BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์

Business Plus HRM โปรแกรมเงินเดือน สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์” ช่วยให้งานคิดค่าแรงเงินเดือน รวดเร็วถูกต้อง เพราะตั้งค่าผูกสูตรเงื่อนไขเวลาทำงาน ให้มีผลต่อการคำนวณเงินได้อื่น ๆ พร้อมคิดกับค่าแรงประจำวันไปพร้อมกันได้ ตามช่วงวันเวลาที่พนักงานมาทำงานได้ ทำให้คนทำเงินเดือน ใช้เวลาน้อยลง กับการเช็คตรวจสอบ พร้อมกับข้อมูลรายงานส่งสรรพากร ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคาร ในรูปแบบเอกสาร ที่พร้อมนำไปอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ส่งให้กับทั้ง 4 หน่วยงานภายนอกได้ทันที

วีดีโอแนะนำระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM "สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์"
 

 

            Business Plus HRM   มุ่งมั่นพัฒนาระบบเงินเดือนสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่องในธุรกิจประเภทต่าง ๆ   โดยเฉพาะกลุ่ม ธรุกิจผลิตที่มีความซับซ้อน  และมีเงื่อนไขการคิดค่าแรงที่หลากหลาย  ด้วยประสบการณ์ของเราที่สั่งสมมาเป็นเวลานานในแต่ละธุรกิจ  ทีมพัฒนาได้นำโจทย์ต่าง ๆ ของการคิดค่าแรงในธุรกิจนั้นจนได้โมเดลในส่วนของงานผลิตแบบต่าง ๆ เพื่อการตอบโจทย์สำหรับหน่วยงาน HR ได้อย่างยอดเยี่ยม  หนึ่งในนั้นคือ

ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ ทำไมต้องเป็น Business Plus HRM สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์

       ► ทำให้เรื่องกะทำงาน ที่ต้องใช้เวลามากในการรวบรวม  ผิดพลาดบ่อย  กลับเป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาทำงานน้อยลง  เช่น

          ⇒ รูปแบบการทำงานที่พบบ่อยของพนักงานในสายผลิต คือ การหมุนกะ การควบกะ  และการสลับกะ ทำ ให้บรรดา HR  ทั้งหลาย ปวดหัว เพราะพบว่า เวลาเข้าออกงาน ไม่ตรงกับกะที่ประกาศทำงาน  หรือ เวลาเข้า-ออก บางช่วงขาดหาย ไม่ครบถ้วน เพราะเกิดจากการสลับกะบ้าง
          ⇒  การทำงานกะ ข้ามวัน แต่เวลาทำงานไม่ครบ นับชั่วโมงงานผิดพลาด
          ⇒  สิ่งเหล่านี้ทำให้ HR ต้องตามหาคำตอบให้ทันรอบเวลาทำเงินเดือน  Business Plus HRM ช่วยท่านได้

    ► ระบบเดิมที่ใช้ไม่มีความยืดหยุ่นไปกับรูปแบบธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเช่น

            ในสายการผลิตมีการให้ผลตอบแทนพนักงาน นอกเหนือจากค่าแรงรายวัน  เช่น ค่าความชำนาญ  ค่าตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ  ค่ากะดึก  ค่าข้าว ค่าเบี้ยขยัน ต่าง ๆ หรือเงินพิเศษที่ HR จะนำมาใช้สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ที่ต้องผูกพันกับเวลาในการทำงาน ต้องใช้เวลารวมรวมข้อมูลคำนวณตามสิทธิที่พนักงานได้รับ  และได้เท่าไหร่   Business Plus HRM ช่วยท่านได้

      ► รอบงวดการจ่ายค่าจ้าง   เดือนนึงก็หลายรอบ   แทบไม่มีเวลาทำงานอื่น ๆ    ต้องคอยรวบรวม ติดตามข้อมูลเวลาทำงานอย่างเดียว   จนไม่เหลือเวลาทำงานอื่น ๆ   ผู้บริหารถามหาผลงานการพัฒนาองค์กร  ก็ต้องขอทำเงินเดือนก่อน  จนงานพัฒนาไม่เกิดผลงาน    Business Plus HRM สามารถช่วยท่านได้

 

 

