สลิปเงินเดือน ซองเงินเดือน

ใบจ่ายเงินเดือน, แบบซองผนึก ขนาด A4, แบบต่อเนื่อง 3 ชั้น

สลิปเงินเดือน แบบซองผนึก ขนาด A4

สลิปเงินเดือน 1 ห่อ บรรจุ 100 ชุด ราคา 260 บาท (ยังไม่รวม VAT)
สลิปเงินเดือน 1 กล่อง บรรจุ 10 ห่อ (1,000 ชุด) ราคา 2,200 บาท (ยังไม่รวม VAT)

ดูรายละเอียด

สลิปเงินเดือน แบบต่อเนื่อง 3 ชั้น

สลิปเงินเดือน 1 กล่อง บรรจุ 1,000 ชุด ราคา 1,590 บาท (ยังไม่รวม VAT)

 

ดูรายละเอียด