BUSINESS PLUS HRM สําหรับธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

BUSINESS PLUS HRM ระบบเงินเดือนสำเร็จรูปสําหรับธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นระบบการคำนวณเงินเดือน ที่ใช้งานง่ายถูกต้องแม่นยำ มีความยืดหยุ่นสูง รองรับค่าแรงและเงินพิเศษเฉพาะธุรกิจเช่น Service Charge , Day Off และ Extra Day เป็นต้น ช่วยคำนวณเวลาทำงาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว และช่วยการคำนวณ ขาด ลา มาสายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีรายงานช่วยควบคุม และวิเคราะห์ พร้อมฟอร์มเอกสารส่งหน่วยงานต่างๆ ได้ครบถ้วน

VDO แนะนำระบบ Business Plus HRM สำหรับธุรกิจร้านอาหาร


Video แนะนำ Business Plus HRM ธุรกิจร้านอาหาร Part 1

 


Video แนะนำ Business Plus HRM ธุรกิจร้านอาหาร Part 2

สำหรับร้านอาหาร,ภัตตาคาร,จุด kiosk หรือบูธจัดรายการต่างๆของร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ต่างๆนั้น HR หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลมักพบปัญหาเหล่านี้ใช่ไหม

 • ไม่ทราบเวลาเข้างานจริงของพนักงานในร้าน บางครั้งธุรกิจสูญเสียเพราะพนักงานไม่ได้ไปเปิดร้าน
 • พนักงานหน้าร้านมีจำนวนมาก ข้อมูลเวลาการมาทำงาน การลา  ล่าช้าทำให้การงานสะสมที่ต้องเร่งทำในระยะเวลาจำกัด เพราะต้องออกเงินเดือนค้าจ้างให้ทันวด
 • พนักงานที่จะขอลาต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการมากเมื่อถึงวันลาการบริหารคนไม่ทัน ขาดคนแทนบ้าง ไม่ให้พนักงานลาจนเกิดความไม่พึงพอใจ
 • ข้อมูลมาช้า มาไม่ครบ คำนวณพลาดบ่อย กดดันจากพนักงานที่แจ้งว่าคำนวณผิด  เพราะเขาได้ลา ไม่ได้สาย ทำไมไม่มี OT  คำนวณ OT ผิดอัตรา อัตราวันปกติ อัตราวันหยุด หากพนักงานท่านใดได้เกิน ก็เงียบ ทำให้ธุรกิจสูญเสีย 
 • พนักงานหยุดงานทราบข้อมูลช้าทำให้คำนวณเบี้ยขยันผิด
 • มีการทำ Split Shift  ค่ากะต้องคำนวณก็ทำไม่ทัน  เช่น ค่ากะ 40 บาท/วัน (เฉพาะวันที่เข้ากะ Split Shift) หรือ ค่ากะ 50 บาท/วัน (เฉพาะวันที่มาทำงาน)
 • Service change/ Tip box / Incentive  / เงินรางวัลจากยอดขาย / โบนัสการขาย คำนวณผิดพลาดบ่อย พนักงานจะได้เมื่อบรรจุ บางครั้งให้ผิด  
 • เก็บหลักฐานสำเนาหลักฐานของพนักงานมากมาย หาไม่เจอ เช่นหลักผ่านการรับฉีดวัคซีนของพนักงาน
 • เสี่ยงกฎหมาย เพราะพลาดต่อเอกสารสำคัญให้พนักงานต่างด้าว ทำไม่ทันเพราะลืม
 • ยื่นเอกสารเข้า ออกงาน ของพนักงานส่งประกันสังคมไม่ทันเวลาที่กฎหมายกำหนด 
 • ยื่นเอกสารให้สรรพากรไม่ทัน  ไม่ครบ 
 • พนักงาน HR เข้า ออก ใหม่ ทำให้ต้องใช้เวลาเรียนรู้งาน  เอกสารสำคัญหลายตัวอาจลืม ส่งไม่ทันเพราะยังไม่ชำนาญ
 • สรุปสถิติพฤติกรรมต่าง ๆ ของพนักงานแต่ละครั้งใช้เวลาอย่างมาก

 

BUSINESS PLUS HRM ระบบเงินเดือนสำเร็จรูป คือ Payroll software for any size business ที่รองรับตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กเบื้องต้นอาจต้องการเพียงคุณสมบัติพื้นฐานที่ช่วยประหยัดเวลาและช่วยให้ปฏิบัติงานด้านภาษี ประกันสังคม ออกเงินเดือนได้ถูกต้อง ในทางกลับกัน บริษัทขนาดใหญ่มักจะมองหาโซลูชันที่มีรายละเอียดที่มากขึ้น ที่สามารถทำเงินเดือนกับระบบ HR อื่นๆ ต้องการความสามารถในการรายงานประมวลผล วิเคราะห์ในมุมการบริหารต่างๆ มากขึ้น 

BUSINESS PLUS HRM  ช่วยท่านได้ เป็นเครื่องมือและผู้ช่วยที่ HR ไม่มีไม่ได้แล้ว