Bplus Check in

แอพพลิเคชันบันทึกเวลางาน, บันทึกขอลาและขอโอที ทำงานแบบ Cloud Service แอดมินใช้งานผ่าน Web Browser ไม่ต้องใช้ Server ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม HR ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้งานง่ายคล่องตัว และสามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel และ Text File เพื่อไปใช้งานต่อในโปรแกรมเงินเดือน Bplus HRM และ โปรแกรมเงินเดือนยี่ห้ออื่นๆที่รองรับได้

ประหยัด
จำนวนผู้ใช้งาน
จำนวนเดือน

Bplus Check in

              แอพพลิเคชันบันทึกเวลางาน, บันทึกขอลาและขอโอที ทำงานแบบ Cloud Service แอดมินใช้งานผ่าน Web Browser ไม่ต้องใช้ Server ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม HR ตรวจสอบข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้งานง่ายคล่องตัว และสามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel และ Text File เพื่อไปใช้งานต่อในโปรแกรมเงินเดือน Bplus HRM และ โปรแกรมเงินเดือนยี่ห้ออื่นๆที่รองรับได้  

HR จะหมดปัญหามีแอพช่วย

 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้แบบ RealTime ว่าไปทำงานครบตรงเวลาหรือไม่ เช่นเคาเตอร์ หรือร้าน พนักงานมาพร้อมเปิดขายหรือไม่
 • รองรับการกำหนด เวลาเริ่มงาน และเวลาเลิกงานคงที่ ของแต่ละวันได้
 • รองรับการตั้งค่าประเภทการลาและประเภทค่าล่วงเวลาตามเงื่อนไขและนโยบายของบริษัทได้
 • รองรับการ Check in บันทึกเวลาในสำนักงาน โดยถ้าพนักงานบันทึกเวลาอยู่ในระยะที่กำหนด ข้อมูลเวลาทำงานจะเข้ามาในระบบให้อัตโนมัติ โดยสามารถตรวจสอบพิกัดของพนักงานได้ทันที ว่าอยู่ในระยะที่กำหนดไว้หรือไม่
 • รองรับกับทุกธุรกิจของลูกค้า โดยเฉพาะธุรกิจที่ทำงานนอกสถานที่ ช่วยเรื่องการตรวจสอบเวลาได้สะดวกขึ้น
 • ตรวจสอบการมาสาย, กลับก่อน, ไม่ได้บันทึกเวลา และ บันทึกเวลาไม่ครบตามจำนวนครั้ง ในแต่ละวันได้ อย่างดีและถูกต้อง
 • ได้เวลาทำงานที่แท้จริงกับงานที่พนักงานต้องผ่านการอนุมัติเวลาทำงานก่อน
 • มีความยืดหยุ่นในการบันทึกเวลา โดยไม่ต้องใช้เครื่องสแกนนิ้วมือ พร้อมกับสะดวกในการบันทึกขอลาและขอโอที โดยสามารถทำการบันทึกเวลาผ่าน App ได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างปลอดภัย
 • สามารถเรียกรายงานในระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงาน, ข้อมูลการขอลาและข้อมูลการขอล่วงเวลาของพนักงาน พร้อมทั้ง สามารถทำการ Export รายงานออกมาเป็นรูปแบบ Excel เพื่อนำไปใช้งานในส่วนอื่นต่อได้

              Bplus Check in เป็นการบันทึกเวลาเข้า-ออกออนไลน์ บน Smartphone ของพนักงาน ทั้งในสำนักงาน-นอกสำนักงาน หรือไซต์งาน เปลี่ยนเครื่องบันทึกเวลาสู่ยุคดิจิทัล และ ลดการสัมผัสอุปกรณ์ ให้งานด้าน HR เป็น PAPERLESS ช่วยประเมินสถานะจำนวนคนในการทำงานจากการขอลา ขอโอที ของพนักงานให้หัวหน้างานทราบและพิจารณาอนุมัติได้ทันที ประโยชน์ที่จะได้จากแอพ Bplus Check in ของพนักงานแต่ละส่วนงาน

