Business Plus ERP สำหรับธุรกิจเครื่องเขียน

ช่วยให้งานขายเครื่องเขียน Stationery งานขายราชการ งานขายหนังสือ งานขายส่งโรงเรียน เป็นเรื่องงานที่ควบคุมได้ ไม่พลาดโอกาสขายเพิ่มรายได้ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเครื่องเขียน

       ธุรกิจเครื่องเขียนในปัจจุบันมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นตามลำดับ โดยส่วนใหญ่ เมื่อนึกถึงเครื่องเขียน จะคิดถึง ปากกา ดินสอ ยางลบ กระดาษ หรือแม้แต่สมุดหนังสือ ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กันอยู่ในสำนักงานหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อการศึกษา นอกจากนั้น เครื่องเขียนยังรวมถึงอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องพิมพ์ คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ อีกด้วยซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้สรุปว่าในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ทำกิจการประเภทเครื่องเขียนเพิ่มมากขึ้นแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ 1. ค้าปลีก 2. ธุรกิจส่งออก และ 3. ตัวแทนจำหน่ายและค้าส่ง
ซึ่งจากสถิติจะเห็นว่ากิจการค้าปลีกจะเป็นกลุ่มหลักมีผลทำให้เกิดการแข่งขันสูงตามไปด้วย โดยกลุ่มค้าปลีกถือเป็นกลุ่มหลักที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการขายให้กับลูกค้าทั่ว ๆ ไป หรือขายให้กับหน่วยงานราชการ ซึ่งการขายให้กับหน่วยงานราชการจะต้องกำหนดรูปแบบให้ตรงตามระเบียบราชการด้วย อีกทั้งการบริหารจัดการภายในร้านดังนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงต้องหาเครื่องมือมาช่วยเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ 

        โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP จึงออกแบบเครื่องมือมาเพื่อช่วย ในการดำเนินธุรกิจเครื่องเขียนโดยเฉพาะ โดยการเพิ่มกำไรและลดต้นทุนต่างๆ ได้จากคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

กระบวนการขาย

 • เพิ่มความคล่องตัวและง่ายในการใช้งานด้วยระบบการดูสินค้าคงเหลือ ณ จุดขาย 
 • รายงานตรวจสอบการนำเสนอราคา เพื่อให้ทราบได้ว่าในแต่ละครั้งที่เสนอไปนั้นมีกำไร หรือขาดทุน เพื่อใช้ในการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
 • สามารถเปิดใบกำกับภาษีรวมจากหลายๆ ใบส่งของในครั้งเดียว
 • สามารถเปลี่ยนรายการในเอกสารขายสินค้าได้เองแบบง่ายๆ
 • ตรวจสอบกระบวนการส่งของได้ว่าลูกค้าได้รับของครบตามใบจองจริงหรือทราบได้ทันทีว่ามีสินค้าใดบ้าง ที่ต้องส่งและส่งวันไหน เป็นต้น
 • ตรวจสอบวงเงินเครดิตก่อนออกใบส่งของ เพื่อป้องกันการขายสินค้าเกินวงเงินที่กำหนดไว้

กระบวนการซื้อและควบคุมสินค้า

 • การสร้างสินค้าใหม่ ให้เป็นเรื่องง่ายๆ กับฟังก์ชั่น สำเนาสร้างสินค้า แบบรวดเร็ว พร้อมแบ่งกลุ่มสินค้าได้ทันที
 • สามารถ สามารถกำหนดกลุ่มสินค้า และคุณสมบัติได้หลากหลายได้ตามต้องการ เช่น ตามประเภทสินค้า ตามหมวดหมู่สินค้า
 • สามารถตรวจสอบรายงานปริมาณการจองสินค้าเพื่อพิจารณาก่อนทำการสั่งซื้อ
 • สามารถใช้เครื่องมือช่วยในการสร้างเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า จากเอกสารใบจองสินค้าได้อัตโนมัติ
 • สามารถตรวจสอบได้ว่าเจ้าหนี้ ส่งสินค้าให้ครบหรือไม่
 • สามารถประมาณยอดขายสินค้า โดยตรวจสอบจากยอดขายของปีก่อนๆ หรือ เดือนก่อนๆ เพื่อประมาณการสั่งซื้อสินค้า