 
        ►  รองรับเงื่อนไขการคำนวณเวลาทำงานได้ตรงกับลักษณะธุรกิจ
               รองรับกะทำงานของพนักงานในฝ่ายเดียวกัน  แต่มีความแตกต่าง ของผลตอบแทนค่าแรง ที่แตกต่างกันได้ ไม่จำกัด  เช่น

              กะทำงาน ที่พนักงานมีเวลาเข้า-ออกงานแน่นอน  เช่น  08.00 - 17.00 น. โดยสามารถควบคุมจำนวนครั้งบันทึกลงเวลาได้ทั้งแบบ  2 ครั้ง 4 ครั้ง 6  สูงสุดได้ถึง 14 ครั้ง  

                 ♦ รองรับการคำนวณ โอที  ก่อนเข้างาน  โอทีช่วงเวลาพักงาน   และ โอทีหลังเวลาเลิกงาน   โดยเลือกกำหนดเวลาเริ่มต้น สูงสุดไม่เกินเวลาที่กำหนด  หรือ  จำนวนชั่วโมงโอที ไม่เกินที่กำหนดได้

                         ♦ การเช็คมาสาย  กำหนดช่วงเวลานับสาย ได้หลายช่วง และเลือกกำหนดได้ว่า สายเกินจำนวนเวลาเท่าไร     ถึงมีผลต่อการหักเงิน  เลือกได้ว่าให้มีผลหักในวันนั้น หรือให้สะสมนาทีไว้ ครบจำนวนนาที ที่กำหนด จึงมีผลหัก ได้โดยโปรแกรมจะสามารถหักให้โดยอัตโนมัติตามระเบียบของกิจการ

            ⇒ กะทำงาน ที่เวลาเข้า-ออกงานไม่แน่นอน   แต่ใช้การนับชั่วโมงงานรวมเวลาพักระหว่างงานหากครบชั่วโมงตามระเบียบเช่น ครบ 9 ชั่วโมงให้เทียบได้กับการทำงาน 1 วัน  ถ้าทำงานเกินเวลา 1 วัน เวลาที่เกิน  จะถือเป็นค่าโอที หรือไม่ใช่ค่าโอที  หรือ กรณีค่าโอที ต้องมีระบบการอนุมัติก่อนการคำนวณจ่ายได้

            รองรับการคำนวณในเรื่องของ กรณีมาสาย หัก โอที ในแต่ละวันได้ เนื่องจากบางบริษัทมีเงื่อนไขว่า ถ้าพนักงานมาสาย แต่มีการทำโอทีในวันนั้น ต้องการให้เอามาสาย มาหักเพื่อไม่จ่ายโอทีตามจำนวนนาที หรือ จำนวน ชม.ที่มีสายได้

            ⇒ สามารถกำหนดจ่ายโอทีไม่ให้เกินจากที่จะจ่ายจริงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเกินจากเวลาที่พนักงานทำงานจริงในแต่ละวัน ซึ่งมั่นใจได้ว่าในแต่ละวันไม่จ่ายโอทีเกินตามที่กำหนดไว้แน่นอน
           ⇒   ฝ่ายผลิต บางที่เปิดทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง   เวลาเข้า – ออกงาน จึงมีรอบเข้าทำงาน หลายช่วงเวลา มีทั้งกะเช้า กะบ่าย ,กะดึก หรือกะข้ามวันทำงาน   แต่ละรอบ มีเวลาทำงานอย่างน้อย 8-9 ชั่วโมงต่อรอบ Business Plus HRM ช่วยให้งานคำนวณเรื่องกะเหล่านี้เป็นงานที่ง่ายๆ

           ⇒  สามารถช่วยสั่งเปลี่ยนแปลงกะแบบอัตโนมัติสำหรับพนักงานบางกลุ่ม ที่รอบการจัดกะแบบช่วงเวลาสั้น ๆ  ซึ่งมักเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรฉุกเฉิน 

           ⇒ รองรับการขอสลับวันหยุดงานของพนักงานบางคนในทีม   สามารถปรับแก้ไขกะทำงานรายบุคคลได้

