เสียงยืนยันจากลูกค้า

บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด

ขอขอบคุณบริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จำกัด ที่ไว้วางใช้เลือกใช้ระบบ Bplus ERP และ Bplus e-Transactions

บริษัท เจ้ลั้ง โชห่วย จำกัด (ร้านเจ้ลั้ง โชห่วย)

บริษัท เจ้ลั้ง โชห่วย จำกัด (ร้านเจ้ลั้ง โชห่วย)

คุณกาญจนา ถนอมทรัพย์โภคา เจ้าของร้านเจ้ลั้ง โชห่วย ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Business Plus ERP & POS

ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด

ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด

คุณกานต์สิริ ทรัพย์รดามณิภา ผู้จัดการ ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Business Plus ERP & POS

บริษัทบางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัทบางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด

คุณชลิตา วชิราพรพฤฒ ผู้บริหาร บริษัท บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Business Plus  POS BPLUS POS โปรแกรมบริหารงานค้าปลีก-ค้าส่งสำเร็จรูป

ร้านโบนัส ช็อป

ร้านโบนัส ช็อป

คุณนันทวัฒน์ บุดดา เจ้าของร้านโบนัส ช็อป และ เสียงจากแคชเชียร์รุ่นเก๋า คุณป้าทองสวรรค์ ได้ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Business Plus POS โปรแกรมร้านค้าปลีก,ระบบ pos ร้านค้าปลีก

ร้าน วิเชียรเคหะภัณฑ์ 2556

ร้าน วิเชียรเคหะภัณฑ์ 2556

คุณกิตติศักดิ์ ฉายจีราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ร้าน วิเชียรเคหะภัณฑ์ 2556 ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้โปรแกรม Business Plus ERP เพื่อ ร้านวัสดุก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มากพานิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มากพานิชย์

คุณชัชวาลย์ ทรัพย์อุดมมาก กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มากพานิชย์ ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้โปรแกรม Business Plus ERP เพื่อ ร้านวัสดุก่อสร้าง

บริษัท เอ โฮม วัสดุก่อสร้าง จำกัด

บริษัท เอ โฮม วัสดุก่อสร้าง จำกัด

คุณอนันต์ กานต์ชัยพฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอโฮม วัสดุก่อสร้าง จำกัด ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้โปรแกรม Business Plus ERP โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป BPLUS ERP โปรแกรมบริหารธุรกิจ เพื่อ ร้านวัสดุก่อสร้าง

บริษัท เพื่อนดินฟ้า จํากัด

บริษัท เพื่อนดินฟ้า จํากัด

คุณกสิณ โอสถเจริญผล ผู้จัดการ บริษัท เพื่อนดินฟ้า จํากัด ให้เกียรติสัมภาษณ์ถึง BUSINESS PLUS ERP ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ระบบบริหารงาน ร้านค้าปลีก BUSINESS PLUS POS

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชบา ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชบา ซุปเปอร์มาร์เก็ต

คุณชบา อายุยืน เจ้าของกิจการ ชบาซูปเปอร์มาเก็ต ได้ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Business Plus POS Point of sale