รายชื่อลูกค้าอ้างอิง สำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

1. บริษัท โฮมมอลล์ จำกัด

2. บริษัท พรชัยโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด

3. ร้าน พรชัยวัสดุภัณฑ์

4. ร้าน สมพรพาณิชย์การเกษตร

5. บริษัท เพื่อนเกษตรปากช่อง

6. บริษัท ซี.เอส.เขาใหญ่ คอนกรีต 1995

7. บริษัท ซี.เอส.ปากช่อง 1995

8. บริษัท 2000 ค้าวัสดุ จำกัด

9. บริษัท เสี่ยงเฮงรวมวัสดุ จำกัด

10. บริษัท สหะชัยคอนกรีต ซิเมนต์ จำกัด

11. บริษัท มหภาสวัสดุไทย จำกัด

12. ร้าน ทรงพลคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง

13. บริษัท บิลด์สมาร์ท จำกัด

14. บริษัท ปรีชาโลหะภัณฑ์ จำกัด

15. บริษัท ธนานันท์ฮาร์ดแวร์ จำกัด

16. บริษัท ซีเอสเคโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด

17. บริษัท เอโฮม วัสดุก่อสร้าง จำกัด

18. บริษัท เสี่ยงเฮงรวมวัสดุ จำกัด 

19. บริษัท เหล่าวัฒนาค้าวัสดุ จำกัด

20. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มากพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

21. วิเชียร เคหะภัณฑ์ 2556