BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

สำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องมือมาช่วย เรื่องการทำเงินเดือนและบุคคล โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยาก และสำเร็จได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การคำนวณของธุรกิจประเภทนี้ต้องการที่จะนำข้อมูลพนักงานเข้ามาคำนวณการทำงานแบบหมุนเวียนกะการทำงานหรือควบกะตลอด 24 ชม. ซึ่งจะเน้นการคำนวณค่าล่วงเวลาหรือเงินพิเศษต่างๆที่จ่ายพนักงานในฝ่ายการผลิตให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด และทางฝ่ายบุคคลยังสามารถคำนวณยอดเงินได้อย่างสะดวก พร้อมการบริหารกำลังพล ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร

วีดีโอแนะนำระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

 

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

คุณสมบัติเด่นของ Business Plus HRM ที่สามารถตอบโจทย์การทำเงินเดือนกับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ AUTOPART

1. โครงสร้างขององค์กรผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ จะมี 2 ส่วนหลัก คือส่วนสำนักงานและส่วนโรงงานผลิต

 • ส่วนสำนักงาน เช่น แผนกบุคคล แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อเวลาทำงานจะเป็นตารางเวลาที่แน่นอน มีการบันทึกเวลา 2 ครั้ง
  คือ เข้างาน – ออกงาน หรือ 4 ครั้ง รูดก่อนพัก และ รูดบัตรหลังพัก
  หรือเข้างาน – ออกงาน – เข้าโอที – ออกโอที ซึ่งเป็นมาตรฐานการทำงานพื้นฐานที่ระบบรองรับ
 • ส่วนโรงงานผลิต มักแบ่งองค์กรย่อยตามสายการผลิตหรือไลน์การผลิต เช่น ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (Body Part), ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง (Power Train Part), ชิ้นส่วนประกอบเครื่องยนต์ (Engine Parts) เป็นต้น ระบบรองรับการสร้างผังองค์กรได้หลากหลาย โดยจะรองรับแผนกหรือแผนกย่อยในแต่ละสายหรือไลน์ผลิตได้อีกทั้งโปรแกรมสามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานที่สังกัดฝ่ายผลิตได้อย่างชัดเจน โดยลักษณะการทำงานของส่วนผลิตจะมีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ เช่น
  • กะการทำงาน
  • มีตารางเวลาในรูปแบบกะ เช่น กะที่มีเวลาเข้าออกงานแน่นอน เช่น กะเช้า กะเย็น กะข้ามคืน หรือ กะที่มีเวลาเข้าออกงานแน่นอน แต่ต้องทำงานให้ครบจำนวนชั่วโมงตามที่กำหนด เช่นต้องทำงานครบ 8 ชั่วโมง เป็นต้น
  • มีการบันทึกเวลาทำงานมากกว่า 2 ครั้ง เช่น
   บันทึกเวลา 4 ครั้ง คือ เข้างาน – ออกงาน – เข้าโอที – ออกโอที,
   บันทึกเวลา 6 ครั้ง คือ เข้างาน – ออกงาน – ก่อนพัก – หลังพัก - เข้าโอที – ออกโอที เป็นต้น
   BUSINESS PLUS HRM สามารถรองรับการตั้งค่าลักษณะการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีเวลาเข้าออกงานได้ทั้งแบบแน่นอนหรือไม่แน่นอน ได้ทั้ง 2 กรณี และสามารถคำนวณหักขาดงาน มาสาย กลับก่อนและสามารถคำนวณค่าล่วงเวลาให้พนักงานได้ตรงกับที่ต้องการด้วยขั้นตอนที่ง่าย ๆ และไม่ซับซ้อน ลดกระบวนการทำงานอย่างมาก
  • วันหยุดต่างๆ
  • ธุรกิจนี้มักจะมีไลน์การผลิต 24 ชม. ทุกวัน จึงทำให้พนักงานแต่ละคนมีวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ไม่แน่นอน เช่น บางสัปดาห์ วันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นวันจันทร์, บางสัปดาห์วันหยุดประจำสัปดาห์เป็นวันอังคาร เป็นต้น ดังนั้นพนักงานในส่วนของสายการผลิตจะมีการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานที่ไม่ตรงกัน ฝ่ายบุคคลมักจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการประกาศกะและวันหยุดให้กับพนักงาน ระบบ BUSINESS PLUS HRM รองรับกับลักษณะการทำงานของธุรกิจนี้ได้อย่างดี โดยสามารถกำหนดวันหยุดของพนักงานแต่ละคนได้แตกต่างกัน ทำให้ไม่พลาดในการจัดกำลังพล
  • นอกจากนั้นระบบยังรองรับลักษณะการทำงานในวันหยุดประเพณีที่อาจจะมีการแจ้งให้พนักงานโรงงานมาทำงานเหมือนกับกะทำงานของวันปกติ โดยมีเงื่อนไขของข้อตกลงเงินเพิ่มของแต่ละกะทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะการทำงาน ดังนี้
  • ทำงานในช่วงเวลาทำงานปกติ บริษัทจ่ายค่าล่วงเวลา 1 เท่าหรือ 2 เท่า ตามจริง โดยต้องผ่านการอนุมัติก่อน

  • ทำล่วงเวลาหลังเลิกงาน บริษัทจะจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่า ตามจริง โดยต้องผ่านการอนุมัติก่อน
  • โปรแกรม BUSINESS PLUS HRM มีวิธีการประกาศกะที่รองรับกับการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานแต่ละกลุ่มที่มีวันหยุดไม่ตรงกันได้ และวิธีการประกาศกะที่รองรับกับวันหยุดประเพณี โดยจะมีวิธีที่ง่ายและเพิ่มความสะดวกในการประกาศกะการทำงานให้เร็วมากขึ้น

