ERP

Business Plus ERP

Business Plus ERP

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป บริหารสินค้า เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน วิเคราะห์การขาย ปิดงบเพื่อการบริหาร

Business Plus Material Requirement Planning (MRP II)

Business Plus Material Requirement Planning (MRP II)

งานผลิตจบกระบวนการอย่างสมบูรณ์ภายใต้ Business Plus ERP และ Business Plus MRP II ในราคาคนไทย

Bplus On Cloud

Bplus On Cloud

ใช้งาน BUSINESS PLUS ได้ทุกที่ ทุกเวลา ANYPLACE ANYTIME ปลอดภัย ไร้กังวล

Business Plus Consignment

Business Plus Consignment

สำหรับธุรกิจที่นำสินค้าฝากขายกับห้างสรรพสินค้า Business Plus Consignment โปรแกรมฝากขาย รวบรวมยอดขายจาก PC BA และคำนวณ GP ทั้งสินค้าปกติและสินค้าจัดรายการ ให้เป็นเรื่องง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว ลดขั้นตอน ช่วยให้สามารถทราบยอดขายแต่ละวันและยอดขายรวมตามช่วงเวลาที่ต้องการวางบิลกับผู้รับฝากขายหรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งข้อมูลเชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป BUSINESS PLUS ERP แบบอัตโนมัติ

BUSINESS PLUS Consingnee

BUSINESS PLUS Consingnee

ผู้รับฝากขาย คือเจ้าของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าที่มีพื้นที่หรือหัวชั้น ในการให้บริการรับฝากขายสินค้า มักพบปัญหาการทำงานต่าง ๆ เช่นคำนวณยอดขายที่เกิดขึ้นจริงและนำมาหักกับ % ผลตอบแทนที่ได้รับยอดขายสุทธิที่ต้องจ่ายให้กับผู้มาฝากขายสินค้า ซึ่งรวบรวมนาน ใช้เวลา ผิดพลาดสูง ขาดรายงานวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ได้รับคุ้มกับพื้นที่ที่เสียไปสำหรับสินค้าที่นำมาวางขาย เป็นต้น โปรแกรมรับฝากขายสินค้า BUSINESS PLUS Consingnee ช่วยท่านได้

ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร

สุดยอดโปรแกรมบริหารงานอย่างอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหาร ในราคาคนไทย