Business Plus HRM สำหรับธุรกิจ Fashion/PC BA

Business Plus HRM ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการทำเงินเดือนสำหรับธุรกิจ Fashion / PC BA ตลอดจนอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่น

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจ Fashion/PC BA

             Business Plus HRM ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการทำเงินเดือนสำหรับธุรกิจ Fashion  ทั้ง 3 ส่วนงานคือพนักงานประจำสำนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่ระบบเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM จะช่วยงาน HR ได้เป็นอย่างดีแล้ว แต่การทำงานในอีก 2 กลุ่มคือพนักงานที่มีความพิเศษที่มีความเฉพาะในงานการคำนวณเงินเดือนคือ กลุ่มพนักงานประจำ SHOP หรือ Pretty  MC(Master of Ceremonies) ,PC(Product Consultant) , PG(Promotion Girl) , PT Pretty Boy/Girl , BA(Beauty Advisor) และกลุ่มพนักงานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่น

 

             สำหรับธุรกิจแฟชั่น PC ,BA ประจำห้างสรรพสินค้า หรือ Shop  ตลอดจนพนักงานส่งเสริมการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Events) งานแสดงสินค้า (Exhibitions) และสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร เช่น Pretty  MC, PG ,PT ยิ่งเคาน์เตอร์ในห้าง สาขาหรือSHOP หรือมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมาก ๆ ก็ยิ่งยุ่งยากในการรวบรวมวันทำงานและคิดคำนวณเงินเดือน และจากลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่แต่ละบริษัทมักเพิ่มแรงจูงใจในการสร้างยอดขาย สร้างลูกค้าสนใจ ให้กับพนักงานด้วยค่าคอมมิชชั่นเป็นผลตอบแทน ยิ่งขายได้มาก ค่าคอมมิชชั่นก็ยิ่งเพิ่มขึ้น หรือผลตอบแทนเมื่อทำได้ตามเป้าหมาย แต่ละบริษัทจะมีหลักเกณฑ์ในการให้ผลตอบแทนพิเศษที่แตกต่างกันออกไป ยิ่งทำให้ HR ต้องใช้เวลามาก จึงไม่เหลือเวลาช่วยงานพัฒนาความสามารถ และงานกระตุ้นผลการปฏิบัติงานด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ แล้วจะทำอย่างไรให้การคิดเงินพิเศษเหล่านี้ ทำได้ง่ายขึ้น Business Plus HRM  ช่วยให้การคำนวณค่าจ้างเป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ผิดพลาด

วีดีโอแนะนำ

Business Plus HRM มีคุณสมบัติเด่นที่ตอบโจทย์กับธุรกิจแฟชั่น / PC BA ดังนี้

1. จัดการบัญชีเงินเดือนกับบัญชีค่าใช้จ่ายของฝ่ายบัญชี ได้ทั้ง 2 มุม โดยแยกเพิ่มเติมในค่าใช้จ่ายตามสาขาที่พนักงานไปทำงานเพิ่มจากแผนกสังกัด เพื่อนำไปใช้สำหรับงานบัญชีต้นทุนของแต่ละสาขา เพื่อฝ่ายบัญชีจัดทำกำไรขาดทุนแยกสาขา และ SHOP เพื่อการบริหารธุรกิจได้ชัดเจน  และฝ่าย HR ยังได้รายงานสรุปตามแผนกสังกัดด้วย ลดงานฝ่าย HR ในการสรุปแยก และ รวบรวมส่งฝ่ายบัญชี

2. กลุ่มพนักงานประจำ SHOP PC ,BA ประจำเคาเตอร์ในห้างสรรพสินค้า หรือ Pretty  MC(Master of Ceremonies) , PG(Promotion Girl) , PT Pretty Boy/Girl

2.1 HR จะสบายขึ้น เวลาการทำงานในการเข้างานและเลิกงาน  ไม่ว่าจะใช้การลงเวลาทำงานด้วยวิธีใด เช่น 

แบบใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ,แบบตอกบัตร,แบบบันทึกลงในใบบันทึกเวลาทำงาน ผู้จัดการแต่ละสาขาจะต้องส่งข้อมูลจะเป็นรูปแบบText file หรือExcel file เข้ามาให้ฝ่ายบุคคลที่สำนักงานใหญ่ ซึ่งสามารถรับไฟล์เพื่อคำนวณเงินเดือนได้ โดยไม่ต้องทำการบันทึกเวลาใหม่  

เพิ่มความสะดวกตามวิถีปัจจุบัน New normal และ Next Normal ลดการสัมผัส และ CONNECT กับพนักงานได้ทันที ด้วย BPLUS HRM CHECK-IN ใช้มือถือของพนักงานในการลงเวลาเช็คอินให้หัวหน้าและ HR ทราบทันที 

2.2 เป็นผู้ช่วย HR ในการคำนวณเงินได้หรือสวัสดิการต่างๆของพนักงานที่นอกเหนือเงินเดือน สามารถกำหนดสูตรการคำนวณได้อย่างยืดหยุ่น และ หลากหลายให้เข้ากับแต่ละกิจการได้ง่าย ๆ  เช่น