2. รายการเงินเพิ่มเงินหักของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั้น จะมีรายการแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ แต่ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน BUSINESS PLUS HRM ช่วยงานท่านได้อย่างชัดเจน

3. รองรับการคำนวณการหักมาสายของธุรกิจ จะคำนวณหักมาสายแบบเป็นช่วง เช่น ถ้ามาสาย 5 นาทีแรก เก็บสถิติและมาสายตั้งแต่นาทีที่ 6 จะเป็นยังไง ??? เป็นต้น

4. รองรับการใช้วิธีการหักล้าง เช่น นำจำนวนเวลามาสายหักจำนวนเวลาทำโอที เป็น โอทีสุทธิที่จะได้รับ หรือจะเป็นหักมาสาย เพราะทำโอทีน้อยกว่า เวลามาสาย เป็นต้น โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS HRM สามารถรองรับทั้งการตั้งค่าลักษณะการคำนวณ หักมาสายแบบเป็นช่วงได้และสามารถหักเงิน แบบที่จะนำจำนวนชั่วโมงค่าล่วงเวลาไปหักกับจำนวนที่มาสายได้ ตลอดจนเก็บสถิติไว้พิจารณาเพื่อประเมินพนักงานได้

5. ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้น มีจำนวนพนักงานค่อนข้างมาก และมีกะทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงจึงมักจะมีการเปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือ เปลี่ยนวันหยุดประจำปีอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งโปรแกรม BUSINESS PLUS HRM รองรับกรณีที่มีพนักงานมีการเปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุด ประจำสัปดาห์ หรือ เปลี่ยนวันหยุดประจำปี โดยสามารถสร้างคำสั่งล่วงหน้าในการเปลี่ยนกะการทำงานหรือเปลี่ยนตารางการทำงานให้พนักงานได้ ซึ่งเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะเปลี่ยนกะการทำงานให้อัตโนมัติ

6.รายงานเฉพาะสำหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ / AUTOPARTS MANUFACTURERS
1. รายงานที่สามารถแสดงจำนวนค่าล่วงเวลาที่ไม่เกิน 48 ชม. ต่อสัปดาห์ได้
2. รายงานสรุปค่าล่วงเวลา ที่แสดงข้อมูลใช้สำหรับตรวจสอบกรณีที่ทำค่าล่วงเวลาต่อสัปดาห์เกิน 48 ชม.
3. รายงานเงินได้ของพนักงานรายชิ้น หรือรายเหมา ที่แสดงข้อมูลรายการชิ้นงานที่พนักงานผลิตได้และเงินได้จากชิ้นงานนั้นๆ สำหรับตรวจสอบเงินได้ของพนักงานรายชิ้น หรือรายเหมา

 

 

 

 Our Customers

 ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์     ธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
 • บริษัท ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เกียรติเจริญ ซิตี้พาร์ท จำกัด
 • บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซค์เคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท อิฮาร่า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มหาจักรออโตพาร์ท จำกัด
 • บริษัท มอลเท็นเอเชียโพลิเมอร์ โปรดักส์ จำกัด
 • บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด
 • บริษัท ชัยยุทธการประดิษฐ์ (1988) จำกัด
 • บริษัท ฟูจิเนม (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ไทย โคเค็น โคเงียว จำกัด
 • บริษัท โดวะ เทอร์โมเทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด
 • บริษัท เอ็นจีเค สปาร์คปลั๊กส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซีแวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซี.อาร์.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 • บริษัท คาบิเทค ไทย จำกัด 
 • บริษัท พี.ซี.โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
 • บริษัท เทคโนเมจิ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
 • บริษัท เอโค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไทยสวิทช์บอร์ดแอนด์เมตัลเวอร์ค(เพชรบุรี) จำกัด
 • บริษัท ล็อกไทย-โอโรเทกซ์ จำกัด 
 • บริษัท อะโคร(ไทยแลนด์) จำกัด 
 • บริษัท ซัน-เอ็น (ไทยแลนด์) จำกัด 
 • บริษัท สยามซันวา อุตสาหกรรม จำกัด 

 

 
 • บริษัท เจ.พิพัฒน์ ออโต้พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด
 • บริษัท ไพโอแลค(ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เจริญลาภออโตพาร์ท จำกัด
 • บริษัท จี-เทคคุโตะ จำกัด 
 • บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
 • บริษัท ธรรมรักษ์ ออโตพาร์ท จำกัด
 • บริษัท ซัมมิท สเตียริง วีล จำกัด
 • บริษัท ทรานสตรอน (ไทยแลนด) จำกัด
 • บริษัท บี.วี.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท แซมโก้ จำกัด
 • บริษัท เซ็นทรัล พรีซีชั่น พาร์ท จำกัด
 • บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด
 • บริษัท เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก จำกัด
 • บริษัท บี.ที. โอโต้พาร์ต จำกัด
 • บริษัท อิเมอร์สัน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ที ที ซี เซอร์วิส จำกัด./โทแอคส์
 • บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท เพนสโตน (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ยูนิเพรส (ไทยแลนด์) จำกัด 
 • บริษัท ไทย พรีซิชั่น โปรดักส์ จำกัด 
 • บริษัท ทองไชยอุตสาหกรรม จำกัด 
 • บริษัท โทชิเทรุ (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัท เอคโค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด