BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

สำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องมือมาช่วย เรื่องการทำเงินเดือนและบุคคล โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยาก และสำเร็จได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การคำนวณของธุรกิจประเภทนี้ต้องการที่จะนำข้อมูลพนักงานเข้ามาคำนวณการทำงานแบบหมุนเวียนกะการทำงานหรือควบกะตลอด 24 ชม. ซึ่งจะเน้นการคำนวณค่าล่วงเวลาหรือเงินพิเศษต่างๆที่จ่ายพนักงานในฝ่ายการผลิตให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด และทางฝ่ายบุคคลยังสามารถคำนวณยอดเงินได้อย่างสะดวก พร้อมการบริหารกำลังพล ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร

วีดีโอแนะนำ

คุณสมบัติเด่นของ Business Plus HRM 

สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

 

ส่วนสำนักงาน

เช่น แผนกบุคคล แผนกบัญชี แผนกจัดซื้อเวลาทำงานจะเป็นตารางเวลาที่แน่นอน มีการบันทึกเวลา 2 ครั้ง

 • เข้างาน – ออกงาน หรือ 4 ครั้ง รูดก่อนพัก และ รูดบัตรหลังพัก
 • เข้างาน – ออกงาน – เข้าโอที – ออกโอที ซึ่งเป็นมาตรฐานการทำงานพื้นฐานที่ระบบรองรับ
ส่วนโรงงานผลิต

มักแบ่งองค์กรย่อยตามสายการผลิตหรือไลน์การผลิต เช่น ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (Body Part), ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง (Power Train Part), ชิ้นส่วนประกอบเครื่องยนต์ (Engine Parts) เป็นต้น ระบบรองรับการสร้างผังองค์กรได้หลากหลาย โดยจะรองรับแผนกหรือแผนกย่อยในแต่ละสายหรือไลน์ผลิตได้อีกทั้งโปรแกรมสามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานที่สังกัดฝ่ายผลิตได้อย่างชัดเจน โดยลักษณะการทำงานของส่วนผลิตจะมีความแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ เช่น

 • กะการทำงาน
 • มีตารางเวลาในรูปแบบกะ เช่น กะที่มีเวลาเข้าออกงานแน่นอน เช่น กะเช้า กะเย็น กะข้ามคืน หรือ กะที่มีเวลาเข้าออกงานแน่นอน แต่ต้องทำงานให้ครบจำนวนชั่วโมงตามที่กำหนด เช่นต้องทำงานครบ 8 ชั่วโมง เป็นต้น
 • มีการบันทึกเวลาทำงานมากกว่า 2 ครั้ง เช่น
  บันทึกเวลา 4 ครั้ง คือ เข้างาน – ออกงาน – เข้าโอที – ออกโอที,
  บันทึกเวลา 6 ครั้ง คือ เข้างาน – ออกงาน – ก่อนพัก – หลังพัก - เข้าโอที – ออกโอที เป็นต้น
  BUSINESS PLUS HRM สามารถรองรับการตั้งค่าลักษณะการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีเวลาเข้าออกงานได้ทั้งแบบแน่นอนหรือไม่แน่นอน ได้ทั้ง 2 กรณี และสามารถคำนวณหักขาดงาน มาสาย กลับก่อนและสามารถคำนวณค่าล่วงเวลาให้พนักงานได้ตรงกับที่ต้องการด้วยขั้นตอนที่ง่าย ๆ และไม่ซับซ้อน ลดกระบวนการทำงานอย่างมาก
 • วันหยุดต่างๆ
 • ธุรกิจนี้มักจะมีไลน์การผลิต 24 ชม. ทุกวัน จึงทำให้พนักงานแต่ละคนมีวันหยุดประจำสัปดาห์ที่ไม่แน่นอน เช่น บางสัปดาห์ วันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นวันจันทร์, บางสัปดาห์วันหยุดประจำสัปดาห์เป็นวันอังคาร เป็นต้น ดังนั้นพนักงานในส่วนของสายการผลิตจะมีการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานที่ไม่ตรงกัน ฝ่ายบุคคลมักจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการประกาศกะและวันหยุดให้กับพนักงาน ระบบ BUSINESS PLUS HRM รองรับกับลักษณะการทำงานของธุรกิจนี้ได้อย่างดี โดยสามารถกำหนดวันหยุดของพนักงานแต่ละคนได้แตกต่างกัน ทำให้ไม่พลาดในการจัดกำลังพล
 • นอกจากนั้นระบบยังรองรับลักษณะการทำงานในวันหยุดประเพณีที่อาจจะมีการแจ้งให้พนักงานโรงงานมาทำงานเหมือนกับกะทำงานของวันปกติ โดยมีเงื่อนไขของข้อตกลงเงินเพิ่มของแต่ละกะทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะการทำงาน ดังนี้
 • ทำงานในช่วงเวลาทำงานปกติ บริษัทจ่ายค่าล่วงเวลา 1 เท่าหรือ 2 เท่า ตามจริง โดยต้องผ่านการอนุมัติก่อน

