เริ่มทำธุรกิจแบบไหน...อุ่นใจกว่า ?

เริ่มทำธุรกิจแบบไหน...อุ่นใจกว่า ?

การทำธุรกิจทุกวันนี้มีหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบมีผลต่อการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนั้น มาทำความรู้จักกับรูปแบบธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจว่าธุรกิจของเราเป็นอย่างไร และรูปแบบไหนเหมาะสมกับกิจการของเราที่สุด

มีรายได้เท่าไหร่ต้องจด VAT

มีรายได้เท่าไหร่ต้องจด VAT

ผู้ประกอบการมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

ทำตัวเลขให้ขาดทุนเพื่อจะได้ไม่เสียภาษีได้ไหม !?

ทำตัวเลขให้ขาดทุนเพื่อจะได้ไม่เสียภาษีได้ไหม !?

การที่ธุรกิจของเรามีขาดทุนทางบัญชี มันไม่ได้หมายความว่าธุรกิจของเราจะไม่เสียภาษี เพราะกำไรสุทธิทางภาษี ไม่ใช่ กำไรสุทธิทางบัญชี!!

คำว่า “สาระสำคัญ” จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

คำว่า “สาระสำคัญ” จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงของคำนิยาม ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ มีผลอย่างไร?

<< < 1 2 3 4 5  ... > >>