Bplus e-Premium

ระบบช่วยงาน HR หัวหน้างาน และ บริการพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย การตรวจสอบสิทธิ การขอและการอนุมัติผ่านWEB อีเมล์ พร้อมการแจ้งเตือน ที่ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ANYPLACE ANYTIME เป็น Paperless ควบคุมให้มีการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีสิทธิ์เท่านั้น การส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Payslip การขอลา ขอOT ขอสวัสดิการ การแจ้งเตือน การวางแผนพัฒนาอบรม หรือ กระบวนการสรรหา จะเป็นเรื่องง่ายสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน เพิ่มเวลาการบริหารและพัฒนาองค์กร บุคลากร ........ระบบลาออนไลน์ ระบบขอลางาน eleave ระบบขอลา ระบบขอเปลี่ยนกะ ระบบขอOT ระบบขออนุมัติลางาน ระบบสมัครงาน ระบบฝึกอบรม ระบบส่งสลิปเงินเดือน ระบบส่งรายงานผู้บริหาร .......