เจ้าของกิจการ

ผู้ดูแลระบบหรือ HR

ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่ม เพียงใช้งานผ่านหน้า Web

 • การบันทึกข้อมูลพนักงานเฉพาะที่จำเป็นในการลงเวลทำงาน
 • ระบบมีความยืดหยุ่นรองรับทุกช่วงหรือกะทำงาน โดยสามารถรองรับการกำหนด เวลาเริ่มงาน และเวลาเลิกงานคงที่ ของแต่ละวันได้
 • สามารถทำการตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ Check in และ รายชื่อพนักงานที่ไม่ได้ Check in ในแต่ละวันได้เพื่อทราบการขาดงานของพนักงาน
 • สามารถทำการตั้งค่าประเภทการลาและประเภทค่าล่วงเวลาตามเงื่อนไขและนโยบายของบริษัท
 • เรียกรายงานเวลาทำงานพร้อมกับพิกัดสถานที่ตามที่พนักงาน Check in เวลาทำงานแต่ละครั้ง เพื่อตรวจสอบรายละเอียดได้
 • เรียกรายงานตรวจสอบข้อมูลการบันทึกขอลาและขอโอที พร้อมกับตรวจสอบสถานการณ์อนุมัติ
 • Export ข้อมูลเป็น Text File เพื่อนำเวลาไปนำเข้าโปรแกรมเงินเดือน Bplus HRM และ ลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมเงินเดือนยี่ห้ออื่นๆ ได้
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น มาสาย, กลับก่อน, การลาต่างๆ และ การได้รับล่วงเวลาของพนักงานผ่านทางหน้าเว็บได้ทันที
 • ตรวจสอบเรียกรายงานต่างๆได้ทุกที่ทุกเวลา

“BPLUS CHECK-IN” แอพพลิเคชันลงเวลาทำงาน ขอลา ขอทำล่วงเวลา(OT) แบบ Cloud Service แอดมินใช้งานผ่าน Web Browser ไม่ต้องใช้ Server ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม HR ตรวจสอบเวลางานได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้งานง่ายคล่องตัว และสามารถส่งออกข้อมูลเป็น Excel และ Text File เพื่อไปใช้งานต่อในโปรแกรมเงินเดือน Bplus HRM และ โปรแกรมเงินเดือนยี่ห้ออื่นๆที่รองรับได้


HR

พนักงาน

 • ลงเวลาทำงาน โดยไม่ต้องใช้เครื่องสแกนนิ้วมือ เครื่องตอกบัตร หรือลงลงสมุด ลดสัมผัส เพียงใช้สมาร์โฟนของพนักงานเองบันทึกเวลาผ่าน App ได้ทุกสถานที่ทำงาน
 • บันทึกขอลาและ ขอทำล่วงเวลา ส่งรพิจารณาอนุมัติ ผ่าน App ได้ทุกสถานที่ทำงาน
 • สะดวก คล่องตัว ทันสมัย ปลอดภัยจากการไม่ใกล้ชิดและลดสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
 • ตรวจสอบเวลาทำงานได้


หัวหน้าตามสายงาน

หัวหน้าหรือผู้อนุมัติ

ส่วนของหัวหน้างานหรือผู้อนุมัติเวลาทำงาน ตรวจสอบเวลาทำงานและสถานที่ Check in ของพนักงาน ตรวจสอบการขอลา และ ขอทำล่วงเวลา ได้สะดวก เป็น PAPERLESS

 • หัวหน้างาน ตรวจสอบเวลาทำงานและสถานที่ Check in ของพนักงานได้ที่มือถือของหัวหน้า
 • ผู้อนุมัติตรวจสอบเอกสารทั้งประเภทขอลาและขอทำล่วงเวลาให้กับพนักงานได้
 • รองรับองค์กรที่สายอนุมัติได้สูงสุด 2 ลำดับ การอนุมัติ
 • ช่วยให้ประเมินจำนวนพนักงานที่จะมาทำงานได้ เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันพนักงานเข้ามาทำงานกี่คน โดยตรวจสอบจากเวลาที่ Check in ได้แบบ RealTime

รายละเอียดฟังก์ชั่น Bplus Check in

 
ลำดับ รายละเอียด หัวข้อฟังก์ชั่นการทำงาน
1 เพิ่มพนักงานในหน้าเว็บ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มประวัติพนักงานในหน้าเว็บได้ โดยจะเป็นข้อมูลหลักที่สำหรับใช้ในการ Check in ผ่าน HRM Connect
2 การ Check in ในสำนักงาน พนักงาน Check in เวลาทำงานในสำนักงาน โดยส่งแจ้งเวลาทำงานให้กับหัวหน้างาน พร้อมกับสถานที่ใน App ได้ทันที
3 การ Check in นอกสำนักงาน พนักงาน Check in เวลานอกสำนักงาน โดยส่งแจ้งเวลาทำงาน พร้อมกับสถานที่ให้กับผู้อนุมติ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ 
4 การร้องขอการลา/ขอโอที สามารถทำการแจ้งเพื่อ ขอลา/ขอโอที เพื่อให้ผู้อนุมัติทำการตรวจสอบและพิจารณาได้  
5 ตรวจสอบเวลาทำงาน ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงาน และ ตรวจสอบรายชื่อพนักงานที่ไม่ได้ Check in ในแต่ละวันได้
6 ตรวจสอบพฤติกรรมการทำงาน ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบผลลัพธ์การ Check in ของพนักงานได้ คือ มาสาย, กลับก่อน และ ไม่ได้บันทึกเวลา
7 รายงาน และ การ Export Excel สามารถเรียกรายงานในระบบได้ โดยจะมีรายงานมาตรฐานจำนวน 8 ฉบับ และ Export รายงานออกมาเป็น Excel ได้
8 การ Export Text File สามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็น Text File เพื่อนำเข้ากับโปรแกรมเงินเดือนได้ทันที