บริหารธุรกิจร้านเครื่องเขียนยุคใหม่
       ธุรกิจร้านเครื่องเขียนที่ผ่านมาจะมีลักษณะเป็นธุรกิจที่สืบถอดมาจากรุ่นสู่รุ่น การขายเป็น Seasonal (มีการขายดีช่วงเปิดเทอมและมักจะซบเซาในช่วงปิดเทอม) ดังนั้นเพื่อให้ร้านมียอดขายที่สม่ำเสมอ ตลอดทั้งปี จึงมักมีการหาเอาสินค้าประเภทกิ๊ฟช๊อป เครื่องประดับและของเล่นต่างๆ มาแซมขาย จึงจะทำให้ร้านมีรายได้อย่างต่อเนื่อง และจากการขายสินค้าหลายๆ ประเภท มักจะพบปัญหาไม่สามารถคุมสต๊อกได้ เนื่องจากสินค้ามีการเปลี่ยนบ่อย บางรายการสั่งมาเพื่อขายเพียงครั้งเดียวแล้วก็ไม่นำกลับมาขายอีก บางรายการสั่งตามความต้องการของลูกค้า ร้านเครื่องเขียนหลายร้านมักจะพบปัญหาเงินจม ซึ่งเกิดจากการสั่งสินค้าเกินความจำเป็น สินค้าที่เหลือจากการขายแต่ละเทอมมีจำนวนมาก และยอดขายสินค้า ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้ จากปัญหาดังกล่าว ทำให้เงินทุนจมไปกับสินค้าที่ค้างสต๊อก ไม่มีการเคลื่อนไหว การคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งการบริการ ที่เป็นมิตรและพร้อมให้ความรู้ ก็ยังไม่เพียงพอแล้ว เพราะคนยุคใหม่ หลายท่านคงเคยได้ยิน คำว่า GEN C คือลูกค้าไม่ได้เดินมาเพื่อดูสินค้ากันอีกแล้ว เขาอยู่ในโลกออนไลน์ และโลกโซเชียล จะมีเพียงหน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้แล้ว จะต้องเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นที่ แตกต่างจากเดิม เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงตัวร้านค้าให้มากที่สุด โดยมีการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลทั้ง website, Facebook ,line และ Instagram มีการอัพเดทรูปกิจกรรมต่างๆ หรือ Status ให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความเห็น ใช้ Integrated Marketing Communication Strategy มีการสร้างสมาชิกกิจกรรม Workshop ต่าง ๆ โดยนำสินค้าในร้านไปใช้ทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสนใจสินค้าในร้าน ตอกย้ำด้วย Friendly Shop สร้างฐานลูกค้า บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า หากลูกค้ามีความพึงพอใจ มีความรู้สึกดี ๆ กับร้านแล้ว ลูกค้าก็มีโอกาสซื้อซ้ำมากขึ้น มีการ Share บอกต่อข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดคือการสร้างโอกาสทางการขายในรูปแบบใหม่ ที่ต้องลอง ให้ทันกับยุคสมัย และพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

      มีการสร้างระบบสมาชิกให้เพิ่มขึ้น มีการสะสมยอดซื้อ แลกคูปองส่วนลด คูปองเงินสด หรือแลกของรางวัลพิเศษ เพื่อดึงดูดใจให้อยากได้คะแนนสะสม เพื่อให้อยากที่จะกลับมาแลกของสมนาคุณ หรือกลับมาซื้อซ้ำอีกครั้ง การทำกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือ แคมเปญ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก จึงเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มยอดขาย

     มักจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในร้านอยู่เสมอ เพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับร้านค้า สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง มีการวิเคราะห์สินค้าว่าชนิดใดที่ตรงหรือ ไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า

     ด้านการจัดหาจัดซื้อและการบริหารงานสินค้าคงคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในซื้อสินค้า ก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เพราะข้อมูลที่ดี ต้องรองรับยอดขายที่จะเกิด จนถึงบริหารจัดการ ช่วยลดต้นทุน จะทำให้ผลกำไรเกิดสูงขึ้น เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิคุณภาพ และ ไม่ทำให้พลาดโอกาสในการขาย เช่น พยากรณ์การขาดที่ผิดพลาด เป็นข้อมูลทำให้การบริหารไม่ได้ประสิทธิภาพ สั่งสินค้ามามากเกินไปในสินค้าที่ไม่จำเป็นทำให้เงินทุนจม สั่งสินค้าไม่เพียวพอต่อการขายทำให้พลาดโอกาสทางการขายสูง หรือสินค้าทีมีการสั่งจองเข้ามาว่ามีสินค้าอะไรบ้าง ที่ยังค้างการจัดส่งไปยังลูกค้า มีรายงานรวบรวมข้อมุลดังกล่าวนำมาต่อรองกับทาง SUPPLIER เพื่อให้ได้ราคาและระยะเวลาในการส่งสินค้าเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ ตลอดจนการขายสินค้าให้หน่วยงานราชการ โรงเรียน ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของร้านเครื่องเขียน จะต้องมีรูปแบบการขายสินค้าที่รองรับ การทำเอกสารขายให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สะดวกรวมเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และที่สำคัญจัดทำสต๊อกคงเหลือสินค้าได้อย่างถูกต้อง ร้านค้าจึงต้องพัฒนาให้ดีขึ้นสร้างความรวดเร็ว ในการเปิดเอกสารที่รวดเร็วถูกต้องตามรูปแบบของราชการ เช่น แบบซอ หรือแบบจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ระบบ ERP สำหรับธุรกิจเครื่องเขียน สามารถช่วยท่านได้ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีคุณภาพและง่ายต่อการใช้งาน

     หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย ขอให้ทุกท่านทำธุรกิจประสบความสำเร็จร่ำรวย และ มีเวลาเหลือเพื่อการใช้ชีวิตส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น