Bplus Mini ERP On Cloud

โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป Bplus Mini ERP On Cloud เคียงข้างทุกธุรกิจ Startup และ SMEs ขนาดเล็ก ช่วยให้งานบัญชีเป็นเรื่องสบาย ลดข้อผิดพลาด ลดงานซ้ำซ้อน ลดต้นทุนการบริหารจัดการ บันทึกเอกสาร เปิดบิลขาย สั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบ หรือ บริหารได้ Anyplace Anytime เข้าถึงข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ อย่างมีทิศทาง ทันการณ์ ธุรกิจเติบโตอย่างมีระบบ โปรแกรมบัญชี Program ERP "Bplus Mini ERP On Cloud" ช่วยงานขายให้เจ้าของได้มีเวลาพักผ่อน เห็นภาพมุมกว้างและแนวโน้มของร้าน สภาพคล่องของร้าน และเป็นเครื่องมือวางแผนการเติบโต Bplus Mini ERP ยังเป็น โปรแกรมบัญชี (Accounting Software) ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลทางบัญชี โปรแกรมบริหารการขายและจัดการสต็อก รองรับคลังสินค้ามากกว่า 1 ที่

ประหยัด
จำนวนผู้ใช้งาน
จำนวนเดือน

ทำไมต้องเป็น โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป Bplus Mini ERP On Cloud

 • โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป Bplus Mini ERP On Cloud ครบถ้วนทุกระบบ ครอบคลุมเอกสารที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ ไม่ต้องมีความรู้บัญชีก็สามารถใช้งานได้ งานซื้อ งานขาย บริหารสต็อกรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงการลงบัญชีให้อัตโนมัติ ครบหมดในครั้งเดียว
 • ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ ใช้งานบน Cloud Computing โดย Cloud Provider ที่มีมาตรฐานสากล
 • ระบบ Backup Data Auto รองรับการสำรองข้อมูล ช่วยปกป้องข้อมูลในองค์กรได้อย่างครบวงจร 
 • สามารถใช้งานได้ทุกที่ผ่านการเชื่อมต่อ Internet และใช้งานบน Computer,Notebook ได้ ตามจำนวนผู้ใช้ที่ตกลงสั่งซื้อ
 • สามารถซื้อโปรแกรมต่อ User License แบบรายเดือน ทำให้สามารถเริ่มต้นมีระบบในค่าใช้จ่ายที่ประหยัด

ฟังก์ชั่นการทำงานโปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป Bplus Mini ERP On Cloud

Flow โปรแกรมบริหารธุรกิจ ,bplus ,businessplus ,erp ,Program ERP ,Software ERP ,โปรแกรม ERP , ระบบ ERP,ระบบบัญชี ,โปรแกรมบัญชี ซื้อขาด ,โปรแกรมบัญชีราคาถูก ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ,โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ,โปรแกรมสต๊อกสินค้า,โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ,โปรแกรมสินค้าคงคลัง ,ระบบstockสินค้า ,ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ,ระบบบัญชี รายเดือน ,โปรแกรมบริหารการขาย,จัดการสต็อก ,บริหารจัดการหลังร้าน,บัญชีonline, บัญชีoncloud,ระบบบัญชีรายเดือน,โปรแกรมบัญชีoncloud ,ระบบบัญชีERP ,โปรแกรมบัญชีที่ครอบคลุมที่สุด ,โปรแกรมระบบบัญชีที่นิยม ,ซอฟต์แวร์บัญชี ,บริหารสินค้าคงคลัง ,express , excel ,โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

 • เก็บประวัติสินค้าและผู้ขาย เพื่อเรียกดูย้อนหลังได้ตลอดเวลา
 • รับรู้สต็อกได้ทันทีแบบ Real Time
 • สามารถต่อรองราคาซื้อในครั้งถัดไปได้โดยสามารถเปรียบเทียบราคาที่เคยซื้อ
 • จัดการบริหารสต็อกได้เพียงพอ ไม่มากเกินจำเป็น โดยสามารถประมาณยอดซื้อ จากสถิติการขายและสินค้าคงเหลือ

 • ทราบสภาพการเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอดเวลาทั้งปัจจุบันและในอดีต
 • สามารถใช้อุปกรณ์สแกนบาร์โค้ดได้ ทุกระบบเอกสาร
 • เช็คสต็อกสินค้าได้ทันที ได้ทุกหน้าจอการทำงาน
 • มีระบบการเบิกใช้สินค้าภายใน
 • รองรับการตรวจนับสินค้าแสดงผลต่าง ขาดเกินให้ทราบได้ทันที และยังปรับสต็อกสินค้าให้ตรงตามความเป็นจริงได้

 • ไม่ขายผิดราคา มีระบบจดจำราคาขายแต่ละลูกค้า
 • ไม่พลาดงานขาย ทราบจำนวนสินค้าคงเหลือสำหรับการขาย
 • ไม่ขายผิดรหัสสินค้า โดยระบบรองรับการใช้อุปกรณ์สแกนบาร์โค้ด (Barcode Scanner) ช่วยในการขายสินค้าได้
 • ไม่ขายขาดทุน มีระบบช่วยดูยอดขายเทียบทุนกำไร
 • ติดตามสถานการณ์ขาย ตั้งแต่การออกใบกำกับภาษี ส่งสินค้า การรับชำระเงิน และลงบัญชี