 • ทำล่วงเวลาหลังเลิกงาน บริษัทจะจ่ายค่าล่วงเวลา 3 เท่า ตามจริง โดยต้องผ่านการอนุมัติก่อน
 • โปรแกรม BUSINESS PLUS HRM มีวิธีการประกาศกะที่รองรับกับการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานแต่ละกลุ่มที่มีวันหยุดไม่ตรงกันได้ และวิธีการประกาศกะที่รองรับกับวันหยุดประเพณี โดยจะมีวิธีที่ง่ายและเพิ่มความสะดวกในการประกาศกะการทำงานให้เร็วมากขึ้น
รายการเงินเพิ่มเงินหัก

รายการเงินเพิ่มเงินหักของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นั้น จะมีรายการแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ แต่ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน BUSINESS PLUS HRM ช่วยงานท่านได้อย่างชัดเจน

รองรับการคำนวณการหักมาสาย

รองรับการคำนวณการหักมาสายของธุรกิจ จะคำนวณหักมาสายแบบเป็นช่วง เช่น ถ้ามาสาย 5 นาทีแรก เก็บสถิติและมาสายตั้งแต่นาทีที่ 6 จะเป็นยังไง ??? เป็นต้น

รองรับการใช้วิธีหักล้าง

เช่น นำจำนวนเวลามาสายหักจำนวนเวลาทำโอที เป็น โอทีสุทธิที่จะได้รับ หรือจะเป็นหักมาสาย เพราะทำโอทีน้อยกว่า เวลามาสาย เป็นต้น โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS HRM สามารถรองรับทั้งการตั้งค่าลักษณะการคำนวณ หักมาสายแบบเป็นช่วงได้และสามารถหักเงิน แบบที่จะนำจำนวนชั่วโมงค่าล่วงเวลาไปหักกับจำนวนที่มาสายได้ ตลอดจนเก็บสถิติไว้พิจารณาเพื่อประเมินพนักงานได้

รองรับการเปลี่ยนกะ,เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ ประจำปี

ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นั้น มีจำนวนพนักงานค่อนข้างมาก และมีกะทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงจึงมักจะมีการเปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือ เปลี่ยนวันหยุดประจำปีอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งโปรแกรม BUSINESS PLUS HRM รองรับกรณีที่มีพนักงานมีการเปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุด ประจำสัปดาห์ หรือ เปลี่ยนวันหยุดประจำปี โดยสามารถสร้างคำสั่งล่วงหน้าในการเปลี่ยนกะการทำงานหรือเปลี่ยนตารางการทำงานให้พนักงานได้ ซึ่งเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว้ โปรแกรมจะเปลี่ยนกะการทำงานให้อัตโนมัติ

รายงานเฉพาะสำหรับธุรกิจ

รายงานเฉพาะสำหรับธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ / AUTOPARTS MANUFACTURERS

 • รายงานที่สามารถแสดงจำนวนค่าล่วงเวลาที่ไม่เกิน 48 ชม. ต่อสัปดาห์ได้
 • รายงานสรุปค่าล่วงเวลา ที่แสดงข้อมูลใช้สำหรับตรวจสอบกรณีที่ทำค่าล่วงเวลาต่อสัปดาห์เกิน 48 ชม.
 • รายงานเงินได้ของพนักงานรายชิ้น หรือรายเหมา ที่แสดงข้อมูลรายการชิ้นงานที่พนักงานผลิตได้และเงินได้จากชิ้นงานนั้นๆ สำหรับตรวจสอบเงินได้ของพนักงานรายชิ้น หรือรายเหมา