วีดีโอแนะนำ

(Bplus Check-in)

คุณสมบัติเด่น

ใช้ Smartphone เพื่อบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน แทนเครื่องบันทึกเวลาทำงาน
ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลเครื่องบันทึกเวลา
ใช้เพียงมือถือSmartphoneของพนักงานเพื่อบันทึกเวลา
บันทึกเวลาทำงาน Check in ได้ ทุกเวลา ทุกสถานที่
สามารถเลือกเพิ่มข้อกำหนดการลงเวลาให้ถ่ายรูปภาพเพื่อยืนยันได้
หมดความระแวงว่าพนักงานไปทำงานจริง หัวหน้างานทราบทันทีเมื่อ Check in
พร้อมรองรับการกำหนดสายงานอนุมัติเวลาทำงาน
พนักงานตรวจสอบเวลาทำงานย้อนหลังได้ผ่านมือถือ ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทำงานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android
ข้อมูลปลอดภัยในระบบ Cloud
หัวหน้าและ HR ตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวกกว่าใช้เครื่องบันทึกเวลาเป็นอย่างมาก
บันทึกขอลา และ ขอค่าล่วงเวลา เพื่อส่งให้ผู้อนุมัติทำการพิจารณา พร้อมกับทางผู้ดูแลระบบ ตรวจสอบสถานะเอกสารผ่านทางหน้าเว็บได้ทันที
Export เวลาทำงานเป็น Excel หรือ Text File เพื่อดำเนินการงานด้านการคำนวณเวลา และ ค่าแรง ตามเครื่องมือที่ท่านมีได้อย่างสะดวก ซึ่งจะใช้ได้กับโปรแกรมเงินเดือน Bplus HRM และ โปรแกรมเงินเดือนยี่ห้ออื่นๆที่รองรับได้
ลงทะเบียนขอรายลเอียดเพิ่มเติม Bplus Check-in
เครื่องบันทึกเวลาเข้าออก-ออนไลน์ Smartphone

กิจการใดที่ควรรีบมี Bplus Check in

กิจการที่มีพนักงาน WORK FROM HOME

กิจการที่มีพนักงานปฏิบัติงานตามไซต์งานหรือมีสาขา
เช่น รับเหมาก่อสร้าง, รับออกแบบวางระบบงานต่างๆ, รับเหมาแรงงงาน, ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม SHOP ต่างๆ หรือ กิจการสินค้าแฟชั่น ครื่องสำอาง อุปกรณ์กีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า ที่มีพนักงาน PC /BA เป็นต้น

กิจการที่มีพนักงานปฏิบัติงานทั้งใน-นอกสถานที่
เช่น พนักงานขายที่ต้องไปนำเสนองาน, พนักงานการตลาด พนักงานService ต่างๆ, ผู้ตรวจสอบ Auditor หรืองานที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

Bplus Check in เหมาะกับ

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการย่อมรักสุขภาพพนักงานกันทุกท่าย การป้องกัน โรคระบาดจากการสัมผัส ลดการสัมผัสเครื่องสแกนนิ้วร่วมกัน เว้นระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงจากเชื้อโรค ย่อมต้องหันมาใช้ แอพพลิเคชั่นลงเวลาทำงาน ซึ่งเจ้าของกิจการยังสามารถตรวจเช็คข้อมูลเวลาทำงานได้จากทุกที่ ทุกเวลา ได้ทั้งผ่าน PC หรือ บน Smartphone

HR

HR

ปัญหาที่ HR มักจะพบ
 • เครื่องบันทึกเวลาเสีย ไม่มีเครื่องสำรอง พนักงานต้องจดลงสมุด
 • จดเวลาลงสมุด HR นำมาคีย์ไม่ทัน คีย์ผิด ต้องโต้แย้งกับพนักงาน
 • พนักงานทำงานนอกสถานที่ควบคุมเวลาทำงานไม่ได้ ตรวจสอบไม่ได้ว่าไปถึงสถานที่จริงในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่
 • พนักงานอบรมนอกสถานที่ สัมมนาดูงานนอกสถานที่ ตรวจสอบไม่ได้ว่าไปถึงสถานที่จริงในเวลาที่เหมาะสมหรือไม่
 • พนักงานประจำร้าน,สาขา,shop หรือ เคาเตอร์ ที่ทำหน้าที่เปิดร้านไม่ได้ไปเปิดร้าน
 • ปัญหาเอกสารขอลา ขอโอที เยอะแยะมากมาย เอกสารตกหล่น
 • คีย์หรือกรอกเวลาทำงานของพนักงาน ไม่ครบ ล่าช้า ผิดพลาดบ่อย จึงทำให้คำนวณเงินเดือนผิด

