คุณสุวิชญ์ เจียมโฆสิต ผู้บริหารร้านโฆสิตวิทยา ขายปลีกเครื่องเขียนให้สัมภาษณ์การใช้งานระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus  ERP และระบบบริหารงานค้าส่ง-ค่าปลีก Business Plus  POS