BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์

Business Plus HRM โปรแกรมเงินเดือน สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์” ช่วยให้งานคิดค่าแรงเงินเดือน รวดเร็วถูกต้อง เพราะตั้งค่าผูกสูตรเงื่อนไขเวลาทำงาน ให้มีผลต่อการคำนวณเงินได้อื่น ๆ พร้อมคิดกับค่าแรงประจำวันไปพร้อมกันได้ ตามช่วงวันเวลาที่พนักงานมาทำงานได้ ทำให้คนทำเงินเดือน ใช้เวลาน้อยลง กับการเช็คตรวจสอบ พร้อมกับข้อมูลรายงานส่งสรรพากร ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคาร ในรูปแบบเอกสาร ที่พร้อมนำไปอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ส่งให้กับทั้ง 4 หน่วยงานภายนอกได้ทันที

วีดีโอแนะนำ

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์

                  Business Plus HRM มุ่งมั่นพัฒนาระบบเงินเดือนสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่องในธุรกิจประเภทต่าง ๆ   โดยเฉพาะกลุ่ม ธรุกิจผลิตที่มีความซับซ้อน  และมีเงื่อนไขการคิดค่าแรงที่หลากหลาย  ด้วยประสบการณ์ของเราที่สั่งสมมาเป็นเวลานานในแต่ละธุรกิจ  ทีมพัฒนาได้นำโจทย์ต่าง ๆ ของการคิดค่าแรงในธุรกิจนั้นจนได้โมเดลในส่วนของงานผลิตแบบต่าง ๆ เพื่อการตอบโจทย์สำหรับหน่วยงาน HR ได้อย่างยอดเยี่ยม  หนึ่งในนั้นคือ

ทำไมต้องเป็น Business Plus HRM สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์

1. ทำให้เรื่องกะทำงาน ที่ต้องใช้เวลามากในการรวบรวม ผิดพลาดบ่อย กลับเป็นเรื่องง่าย ใช้เวลาทำงานน้อยลง เช่น

  • รูปแบบการทำงานที่พบบ่อยของพนักงานในสายผลิต คือ การหมุนกะ การควบกะ และการสลับกะ ทำ ให้บรรดา HR ทั้งหลาย ปวดหัว เพราะพบว่า เวลาเข้าออกงาน ไม่ตรงกับกะที่ประกาศทำงาน หรือ เวลาเข้า-ออก บางช่วงขาดหาย ไม่ครบถ้วน เพราะเกิดจากการสลับกะบ้าง
  • การทำงานกะ ข้ามวัน แต่เวลาทำงานไม่ครบ นับชั่วโมงงานผิดพลาด
  • สิ่งเหล่านี้ทำให้ HR ต้องตามหาคำตอบให้ทันรอบเวลาทำเงินเดือน Business Plus HRM ช่วยท่านได้

2. ระบบเดิมที่ใช้ไม่มีความยืดหยุ่นไปกับรูปแบบธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเช่น

  • ในสายการผลิตมีการให้ผลตอบแทนพนักงาน นอกเหนือจากค่าแรงรายวัน เช่น ค่าความชำนาญ ค่าตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ ค่ากะดึก ค่าข้าว ค่าเบี้ยขยัน ต่าง ๆ หรือเงินพิเศษที่ HR จะนำมาใช้สร้างแรงจูงใจให้พนักงาน ที่ต้องผูกพันกับเวลาในการทำงาน ต้องใช้เวลารวมรวมข้อมูลคำนวณตามสิทธิที่พนักงานได้รับ และได้เท่าไหร่ Business Plus HRM ช่วยท่านได้

3. รอบงวดการจ่ายค่าจ้าง เดือนนึงก็หลายรอบ แทบไม่มีเวลาทำงานอื่น ๆ ต้องคอยรวบรวม ติดตามข้อมูลเวลาทำงานอย่างเดียว จนไม่เหลือเวลาทำงานอื่น ๆ ผู้บริหารถามหาผลงานการพัฒนาองค์กร ก็ต้องขอทำเงินเดือนก่อน จนงานพัฒนาไม่เกิดผลงาน Business Plus HRM สามารถช่วยท่านได้

รองรับเงื่อนไขการคำนวณเวลาทำงานได้ตรงกับลักษณะธุรกิจ

รองรับกะทำงานของพนักงานในฝ่ายเดียวกัน แต่มีความแตกต่าง ของผลตอบแทนค่าแรง ที่แตกต่างกันได้ ไม่จำกัด เช่น

1. กะทำงาน ที่พนักงานมีเวลาเข้า-ออกงานแน่นอน เช่น 08.00 - 17.00 น. โดยสามารถควบคุมจำนวนครั้งบันทึกลงเวลาได้ทั้งแบบ 2 ครั้ง 4 ครั้ง 6 สูงสุดได้ถึง 14 ครั้ง

  • รองรับการคำนวณ โอที ก่อนเข้างาน โอทีช่วงเวลาพักงาน และ โอทีหลังเวลาเลิกงาน โดยเลือกกำหนดเวลาเริ่มต้น สูงสุดไม่เกินเวลาที่กำหนด หรือ จำนวนชั่วโมงโอที ไม่เกินที่กำหนดได้
  • การเช็คมาสาย กำหนดช่วงเวลานับสาย ได้หลายช่วง และเลือกกำหนดได้ว่า สายเกินจำนวนเวลาเท่าไร ถึงมีผลต่อการหักเงิน เลือกได้ว่าให้มีผลหักในวันนั้น หรือให้สะสมนาทีไว้ ครบจำนวนนาที ที่กำหนด จึงมีผลหัก ได้โดยโปรแกรมจะสามารถหักให้โดยอัตโนมัติตามระเบียบของกิจการ