แอพลงเวลา Bplus Check in ไม่ว่าจะอยู่บ้าน จะ Work from home หรือประจำตามไซต์งาน ประจำร้าน,สาขา,shop หรือ เคาเตอร์ หรืออยู่ที่ไหนก็ลงเวลาทำงาน ขอลา ขอโอที ผ่านมือถือได้ง่าย ๆ หมดเรื่องปวดหัว เก็บเวลาทำงานได้ทุกเหตุการณ์ ทำให้แก้ไขสถานการณ์ เช่น ร้านไม่เปิดหรือพนักงานยังไม่เข้าห้างประจำเคาเตอร์ เป็นต้น หมดปัญหาคำนวณค่าแรงไม่ได้ เพราะไม่มีเวลาทำงาน เวลทำงานตรวจสอบไม่ได้ ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มั่นใจ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหัวหน้าตามสายงาน

หัวหน้าตามสายงาน

ช่วยให้หัวหน้า หมดความระแวงว่าพนักงานไปทำงานจริง หัวหน้างานทราบทันทีเมื่อพนักงาน Check in และทราบระยะเวลาการทำงานนอกสถานที่แต่ละที่ของพนักงาน ระบบรองรับการกำหนดสายงานอนุมัติเวลาทำงาน เมื่อพนักงานลงเวลา Check in ระบบแจ้งเตือนไปยังหัวหน้าเพื่ออนุมัติออนไลน์ พร้อมแจ้งผลกลับไปยังพนักงานได้ หัวหน้างานตรวจสอบจำนวนครั้งที่ทำงานนอกสำนักงาน ตรวจสอบเวลา รวมทั้ง ตรวจสอบสถานที่ที่พนักงาน Check in ในการทำงานแต่ละครั้งได้ทันที ทำให้ทราบว่าสถานที่ทำงาน กับ เวลาที่เข้า-ออกงาน เหมาะสมมากน้อยอย่างไร เพื่อนำมาวางแผนในการส่งพนักงานไปทำงานนอกสถานที่ในแต่ละวันได้ อนุมัติพนักงานขอลา ขอโอที เพื่อวางแผนกำลังพลได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างรายงาน

 
หมวด รายงาน
รายงานตรวจสอบรายชื่อพนักงานและสายอนุมัติ

รายงานรายละเอียดรายชื่อพนักงาน คลิก

รายงานตรวจสอบสายอนุมัติและผู้อนุมัติ คลิก

รายงานตรวจสอบการ Checkin

รายงานสรุปรายการบันทึกเวลาพนักงาน พร้อมพิกัด คลิก

รายงานตรวจสอบจำนวนแผนก Check in ในพิกัด และ นอกพิกัด แสดงตามสาขา คลิก

รายงานตรวจสอบจำนวนพนักงาน Check in ในพิกัด และ นอกพิกัด แสดงตามสาขา คลิก

รายงานรายละเอียดบันทึกเวลา (แสดงเวลาทำงาน 14 ครั้ง) คลิก

รายงานรายละเอียดบันทึกเวลา (แสดงเวลารูดบัตร 14 ครั้ง) คลิก

รายงานตรวจสอบการอนุมัติทำงานนอกสถานที่ของพนักงาน คลิก

รายงานสรุปสถานะรายการขอทำงานนอกสถานที่แสดงตามพนักงาน คลิก

รายงานตรวจสอบการขอลา

รายงานแสดงรายละเอียดการขอลาประจำวัน คลิก

รายงานแสดงรายละเอียดการขอลาประจำวัน (ชั่วโมง.นาที) คลิก

รายงานสรุปสถานะการขอลา แยกตามแผนก คลิก

รายงานสรุปสถานะการขอลา แยกตามพนักงาน คลิก

รายงานตรวจสอบการขอโอที

รายงานแสดงรายละเอียดการขอโอทีประจำวัน (ชั่วโมง) คลิก

รายงานแสดงรายละเอียดการขอโอทีประจำวัน (ชั่วโมง.นาที) คลิก

รายงานสรุปสถานะการขอโอที แยกตามแผนก คลิก

รายงานสรุปสถานะการขอโอที แยกตามพนักงาน คลิก