BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง

ธุรกิจผลิตเครื่องสำอาง เครื่องหอม และอุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ เครื่องสำอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้นทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะกลุ่มสตรีเท่านั้น ในปัจจุบันจะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นำไปสู่ภาวการณ์แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

เครื่องสำอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้นทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะกลุ่มสตรีเท่านั้น ในปัจจุบันจะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นำไปสู่ภาวการณ์แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

กลุ่มที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายในประเทศแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 • 1. กลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องสำอางที่ผลิตในประเทศโดยได้รับลิขสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้า จากบริษัทแม่ในต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70
 • 2. กลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศโดยตรง (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20)
 • 3. กลุ่มผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและใช้ตราของคนไทย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น เครื่องสำอางประเภทสารสกัดจากธรรมชาติ (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10) ซึ่งปัจจุบันได้รับการส่งเสริม ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

 

         BUSINESS PLUS ถูกพัฒนาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ท่านนำหน้าก่อนใครกับระบบบัญชี,ซื้อ, ขาย, คลังสินค้าการเงิน ในแบบ ERP และยังต่อเนื่องกับงานวางแผนการผลิต (MRP II) ได้อย่างลงตัว เพื่อธุรกิจเครื่องสำอางโดยเฉพาะ BUSINESS PLUS ช่วยให้การจัดการเป็นระบบ ทุกฝ่ายได้ข่าวสารที่พร้อมช่วยกันตัดสินใจถูกต้องอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การ

 • รับออเดอร์จากฝ่ายขายจากช่องทางต่างๆ เพื่อเตรียมสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย ให้พอเพียงเหมาะสม รวมทั้งการวางแผนการสั่งซื้อเพื่อขายหรือต้องสั่งซื้อวัตถุดิบ (Raw Material) เพื่อผลิตตามสัดส่วนจากสูตรกำหนด นำมาผลิตไม่ขาดหรือเหลือเกินความจำเป็น รวมทั้งประมาณการวันผลิตเสร็จเพื่อจัดส่งได้ทันตามกำหนด
 • ทำให้การทำงานตั้งแต่กระบวนการผลิต เป็นตามแผนไป ส่งถึงกระบวนการจัดจำหน่ายให้สะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ลดข้อผิดพลาดและยังมีรายงานเฉพาะ ที่ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำในหลากหลายมิติ ทำให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจทราบทิศทางที่ถูกต้อง
 • รองรับกระบวนการขายหรือแบบจัดจำหน่ายในแบบหลายๆ ช่องทาง ทั้งปลีกและส่งทั้งในและต่างประเทศ กับอีกหลายๆ วิธีการที่มีในระบบจัดจำหน่ายที่ช่วยให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ

 

ช่วยกระบวนการจำหน่าย
         Business Plus มีหลายช่องทางที่สามารถเลือก แบบจัดจำหน่ายให้ตรงกับความต้องเช่นขายปลีก (POS), รับฝากขาย, ขายส่ง, ฝากขาย (Consignment) และรายงานวิเคราะห์ในการวางแผนที่เหนือกว่า

 • รู้ว่าขายแล้วมีกำไรหรือไม่ เท่าไหร่
 • ควบคุม สต๊อกสินค้าอย่างสมดุล เพื่อไม่ให้เสียโอกาสจากสินค้าขาด หรือมีเกินความจำเป็นไม่เป็นประโยชน์ที่จะมีไว้
 • เลือกสินค้าชุดไหน กลุ่มไหน นำออกมาขายก่อนที่จะหมดอายุ ก่อนที่จะต้องทิ้งเสียของ
 • สินค้าอย่างไหน, แบรนด์ไหน ขายดี ขายไม่ดี ขายออกได้เร็วหรือช้า กำไรมากหรือน้อย วิเคราะห์วางแผนไม่พลาด
 • จัดสรรสินค้าให้มีการเติมเต็มตัดออกโยกย้ายอย่างลงตัวและเหมาะสม ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาด เพิ่มโอกาส
 • รู้ได้ว่ามี สินค้าหาย หรือจะหมดอายุเมื่อใด มีขั้นตอนการตรวจนับอย่างมีประสิทธิภาพ กับเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก
 • รองรับกระบวนการขายทั้งแบบจำหน่ายเอง และฝากขาย มีตัวช่วยจัดการกระบวนการขายอย่างมืออาชีพ น่าเชื่อถือ

 

ช่วยจัดซื้อ อย่างอัจฉริยะ ทั้งแบบซื้อ เพื่อขายหรือซื้อเพื่อผลิต
         จากรับคำสั่งขอซื้อสินค้าการจองเพื่อจัดส่งตามจำนวนและตามกำหนดเวลา สามารถสั่งให้สร้างใบสั่งซื้อจากใบจองหรือใบขอซื้อ แยกตามผู้จำหน่ายหลักกับสินค้าของผู้จำหน่าย กับหน่วยจัดซื้อ ให้อย่าถูกต้อง จัดซื้อพร้อมต่อรองราคาส่วนลดกำหนดส่งและพิมพ์สั่งซื้อส่งได้ทันที ลดขั้นตอนประหยัดเวลา

 • ถ้าเป็นส่วนงานซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตและจัดจำหน่าย
 •          สามารถสั่งให้สร้างใบขอซื้อวัตถุดิบ ตามสินค้าที่จะต้องผลิต อ้างอิงจากสูตรผลิตตามจำนวนที่ต้องการหรือจากคำสั่งจอง, ขาย, ขอผลิต เพื่อให้สะดวกในการจัดซื้อตามจำนวนวัตถุดิบแยกตามผู้จำหน่ายเพื่อการผลิตตรงถูกต้องทั้งสินค้า และจำนวนที่ต้องการได้ทันที ลดขั้นตอนประหยัดเวลา

 

ตัวช่วยกระบวนการผลิต
          ระบบช่วยแนะนำและวางแผนการผลิตเป็นขั้นตอนไม่ให้พลาดในการผลิตทั้งวัตถุดิบที่รับจากการสั่งซื้ออย่างสมดุล เบิกโอนวัตถุดิบตรงตามจำนวนเข้าตำแหน่งเครื่องผลิตวันที่ควรผลิตเสร็จ เป็นแนวทางให้ผู้ผลิตดำเนินตามแผนเมื่อผลิตตามแผนสามารถเพิ่ม ลด ผลผลิตและวัตถุดิบตามจริงผันแปรตามสูตรเพื่อได้จำนวนและต้นทุนที่ผลิตได้ ตัดวัตถุดิบที่ใช้ไปจริง กับรายงานควบคุมประสิทธิภาพตามขั้นการผลิต เพื่อให้ธุรกิจเครื่องสำอางใช้ระบบผลิตได้ทั้งนำมาประกอบแบบ Repack และแบบผลิตเอง แล้วประกอบ Repack เพื่อพร้อมจำหน่าย กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คลัง จัดส่งอย่างต่อเนื่อง           ครบทั้ง ERP (Enterprise Resource Planning) และ MRPII (Manufacturing Resource Planning) เพิ่มประสิทธิภาพ ในการควบคุมบริหารจัดการ ลดความผิดพลาดจากขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต้องคำนวณเอง เพียงแต่ช่วยตัดสินใจร่วมกับระบบ เพื่อการจัดการอย่างมืออาชีพ