2. กะทำงาน ที่เวลาเข้า-ออกงานไม่แน่นอน แต่ใช้การนับชั่วโมงงานรวมเวลาพักระหว่างงานหากครบชั่วโมงตามระเบียบเช่น ครบ 9 ชั่วโมงให้เทียบได้กับการทำงาน 1 วัน ถ้าทำงานเกินเวลา 1 วัน เวลาที่เกิน จะถือเป็นค่าโอที หรือไม่ใช่ค่าโอที หรือ กรณีค่าโอที ต้องมีระบบการอนุมัติก่อนการคำนวณจ่ายได้

3. รองรับการคำนวณในเรื่องของ กรณีมาสาย หัก โอที ในแต่ละวันได้ เนื่องจากบางบริษัทมีเงื่อนไขว่า ถ้าพนักงานมาสาย แต่มีการทำโอทีในวันนั้น ต้องการให้เอามาสาย มาหักเพื่อไม่จ่ายโอทีตามจำนวนนาที หรือ จำนวน ชม.ที่มีสายได้

4. สามารถกำหนดจ่ายโอทีไม่ให้เกินจากที่จะจ่ายจริงได้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเกินจากเวลาที่พนักงานทำงานจริงในแต่ละวัน ซึ่งมั่นใจได้ว่าในแต่ละวันไม่จ่ายโอทีเกินตามที่กำหนดไว้แน่นอน

5. ฝ่ายผลิต บางที่เปิดทำงาน ตลอด 24 ชั่วโมง เวลาเข้า – ออกงาน จึงมีรอบเข้าทำงาน หลายช่วงเวลา มีทั้งกะเช้า กะบ่าย ,กะดึก หรือกะข้ามวันทำงาน แต่ละรอบ มีเวลาทำงานอย่างน้อย 8-9 ชั่วโมงต่อรอบ Business Plus HRM ช่วยให้งานคำนวณเรื่องกะเหล่านี้เป็นงานที่ง่ายๆ

6. สามารถช่วยสั่งเปลี่ยนแปลงกะแบบอัตโนมัติสำหรับพนักงานบางกลุ่ม ที่รอบการจัดกะแบบช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งมักเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรฉุกเฉิน

7. รองรับการขอสลับวันหยุดงานของพนักงานบางคนในทีม สามารถปรับแก้ไขกะทำงานรายบุคคลได้

8. กรณีวันหยุดประจำปีของแต่ละกลุ่มไม่ตรงกัน สามารถทำการตั้งค่าในกะการทำงานเพื่อแยกวันหยุดประจำปีออกมาให้กับแต่ละกลุ่มได้

9. กรณีพนักงานแต่ละกลุ่มเข้ากะการทำงานต่างกัน สามารถทำการนำเข้าข้อมูลกะจาก EXCEL ได้ โดยทำการตั้งค่าพร้อมกันทุกคนไม่ต้องกำหนดที่ละคน เพื่อความสะดวกให้กับผู้ใช้งานมากขึ้น

10. รองรับการทำงานของบางองค์กรที่มักทำกะทำงานเป็นตารางใน EXCEL สามารถเลือกนำเข้าข้อมูลการตารางการทำงาน และ การเปลี่ยนตารางกะ จากไฟล์ Excel อ่านเข้าระบบโปรแกรม เพื่อลดเวลาการแก้ไขในโปรแกรมได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

 ตัวอย่าง รายงานสรุปจำนวนครั้งมาสายของพนักงานแยกตามช่วงเวลาที่สาย

 ตัวอย่าง รายงานสรุปรายละเอียดเฉพาะ เช่น ค่าเปื้อน ค่าโฟล์คลิฟท์  ค่าความร้อน ค่าทักษะ  อื่น ๆ

 ตัวอย่าง รายงานแสดงสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด

 ตัวอย่าง รายงานคำนวณผลการคำนวณ ตอกเวลาตามพนักงาน

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์

                  ช่วยให้งานคิดค่าแรงเงินเดือน รวดเร็วถูกต้อง เพราะตั้งค่าผูกสูตรเงื่อนไขเวลาทำงาน  ให้มีผลต่อการคำนวณเงินได้อื่น ๆ พร้อมคิดกับค่าแรงประจำวันไปพร้อมกันได้ ตามช่วงวันเวลาที่พนักงานมาทำงานได้    ทำให้คนทำเงินเดือน ใช้เวลาน้อยลง กับการเช็คตรวจสอบ  พร้อมกับข้อมูลรายงานส่งสรรพากร  ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  ธนาคาร ในรูปแบบเอกสาร ที่พร้อมนำไปอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ส่งให้กับทั้ง 4 หน่วยงานภายนอกได้ทันที

                  นอกจากนี้ระบบโปรแกรม Business Plus HRM  ยังมีฟังก์ชั่นระบบเสริมต่าง ๆ  สำหรับสังคมออนไลน์ยุคปัจจุบัน คือ ระบบเช็คอินลงเวลาทำงาน ออนไลน์  การสอบถามข้อมูลส่วนตัวอัตโนมัติ  และระบบบันทึกขอลา, โอที, เปลี่ยนกะผ่านเว็บ การขอเบิกสวัสดิการพนักงาน , การขอเบิกค่าใช้จ่ายอื่นๆ แบบออนไลน์      ตอบโจทย์กลุ่มผู้ต้องการพัฒนาองค์กรไปสู่ความทันสมัยในยุคดิจิตอล ออนไลน์