บริษัท เจ้ลั้ง โชห่วย จำกัด (ร้านเจ้ลั้ง โชห่วย)

ขอขอบพระคุณ คุณกาญจนา ถนอมทรัพย์โภคา เจ้าของร้านเจ้ลั้ง โชห่วย ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Business Plus ERP & POS