เครื่องอ่านบัตร Smart Card Reader พร้อมโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Bplus ID

โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Bplus ID ใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

Let's get started
โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Bplus ID จะใช้งานร่วมกับเครื่อง Smart Card Reader เพื่อส่งข้อมูลบุคคลจากบัตรประจำตัวประชาชน นำเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เป็นการประหยัดเวลาในการทำงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องพิมพ์ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี, วัน เดือน ปี เกิด, วันออกบัตร และ วันบัตรหมดอายุ ลดความผิดพลาดในการพิมพ์ข้อมูล โดยมีหลักการทำงานง่ายๆ เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนเสียบเข้ากับอุปกรณ์ Smart Card Reader ข้อมูลในบัตรจะแสดงรายละเอียดออกมา จากนั้นก็สามารถนำรายละเอียดข้อมูลเข้าโปรแกรม Bplus HRM และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

คุณสมบัติโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Bplus ID

  • รองรับการใช้งานโปรแกรม Bplus HRM ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7.1
  • เชื่อมโยงกับ PR: Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน สำหรับดึงข้อมูลเข้าแฟ้มประวัติพนักงาน เข้าระบบได้อย่างง่ายดาย
  • ตัวเครื่อง Smart Card Reader รองรับการใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกรุ่น และระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Windows 7 ขึ้นไป

คุณสมบัติโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน Bplus ID