Text2Bplus

จากประสบการณ์การนำโปรแกรมสำเร็จรูปไปใช้ในการบริหารงานการผลิต คลังสินค้า การเงิน และ บัญชี มักจะพบว่าหลายกิจการจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะที่กิจการออกแบบใช้เฉพาะในการทำงานของกิจการเอง หรือต้องใช้โปรแกรมที่บริษัทแม่ หรือบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์การผลิตหรือโปรแกรมที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องการให้บันทึก ซึ่งเอกสารเหล่านั้นมักจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขาย ซึ่งเป็นโปรแกรมเดี่ยวไม่ทำการเชื่อมโยงกับระบบภาษี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบัญชี ซึ่งมักจะก่อปัญหาให้พนักงานต้องทำการบันทึกซ้ำซ้อน เข้าระบบ ERP อีกครั้ง ทำให้งานล่าช้า มีโอกาสผิดพลาดจากการบันทึกเอง และได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ล่าช้าไปด้วย 

Text2Bplus เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ช่วยเสริมการทำงานในการนำเข้าเอกสารซื้อ-ขาย จากระบบเฉพาะอื่น เข้าระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง  ซึ่งเอกสารที่โปรแกรมรองรับได้ทั้งหมดประกอบด้วย 6 เอกสารดังนี้

 1. ใบสั่งซื้อสินค้า
 2. ใบซื้อเชื่อ
 3. ใบส่งคืนเชื่อ
 4. ใบจองสินค้า
 5. ใบขายเชื่อ
 6. ใบรับคืนเชื่อ

เพียงเตรียมข้อมูลเอกสารที่ต้องการนำเข้า Business Plus ERP ให้อยู่ในรูปแบบ Text File (Tab delimited *.txt) หรือ CSV File (Comma delimited *.csv) 


Text2Bplus

สรุปประโยชน์ที่ได้รับ

 1. โปรแกรม Text2Bplus สามารถช่วยตอบโจทย์ปัญหาการทำงานสำหรับกิจการที่มีซอฟต์แวร์หลายยี่ห้อ ให้สามารถส่งข้อมูลเอกสารซื้อขายเชื่อมโยง (Interface) มายังโปรแกรม Business Plus ERP ได้โดยอัตโนมัติ
 2. ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลใหม่
 3. มีเครื่องมือช่วยในการทำงาน ลดความผิดพลาดจาก Human Error
 4. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลใหม่ และประหยัดเวลามากขึ้น
 5. ช่วยให้สามารถทำงานต่อเนื่องในส่วนของ Business Plus ERP ได้ทันที ทันเวลา ทันเหตุการณ์

 

 

 

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป ใช้งานง่าย ลดกระดาษ Paperless สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ ตั้งแต่เปิดบิล แนะนำการสั่งซื้อ การควบคุมเอกสาร ด้วย Document flow เป็น Software ERP ที่ราคาถูก กว่าโปรแกรมต่างชาติ แต่คุ้มค่าด้วยคุณภาพ รองรับมาตรฐานบัญชีไทย ขึ้นทะเบียน มาตรฐานบัญชีกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ระบบบัญชี BUSINESS PLUS The Best ERP เครื่องมือช่วย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน บริหารสต็อก สินค้าคงคลัง ที่ครอบคลุมทั้งเอกสารในการรับ จ่าย เบิก ชำรุด ผลิต มีเครื่องมือวิเคราะห์กิจการ เช่น มุม การขาย การเงิน การเติบโต และทำให้ปิดงบเพื่อการบริหาร เป็นเรื่องง่ายขึ้น (Business Plus ERP Software ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพสากล ในราคาคนไทย)

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป ใช้งานง่าย ลดกระดาษ Paperless สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ ตั้งแต่เปิดบิล แนะนำการสั่งซื้อ การควบคุมเอกสาร ด้วย Document flow เป็น Software ERP ที่ราคาถูก กว่าโปรแกรมต่างชาติ แต่คุ้มค่าด้วยคุณภาพ รองรับมาตรฐานบัญชีไทย ขึ้นทะเบียน มาตรฐานบัญชีกรมสรรพากรอย่างถูกต้อง ระบบบัญชี BUSINESS PLUS The Best ERP เครื่องมือช่วย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน บริหารสต็อก สินค้าคงคลัง ที่ครอบคลุมทั้งเอกสารในการรับ จ่าย เบิก ชำรุด ผลิต มีเครื่องมือวิเคราะห์กิจการ เช่น มุม การขาย การเงิน การเติบโต และทำให้ปิดงบเพื่อการบริหาร เป็นเรื่องง่ายขึ้น (Business Plus ERP Software ระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป ที่ตอบโจทย์ด้วยคุณภาพสากล ในราคาคนไทย)

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Control ,ABC analysis ,ควบคุมสินค้า ,บริหารสต็อก ,โปรแกรมสต็อกสินค้า ,Inventory Management , Economic Order Quantity, Safety stock ,Reorder Point, Stock Keeping Unit (SKU) , WMS ,warehouse management system

BUSINESS PLUS IC ,ระบบบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Control ,ABC analysis ,ควบคุมสินค้า ,บริหารสต็อก ,โปรแกรมสต็อกสินค้า ,Inventory Management , Economic Order Quantity, Safety stock ,Reorder Point, Stock Keeping Unit (SKU) , WMS ,warehouse management system