 • แบบฟอร์มสำเร็จรูป พร้อมใช้งานได้ทันที มีทั้งเอกสารที่ใช้ภายใน และรูปแบบที่สรรพากรกำหนด
 • รองรับการพิมพ์ฟอร์มทุกแบบฟอร์มเป็น รูปแบบ PDF
 • รองรับการ Export ทุกรายงานเป็นรูปแบบ Excel

 • เช็คสถานะลูกหนี้ ตรวจสอบยอดลูกหนี้คงค้าง แบบทันที (Real Time)
 • มีตัวช่วยคำนวณประมาณการสถานะการเงิน  เพื่อให้ทราบในแต่ละช่วงวันเวลาจาก เงินสดรับ-จ่าย    ยอดหนี้ค้างรับ-ค้างจ่ายและเช็ครับ-เช็คจ่าย
 • สะดวกในการบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ทันทีด้วยรหัสค่าใช้จ่ายสำเร็จรูป พร้อมใช้งาน
 • สามารถออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ของงานบริการ ตามรูปแบบของสรรพากรกำหนดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

 • เอกสารบัญชีเกิดขึ้นเอง ระบบจะเชื่อมโยงการลงบัญชีให้อัตโนมัติ จากข้อมูลที่บันทึกจากงานซื้อขาย และงานการเงิน
 • สิ้นเดือนสามารถออกรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย ตามรูปแบบของสรรพากรกำหนดได้ทันที
 • การปิดงบเป็นเรื่องง่าย และไม่มีปัญหาเรื่องการปิดงบใหม่หรือแก้ไขการปิดงบ ระบบช่วยปิดงบใหม่พันยอดให้ถูกต้องเสมอ
 • สามารถวิเคราะห์สภาพคล่องของกิจการได้โดย สรุปผลออกมาเป็นงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบประกอบต้นทุน

วีดีโอแนะนำ

โปรแกรมบริหารธุรกิจ ,bplus ,businessplus ,erp ,Program ERP ,Software ERP ,โปรแกรม ERP , ระบบ ERP,ระบบบัญชี ,โปรแกรมบัญชี ซื้อขาด ,โปรแกรมบัญชีราคาถูก ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ,โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ,โปรแกรมสต๊อกสินค้า,โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ,โปรแกรมสินค้าคงคลัง ,ระบบstockสินค้า ,ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ,ระบบบัญชี รายเดือน ,โปรแกรมบริหารการขาย,จัดการสต็อก ,บริหารจัดการหลังร้าน,บัญชีonline, บัญชีoncloud,ระบบบัญชีรายเดือน,โปรแกรมบัญชีoncloud ,ระบบบัญชีERP ,โปรแกรมบัญชีที่ครอบคลุมที่สุด ,โปรแกรมระบบบัญชีที่นิยม ,ซอฟต์แวร์บัญชี ,บริหารสินค้าคงคลัง ,express , excel ,โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากใช้งาน โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป Bplus Mini ERP On Cloud

ลดเวลาการทำงาน
ใช้เวลาทำงานน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานทุกส่วนเป็นระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ  ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไร ธุรกิจเติบโตชนะคู่แข่ง
ครบวงจร
ครอบคลุมเอกสารที่จำเป็นต่อธุรกิจ ทั้งงานซื้อ งานขาย บริหารสต็อก รับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงการลงบัญชีให้อัตโนมัติ
ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต พนักงานทุกคนทำงานแบบ Real Time กันได้ทั้งหมดบนฐานข้อมูลเดียวกัน
บริหารสต็อก
ได้กำไรจากการบริหารสต็อก แม่นยำ สินค้ามีเพียงพอและไม่เหลือเกินกลายเป็นปัญหาเงินจม
รายงานบัญชีการเงิน
เอกสารด้านภาษีมีครบพร้อมยื่นได้ทันที หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย   รายงาน ภ.ง.ด.1, 3, 53 และ รายงานภาษีซื้อ - รายงานภาษีขาย
ทราบสภาพคล่องและกำไรขาดทุน
งบแสดงฐานะทางการเงิน(งบดุล) งบกำไรขาดทุน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ช่วยตัดสินใจทันเหตุการณ์

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขขอบเขตการรับประกัน

Custom templates icon

เงื่อนไขและขอบเขตการบริการ

 

