การมีอิสระในการทำงาน

มุมมองสำหรับเจ้านาย มุมมองสำหรับลูกน้อง
ลูกน้องไม่ชอบให้ใครมาจับผิด เจ้านายควรวางตัวเป็นที่ปรึกษาและคอยรับฟังปัญหาเพื่อหาวิธีแก้ไขให้มากกว่าการนั่งจ้องว่าในหนึ่งวันพวกเขาทำอะไรบ้าง หากคุณต้องการทำงานอย่างเป็นอิสระและไม่อยากให้มีสายตาคอยจ้องมองมาที่คุณตลอดเวลา กรุณาส่งงานหัวหน้าให้ตรงตามกำหนดอย่างดีที่สุด และใส่ใจเรียนรู้ความก้าวหน้าของวิทยาการอย่างสม่ำเสมอ

 

ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

มุมมองสำหรับเจ้านาย มุมมองสำหรับลูกน้อง
ลูกน้องคุณไม่ได้เก่งไปเสียทุกอย่าง หากเพิ่มงานยากขึ้น คุณก็ต้องให้เวลาพวกเขาเรียนรู้และอาจขยายเวลาส่งงานให้ยาวกว่างานปกติสักเล็กน้อย เจ้านายของคุณทำงานด้วยความกดดันจากสิ่งแวดล้อมภายนอกทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ แม้พวกเขาจะใส่อารมณ์กับการทำงานมากไปแต่ก็เพื่อความอยู่รอดของทุกคน

 

เป้าหมายเป็นสิ่งท้าทาย

มุมมองสำหรับเจ้านาย มุมมองสำหรับลูกน้อง
การตั้งเป้าหมายให้ลูกน้องควรพิจารณาปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคควบคู่กัน เพราะทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน ระวังการตั้งเป้าหมายแบบตามใจตัวเองให้มากที่สุด เป้าหมายที่เจ้านายวางไว้ คือ ดัชนีพิสูจน์ความสามารถของพนักงาน ผลงานจะเป็นตัวชี้วัดความแตกต่างของพนักงานทั่วไปกับพนักงานคนสำคัญของบริษัท

 

 

ที่มา เพจ Lean Supply Chain by TMB