- เงินพิเศษจากยอดขาย อาทิ ค่าincentive ค่าคอมมิชชั่น ค่าเชียร์สินค้าและค่าเป้า ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินพิเศษจากยอดขายให้กับพนักงานทุกคนที่อยู่ประจำที่ห้างสรรพสินค้าหรือshopนั้นๆ เมื่อยอดขายถึงเป้าที่ตั้งไว้ เช่น

 • แบบจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามจำนวนชิ้นที่ขายได้ จะจ่ายเป็นอัตรา%  ใช้สำหรับสินค้าที่ขายยาก ซึ่งจะจ่ายค่าคอมมิชชั่นแยกตามสินค้าแต่ละชิ้น
 • แบบค่าคอมมิชชั่นตามยอดขาย  จะจ่ายเป็นอัตรา% ตามที่บริษัทตั้งเป้าไว้ โดยจ่ายค่าคอมมิชชั่นตามขั้น เช่น 10,000-50,0000ได้ค่าคอมมิชชั่น3% 50,001-100,000 ได้ค่าคอมมิชชั่น 5% ถ้าได้ยอดเกินเป้า ก็จะได้ค่าเป้าเพิ่มอีก เป็นต้น
 • หากมีเงื่อนไขที่พิเศษและต้องใช้ข้อมูลประกอบจากแหล่งอื่น ๆ เพิ่ม ระบบยังสามารถช่วยการทำงานด้วยวิธี EXPORT ข้อมูลไปจัดแต่งใน EXCEL และ นำเข้าไฟล์ Excel ซึ่งการคิดค่าคอมมิชชั่น  เข้าระบบได้  

- เงินได้พิเศษที่ได้ตามที่ตั้งของแต่ละห้าง หรือสาขา หรือ SHOP  เช่น

 • ค่าพื้นที่และ ค่าเดินทาง บริษัทจะจ่ายให้กับพนักงานรายเดือนที่อยู่ประจำตามห้างสรรพสินค้าหรือสาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะได้ค่าพื้นที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าทำงานที่สาขาชิดลมจะได้ค่าเดินทาง 1,500 บาท ค่าพื้นที่ 2,000 บาท ทำงานที่สาขาแจ้งวัฒนะจะได้ค่าเดินทาง 500 บาท ค่าพื้นที่ 750 บาท เป็นต้น
 • ค่าชำนาญการ เงินได้พิเศษที่ให้กับพนักงานตำแหน่งอาวุโสที่อยู่ประจำตามห้างสรรพสินค้าหรือสาขา ซึ่งแต่ละสาขาจะได้ค่าชำนาญการแตกต่างกัน
 • ค่าอาหาร บริษัทจะจ่ายให้กับพนักงานแคชเชียร์ที่อยู่ประจำตามห้างสรรพสินค้าหรือสาขาเป็นอัตราต่อวัน ซึ่งแต่ละสาขาจะได้ค่าอาหารแตกต่างกัน

- กรณีการทำงานไม่ครบงวด หรือ ยังทดลองงานยังไม่บรรจุ หรือลาออก มีผลต่อการได้หรือได้แบบคำนวณตามวันทำงานหรือไม่ได้เงินพิเศษ เงินพิเศษต่าง ๆ ถ้าพนักงานเริ่มงานหรือลาออกระหว่างเดือน โปรแกรมสามารถเฉลี่ยค่าเป็นต่อวัน และจ่ายให้พนักงานตามจำนวนวันที่ทำงานในเดือนนั้นได้  เช่น

 • ค่าตำแหน่งแคชเชียร์ จะได้เฉพาะพนักงานตำแหน่งนี้เท่านั้น หากลาหรือขาดงานก็จะถูกหักออกตามค่าตำแหน่งต่อวัน
 • คอมมิชชั่น หรือ ค่าเชียร์ พนักงานผ่านทดลองงานเท่านั้นจะได้รับโดยให้อัตโนมัติ
 • ถ้ายังไม่ผ่านทดลองงานบันทึกยอดขายเพื่อเก็บสถิติผลงานเพื่อลดงานฝ่ายบุคคล
 • ไม่ผิดพลาด ไม่ลืม วันครบทดลองงานพนักงานแต่ละคน โปรแกรมคำนวณวันอัตโนมัติ

2.3 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการขาย เวลาการทำงานจะอิงตามเวลาเปิด-ปิดห้างสรรพสินค้า เช่น เข้างาน 10.00น.เลิกงาน 19.00 น. กะสุดท้าย13.00น. เลิกงาน 22.00น. หรือพนักงานPart time เข้างาน 17.00น.เลิกงาน22.00น.โดยโปรแกรมรองรับการตั้งกะการทำงานได้ไม่จำกัดและยังสามารถกำหนดเงื่อนไขข้อตกลงการทำงานได้หลากหลายและยืดหยุ่นให้สามารถปรับใช้ได้ตามข้อตกลงแต่ละห้าง ทำให้ HR อาจจะต้องเริ่มต้นกำหนดข้อตกลงในการทำงานให้เรียบร้อยเมื่อเริ่มต้นใช้ระบบ  เมื่อทำเสร็จหลังจากนั้นทุกอย่างจะอัตโนมัติมากขึ้นและจะลดเวลาการปฎิบัติงานประจำแต่ละงวดของ HR อย่างมาก  เช่น

