Features

e-Tax Invoice & e-Receipt

e-Tax Invoice & e-Receipt

e-Tax Invoice by e-mail

e-Tax Invoice by e-mail

Bplus Smart Sales

Bplus Smart Sales

บริหารงาน Lead management ดำเนินการขายที่ต้องมีระยะเวลาและหลายขั้นตอนกับ Lead ตั้งแต่ได้รับความต้องการ จนถึงงานวิเคราะห์การปิดงานทั้ง WIN และ LOST ที่มีความยืดหยุ่น รองรับหลากหลายธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการขาย Transforming leads into triumph

Bplus ERP กับโปรแกรมเชื่อมโยง E-Commerce

Bplus ERP กับโปรแกรมเชื่อมโยง E-Commerce

Bplus ERP ผู้ช่วย การรับคำสั่งซื้อจากแพลตฟอร์ม E-Commerce ให้กระบวนการทำงานที่รวดเร็ว จัดส่งของไม่ผิด สต็อกถูก การเงินไม่พลาด บัญชีครบถ้วน

Bplus e-Transactions

Bplus e-Transactions

Fixed asset Tracking ระบบตรวจนับทรัพย์สิน และการถือครองทรัพย์สินของพนักงาน

Fixed asset Tracking ระบบตรวจนับทรัพย์สิน และการถือครองทรัพย์สินของพนักงาน

Business Plus Fixed asset Tracking ระบบการตรวจนับสินทรัพย์ (Fixed Asset) อย่างง่าย ด้วย QR Code และ ช่วยติดตามการถือครองทรัพย์สินของพนักงาน

Bplus e-Recruit

Bplus e-Recruit

Bplus e-Premium ส่วนงาน e-Recruit ระบบสมัครงาน

AP  ระบบเจ้าหนี้ (Account Payable)

AP ระบบเจ้าหนี้ (Account Payable)

ช่วยบริหารงานการเงินด้านเจ้าหนี้  จนถึงการประมาณเงินจ่ายจากที่จะต้องจ่ายชำระ  และสนับสนุนฝ่ายจัดซื้อไม่พลาดในการเจรจาซื้อ เช่น เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อได้ไม่จำกัด  ,ระยะเวลาของข้อตกลง, เงื่อนไขการชำระเงิน, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม, ส่วนลดรวม, ส่วนลดเงินสดและเอกสารตามกระบวนการที่ครบถ้วนลดงานซ้ำ  พร้อมเครื่องมือในการรายงานยอดหนี้ถึงวันที่จ่าย เตรียมเอกสารขออนุมัติจ่าย และ การจ่ายได้หลายประเภทการชำระ เป็นต้น