           ⇒ กรณีวันหยุดประจำปีของแต่ละกลุ่มไม่ตรงกัน สามารถทำการตั้งค่าในกะการทำงานเพื่อแยกวันหยุดประจำปีออกมาให้กับแต่ละกลุ่มได้

           ⇒ กรณีพนักงานแต่ละกลุ่มเข้ากะการทำงานต่างกัน  สามารถทำการนำเข้าข้อมูลกะจาก EXCEL ได้ โดยทำการตั้งค่าพร้อมกันทุกคนไม่ต้องกำหนดที่ละคน เพื่อความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น

               ♦ รองรับการทำงานของบางองค์กรที่มักทำกะทำงานเป็นตารางใน EXCEL สามารถเลือกนำเข้าข้อมูลการตารางการทำงาน และ การเปลี่ยนตารางกะ  จากไฟล์ Excel  อ่านเข้าระบบโปรแกรม  เพื่อลดเวลาการแก้ไขในโปรแกรมได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
   
   

 

ระบบเงินเดือนสำเร็จรูปที่รองรับกับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ ใช้งานได้จริงมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าการลงทุน
 

      ตัวอย่าง รายงานสรุปจำนวนครั้งมาสายของพนักงานแยกตามช่วงเวลาที่สาย

      ตัวอย่าง รายงานสรุปรายละเอียดเฉพาะ เช่น ค่าเปื้อน ค่าโฟล์คลิฟท์  ค่าความร้อน ค่าทักษะ  อื่น ๆ

      ตัวอย่าง รายงานแสดงสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด

      ตัวอย่าง รายงานคำนวณผลการคำนวณ ตอกเวลาตามพนักงาน

 

        “โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ ช่วยให้งานคิดค่าแรงเงินเดือน รวดเร็วถูกต้อง เพราะตั้งค่าผูกสูตรเงื่อนไขเวลาทำงาน  ให้มีผลต่อการคำนวณเงินได้อื่น ๆ พร้อมคิดกับค่าแรงประจำวันไปพร้อมกันได้ ตามช่วงวันเวลาที่พนักงานมาทำงานได้    ทำให้คนทำเงินเดือน ใช้เวลาน้อยลง กับการเช็คตรวจสอบ  พร้อมกับข้อมูลรายงานส่งสรรพากร  ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ธนาคาร ในรูปแบบเอกสาร ที่พร้อมนำไปอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ส่งให้กับทั้ง 4 หน่วยงานภายนอกได้ทันที

นอกจากนี้ระบบโปรแกรม Business Plus HRM  ยังมีฟังก์ชั่นระบบเสริมต่าง ๆ  สำหรับสังคมออนไลน์ยุคปัจจุบัน คือ ระบบเช็คอินลงเวลาทำงาน ออนไลน์  การสอบถามข้อมูลส่วนตัวอัตโนมัติ  และระบบบันทึกขอลา, โอที, เปลี่ยนกะผ่านเว็บ การขอเบิกสวัสดิการพนักงาน , การขอเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบบออนไลน์      ตอบโจทย์กลุ่มผู้ต้องการพัฒนาองค์กรไปสู่ความทันสมัยในยุคดิจิตอล ออนไลน์
 

 

 
 
 
► บริษัท ตะวันออกบรรจุภัณฑ์ จำกัด
► บริษัท เค.ที.พี.(ประเทศไทย) จำกัด
► บริษัท เทพวิมลพลาสติก จำกัด
► บริษัท อีพีอี แพคเกจจิ้ง  จำกัด
► บริษัท สมบัติชายอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
► บริษัท เอ็ม พลาส แพ็ค จำกัด
► บริษัท สวัสดี บรรจุภัณฑ์   จำกัด
► บริษัท ศรีไทยบรรจุภัณฑ์  จำกัด
► บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก (มหาชน)
► บริษัท อินทรา พรแพค จำกัด
► บริษัท พีอาร์ ซี พลาสต์   จำกัด
► บริษัท มาเธอร์ บอส แพคเกจจิ้ง จำกัด
► บริษัท ทีทีดี อินเตอร์เทรด จำกัด
► บริษัท ชินวร พลาส จำกัด
► บริษัท โทเทิ่ล ควอลิตี้ แพคเก็จจิ้ง จำกัด
► บริษัท วิงฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (ประเทศไทย)