YouTube icon

ขอบเขตนอกเหนือการรับประกัน
โปรแกรมบริหารธุรกิจ ,bplus ,businessplus ,erp ,Program ERP ,Software ERP ,โปรแกรม ERP , ระบบ ERP,ระบบบัญชี ,โปรแกรมบัญชี ซื้อขาด ,โปรแกรมบัญชีราคาถูก ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ,โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ,โปรแกรมสต๊อกสินค้า,โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ,โปรแกรมสินค้าคงคลัง ,ระบบstockสินค้า ,ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ,ระบบบัญชี รายเดือน ,โปรแกรมบริหารการขาย,จัดการสต็อก ,บริหารจัดการหลังร้าน,บัญชีonline, บัญชีoncloud,ระบบบัญชีรายเดือน,โปรแกรมบัญชีoncloud ,ระบบบัญชีERP ,โปรแกรมบัญชีที่ครอบคลุมที่สุด ,โปรแกรมระบบบัญชีที่นิยม ,ซอฟต์แวร์บัญชี ,บริหารสินค้าคงคลัง ,express , excel ,โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
โปรแกรมบริหารธุรกิจ ,bplus ,businessplus ,erp ,Program ERP ,Software ERP ,โปรแกรม ERP , ระบบ ERP,ระบบบัญชี ,โปรแกรมบัญชี ซื้อขาด ,โปรแกรมบัญชีราคาถูก ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ,โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ,โปรแกรมสต๊อกสินค้า,โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ,โปรแกรมสินค้าคงคลัง ,ระบบstockสินค้า ,ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ,ระบบบัญชี รายเดือน ,โปรแกรมบริหารการขาย,จัดการสต็อก ,บริหารจัดการหลังร้าน,บัญชีonline, บัญชีoncloud,ระบบบัญชีรายเดือน,โปรแกรมบัญชีoncloud ,ระบบบัญชีERP ,โปรแกรมบัญชีที่ครอบคลุมที่สุด ,โปรแกรมระบบบัญชีที่นิยม ,ซอฟต์แวร์บัญชี ,บริหารสินค้าคงคลัง ,express , excel ,โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี
โปรแกรมบริหารธุรกิจ ,bplus ,businessplus ,erp ,Program ERP ,Software ERP ,โปรแกรม ERP , ระบบ ERP,ระบบบัญชี ,โปรแกรมบัญชี ซื้อขาด ,โปรแกรมบัญชีราคาถูก ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ,โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ,โปรแกรมสต๊อกสินค้า,โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ,โปรแกรมสินค้าคงคลัง ,ระบบstockสินค้า ,ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ,ระบบบัญชี รายเดือน ,โปรแกรมบริหารการขาย,จัดการสต็อก ,บริหารจัดการหลังร้าน,บัญชีonline, บัญชีoncloud,ระบบบัญชีรายเดือน,โปรแกรมบัญชีoncloud ,ระบบบัญชีERP ,โปรแกรมบัญชีที่ครอบคลุมที่สุด ,โปรแกรมระบบบัญชีที่นิยม ,ซอฟต์แวร์บัญชี ,บริหารสินค้าคงคลัง ,express , excel ,โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

ตัวอย่างรายงาน

ประเภท
รายงาน
ระบบงานซื้อ
ระบบงานซื้อ

รายงานเอกสารประจำวันซื้อสด ซื้อเชื่อ ส่งคืน คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปยอดซื้อสุทธิตามสินค้า คลิกรายละเอียด

รายงานยอดซื้อตามเจ้าหนี้  12 เดือน คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปใบรับสินค้า พร้อมสินค้าคงเหลือ คลิกรายละเอียด

ระบบงานขาย
ระบบงานขาย

รายงานเอกสารประจำวันขายสด ขายเชื่อ รับคืน คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปยอดขายเทียบทุนกำไร คลิกรายละเอียด

รายงานจัดอันดับยอดขาย  คลิกรายละเอียด

รายงานยอดขายตามลูกค้า  12 เดือน  คลิกรายละเอียด

รายงานพนักงานขาย  12 เดือน คลิกรายละเอียด

ระบบคลังสินค้า
ระบบคลังสินค้า

รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ  คลิกรายละเอียด

รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า  คลิกรายละเอียด

รายงานสต็อกการ์ด  คลิกรายละเอียด

รายงานผลการตรวจนับ  คลิกรายละเอียด

รายงานการเบิกใช้สินค้า  คลิกรายละเอียด

ระบบการเงิน
ระบบการเงิน

รายงานสรุปยอดรับชำระ-จ่ายชำระ รายวัน คลิกรายละเอียด

รายงานทะเบียนเช็ครับ  คลิกรายละเอียด

การเคลื่อนไหวสมุดเงินสด  คลิกรายละเอียด

รายงานการเคลื่อนไหวธนาคาร  Bank  Statement  คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปค่าใช้จ่าย  คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปรายได้  คลิกรายละเอียด

ระบบบัญชี
ระบบบัญชี

รายงานภาษีซื้อ คลิกรายละเอียด

รายงานภาษีขาย  คลิกรายละเอียด

แบบแสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากร ภ.พ.30 คลิกรายละเอียด

หนังสือรับรองหัก  ณ  ที่จ่าย  คลิกรายละเอียด

แบบยื่นภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  คลิกรายละเอียด

รายงานภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย คลิกรายละเอียด

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3) คลิกรายละเอียด

รายงานแยกประเภท คลิกรายละเอียด

รายงานงบทดลอง คลิกรายละเอียด

งบแสดงฐานะการเงิน คลิกรายละเอียด

งบกำไรขาดทุน คลิกรายละเอียด

งบต้นทุน คลิกรายละเอียด