Bplus HRM Connect ร่วมมือกับ Agnos health ใช้ เทคโนโลยี AI ดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงานบริษัท ได้ง่ายๆผ่านมือถือ

            บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ผู้พัฒนา แอปพลิเคชัน Bplus HRM Connect แอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้พนักงานสามารถบันทึกเวลาทำงานทั้งในและนอกสถานที่ เบิกสวัสดิการ ขอลา และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงาน HR ช่วยลดขั้นตอนทำงาน ลดต้นทุนการสูญเสียกระดาษ ตอบโจทย์พนักงานทุกระดับในองค์กร

            โดยได้ร่วมมือกับบริษัท แอ็กนอสเฮลท์ จำกัด HealthTech Startup ของคนไทย ผู้พัฒนา Agnos แอปพลิเคชันวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความละเอียดสูง แม่นยำ เป็นบริการอัจฉริยะที่ช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลอาการเจ็บป่วยของตนที่เชื่อถือได้ คัดกรองอาการเบื้องต้น แนะนำวิธีการรับมือกับโรคก่อนได้ว่าควรไปพบแพทย์หรือไม่ ใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมบริการปรึกษาแพทย์ และส่งยาถึงบ้านได้อย่างสะดวก ครอบคลุม

            ทั้งนี้การร่วมมือกันได้มอบอีกบริการให้เป็นที่ปรึกษาเรื่องสุขภาพของพนักงาน โดยสามารถใช้งานการวิเคราะห์อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นโดยระบบ AI ผ่านแอปพลิเคชัน Bplus HRM Connect ได้โดยตรงสามารถช่วยแนะนำการดูและตัวเองเมื่อพนักงานเจ็บป่วย และยังสามารถแชทปรึกษาแพทย์ได้ทันที นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือช่วยให้ ฝ่ายบุคคล (HR) ประเมินสุขภาพใจพนักงานได้เบื้องต้นอีกด้วย เสมือนมีแพทย์ดูแล 24 ชม.

            การประเมินสุขภาพใจของพนักงานนั้น Agnos ใช้ เทคโนโลยีที่พัฒนาจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula UTC) โครงการ DMIND ใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงซึมเศร้าจากการสัมภาษณ์ผ่านระบบ AI เพื่อช่วยให้พนักงานและองค์กรเองได้รู้ถึงความเสี่ยงก่อน รักษาก่อน ซึ่งจะสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าในวัยทำงาน หรือภาวะหมดไฟในการทำงาน (burnout) ซึ่งอาจเกิดจากความเครียดสะสมเรื้อรังในที่ทำงาน ของพนักงานในองค์กรได้ นับว่าเป็นการรวมตัวช่วยทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจในบริการ AI แอปที่ปรึกษาสุขภาพ โดย Agnos

            นับเป็นโอกาสที่ดีของการร่วมมือกันครั้งนี้ ของทั้งสองบริษัท Health Tech และ HR Tech ที่จะช่วยให้ Bplus HRM Connect เป็นสุดยอดแอปที่ตอบโจทย์องค์กร ช่วยพัฒนาพนักงานและบริการพนักงานทุกตำแหน่งงานในองค์กรได้อย่างดี ช่วยการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) แก่องค์กร ทั้งยังเป็นการมอบสวัสดิการแก่พนักงานที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงานอย่างครอบคลุม ช่วยยกระดับให้เจ้าของกิจการบริหารองค์กรและดูแลพนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด

Email: sales_hrm@businessplus.co.th

Tel: 092-345-3681

 

บริการ AI วิเคราะห์อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โดย Agnos

www.agnoshealth.com/services/HR_service

Email: agnoshealth.sales@gmail.com

Tel: 098-851-7952