โดยขั้นตอนง่ายๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์พกพา สแกนบาร์โค้ดสินค้าในตะกร้าหรือรถเข็นของลูกค้า เมื่อสแกนเสร็จ เครื่องพิมพ์แบบพกพาจะสร้างสลิปคิวอาร์โค้ดที่มีข้อมูลทั้งหมดจากรายการสแกนและบาร์โค้ดสำหรับรายการที่ต้องการดูแลพิเศษ เช่น สินค้าที่แก้วจานกระเบื้องเป็นชิ้น เป็นต้น

เมื่อลูกค้าต้องการชำระเงิน เพียงนำสลิปที่ได้รับมาให้แคชเชียร์ แคชเชียร์เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดและบาร์โค้ดสินค้าดูแลพิเศษ เพียงครั้งเดียว รายการทั้งหมดจะแสดงทันทีที่ POS และเข้าสู่การรับชำระและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าได้ภายในไม่กี่วินาที ทำให้ที่แคชเชียร์ใช้เวลาสั้นมากๆ นอกจากทำให้ระยะเวลาที่จุดแคชเชียร์สั้นลงแล้วยังสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก

VDO แนะนำระบบ

 

คุณสมบัติเด่น

  • ช่วยลดระยะเวลารอคิวชำระเงินค่าสินค้า
  • แคชเชียร์สามารถรับชำระเงินได้สะดวก และรวดเร็ว
  • ขายของสินค้าทุกขนาดบรรจุ รวมถึงแคมเปญต่าง ๆ ที่มีการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าทราบ
  • พิมพ์ QR Code กับสินค้าทั่วไป และ Barcode สำหรับสินค้าดูแลพิเศษ

โดยขั้นตอนการทำงานง่ายๆ เพียงใช้ Smartphone ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์พกพา

⭐เมื่อคิวรอชำระที่จุดแคชเชียร์ยาวเกินมาตรฐานที่กำหนด

⭐พนักงานหน่วยพิเศษบริการลูกค้าที่่กำลังจะต่อคิวเพิ่ม โดยใช้ Bplus Queue Buster สแกนสินค้าทั้งหมด

⭐พิมพ์สลิปคิวอาร์โค้ด

⭐ลูกค้านำสลิปคิวอาร์โค้ด ไปยื่นที่แคชเชียร์

⭐แคชเชียร์สแกนครั้งเดียวได้สินค้าครบทั้งหมดในรถเข็นเพื่อแจ้งยอดรอการชำระจากลูกค้า

 

VDO ตัวอย่างการทำงาน