- กะการทำงานวันทำงานปกติ ของพนักงานรายเดือนและรายวัน จะมีหลายช่วงเวลาและมีเงื่อนไขข้อตกลงเงินเพิ่มเงินหักของแต่ละกะ เช่น

 • ไม่มาทำงานเก็บสถิติขาดงาน 8 ชม.และหักเงิน
 • ไม่บันทึกเวลาเข้างาน เก็บสถิติไม่บันทึกเวลาเข้า แต่ไม่หักเงิน
 • มาสายเกิน 30 นาที เก็บสถิติมาสายเป็นหน่วยชั่วโมง และหักเงิน

- กะการทำงานวันทำงานปกติของพนักงานPart Timeจะเหมือนการทำงานของพนักงานประจำ แต่มีเงื่อนไขของข้อตกลงเงินเพิ่มเงินหักของแต่ละกะ เช่น

 • ไม่มาทำงาน ตัดจำนวนวันทำงาน โดยไม่เก็บสถิติขาดงาน
 • มาสาย เก็บสถิติมาสายเป็นชั่วโมงตามจริง แต่ไม่หักเงิน

2.4 วันหยุดประจำสัปดาห์พนักงานกลุ่มนี้จะมีวันหยุดที่ไม่คงที่และตายตัว เช่นใน 1 สัปดาห์ อาจทำงาน 7 วันต่อเนื่องและไปหยุดในสัปดาห์ถัดไป 2 วัน   ขึ้นอยู่กับงานและอัตรากำลังพลในแต่ละสาขาซึ่งผู้จัดการสาขา (Shop)ของแต่ละสาขาจะเป็นคนกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานเอง

2.5 วันหยุดประเพณี แต่ละคนจะมีวันหยุดประเพณีไม่เหมือนกัน ซึ่งผู้จัดการสาขาจะเป็นผู้กำหนดวันหยุดประเพณีให้ HR ประกาศแจ้งพนักงานได้ด้วยวิธีสะดวกรวมเร็ว และถึงเข้าถึงพนักงาน

3. การตัดรอบจ่ายเงินเดือน เป็นแบบการจ่ายเดือนละครั้ง แต่รอบการจ่ายเงินเดือนของพนักงานประจำสำนักงานและพนักงานปฏิบัติการขายอาจแตกต่างกัน เช่น

 • พนักงานประจำสำนักงาน ตัดรอบวันที่1-31 จ่ายเงินสิ้นเดือน
 • พนักงานปฏิบัตการขาย ตัดรอบวันที่ 21-20 จ่ายทุกวันที่ 25 ของเดือน

4. รองรับการคิดคำนวณค่าแรง เงินได้เงินหักต่างๆ ภาษี ประกันสังคมของพนักงานที่อยู่ประจำห้างสรรพสินค้าหรือShopสาขาต่างๆโดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายที่พนักงานสังกัดเท่านั้น

5. มีรายงานเปรียบเทียบยอดขายและค่าใช้จ่ายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และรายงานแสดงค่าแรงของพนักงานที่ทำงานประจำห้างสรรพสินค้าหรือสาขาต่างๆได้

6. การลา และ การให้ทำ OT เป็นเรื่องง่ายควบคุมได้ วางแผนบริหารกำลังพลได้ล่วงหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม

 • พนักงานสามารถใช้มือถือเข้ามาบันทึกลาเพื่อขออนุมัติ ยังสายงานได้โดยไม่ต้องบันทึกเอกสาร
 • พนักงานรับทราบการอนุมัติลาทาง email เพื่อความสะดวกเปิดอ่านได้ที่มือถือโดยไม่ต้องคอยติดตามมายังสำนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
 • พนักงานทราบล่วงหน้าว่าวันใดที่ต้องทำ OT เพิ่มเพื่อรองรับกำลังพลที่ลา หรือ เพื่อช่วยงานขายพิเศษต่าง ๆ เช่น ลดราคาประจำปี ลดราคาเทศกาลสำคัญ เป็นต้น
 • ผู้จัดการแต่ละสาขาจะส่งข้อมูลการลา และการอนุมัติค่าล่วงเวลามาให้ฝ่ายบุคคลที่สำนักงานใหญ่บันทึกเข้าโปรแกรมเพื่อคำนวณเงินเดือน รายละเอียดเพิ่มเติม

7. พนักงานที่ประจำตามสถานที่ต่างๆ ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีรับเอกสาร หรือ ลดค่าใช้จ่ายในการแจก PLAYSLIP ให้พนักงานตามสถานที่ต่างๆ  ที่ทำงาน โดยสามารถรับ PAYSLIP ได้ที่มือถือของพนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติม

 

Business Plus HRM ช่วยให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อจะได้มีเวลาไปพัฒนาบุคลากร และงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น