ลูกค้าอ้างอิง : POS Food & Beverage

1. โรงเรียนกุหลาบวิทยา สาทร กรุงเทพฯ
2. บริษัท กอล์ฟเขาใหญ่ จำกัด
3. บริษัท เอ็กเซลโฮลดิ้ง จำกัด - Senyai Food Court
4. บริษัท สุรินทร์เวชการ จำกัด
5. บริษัท เอทตี้ ซิกซ์ อเวนิว จำกัด (สนามบินแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย))
1. บริษัท ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเชีย จำกัด อยุธยา
1. ร้านบ้านขนมคุณภัทรา สีคิ้ว
2. สนามบินแม่ฟ้าหลวง(เชียงราย)
1. ร้านกาแฟในบ้านขนมคุณภัทรา
2. บริษัท ทิพย์ธารี จำกัด (ชาตรามือ)
1. บริษัท เจ-วรรณ กรุ๊ป จำกัด
1. บริษัท เค้งหงษ์ทอง จำกัด
1. บริษัท แฟรี่วราสิริ จำกัด