เงื่อนไข ขอบเขตการรับประกันและการบริการลูกค้าปีแรก สำหรับ Mini HRM

ขอบเขตการรับประกัน

 • ครอบคลุมถึงการปรับรุ่นโปรแกรมฟรี โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เท่านั้น
 • ครอบคลุมเฉพาะโปรแกรมที่ซื้อถูกต้องตามลิขสิทธิ์นั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขโครงสร้างข้อมูลตามรุ่นของโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • ไม่รับคืนสินค้าเมื่อมีการสั่งซื้อและชำระเรียบร้อยแล้ว

ขอบเขตการบริการ

 • ไม่รวมการติดตั้ง (ลูกค้า Download โปรแกรม และ Install ได้ตามวิธีการที่จะจัดส่งให้ทาง e-mail)
 • ปรึกษาให้คำแนะนำฟรี โดยวิธี ถาม-ตอบ ทางไลน์ @bplus_MiniHRM ในวันทำการของบริษัท จ-ศ เวลา 08.30 – 17.30 น.
 • อบรมผ่านระบบ E-LEARNING ฟรี

ขอบเขตนอกเหนือการรับประกัน และการให้บริการ ไม่ครอบคลุมถึง

 • การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับระบบปฏิบัติการ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • การแก้ไขปัญหาจากข้อจำกัดของระบบปฏิบัติการ หรือ ฐานข้อมูล หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ โจรกรรม หรือภัยธรรมชาติ ทำให้ใช้โปรแกรมไม่ได้
 • การใช้โปรแกรมผิดจากวิธีปกติ หรือการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้ผ่านขั้นตอนปกติโดยโปรแกรม
 • การปรับรุ่นโปรแกรมผิดวิธี หรือโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ
 • ความต้องการใดๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมมาตรฐานและรายงานมาตรฐาน
 • โปรแกรมเสริมที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้โปรแกรมนั้น
 • รายงานที่พัฒนาโดยลูกค้า หรือความผิดพลาดจากการใช้รายงานนั้น

รายละเอียดสิทธิประโยชน์

 • การ Onsite นอกสถานที่/ตรวจสอบข้อมูลนอกสถานที่ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • การอบรมแบบ Online Conferrent โดยเป็นการ e-OpenHouse ซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่มเติมตามมาตรฐานของบริษัท (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • บริการให้คำปรึกษาทางไลน์ ในเวลาทำการ ฟรี
 • สามารถเข้าสัมมนาพิเศษ/อบรมสัญจร/สัมมนาความรู้ต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะได้รับส่วนลดพิเศษ
 • License number ของโปรแกรมเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะบุคคลหรือกิจการที่สั่งซื้อ ไม่สามารถโอนเปลี่ยนย้ายลิขสิทธิ์ได้ ยึดตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ลงทะเบียน