บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมสแกนใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้า


    โปรแกรมสแกนใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้า (Invoice From Scan) เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก สำหรับกิจการที่ทำการขายและจัดส่งสินค้าจากการรับ Order ผ่านเอกสารใบจองสินค้าเมื่อส่งรายการให้คลังสินค้าจัดสินค้า สินค้าจะถูกจัดกองตามการจอง สิ่งที่มักพบกันบ่อย ๆ คือ ส่งสินค้าผิดรายการไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ โปรแกรมสแกนใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้า (Invoice From Scan) จึงออกมาเพื่อช่วยควบคุมโดยการใช้สแกนเนอร์อ่านบาร์โค้ดของสินค้าทุกตัว เพื่อเปรียบเทียบกับใบจองสินค้าว่าตรงกันทั้งตัวสินค้าและจำนวนโดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่

 • ฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า Order โดยบันทึกที่ใบจองสินค้า
 • บันทึกใบจองพิมพ์ฟอร์มใบจองสินค้า เพื่อจัดสินค้าตาม Order • คลังจัดสินค้าและนำสินค้ามาวางไว้ที่จุดตรวจสอบสินค้าก่อนนำส่งให้ลูกค้า
 • สแกนสินค้าเพื่อลงกล่อง


 • พิมพ์ใบปะกล่องตามจำนวนสินค้าในกล่อง
 • ออกเอกสารประกอบการส่งสินค้าให้กับลูกค้า เมื่อจบการสแกนสินค้า

    เมื่อจัดการปิดกล่องเรียบร้อยแล้ว เอกสารใบจองสินค้าที่สแกนไปนั้น โปรแกรมจะสร้าง เอกสารขายสินค้าให้อัตโนมัติตามสินค้าที่บรรจุลงกล่อง โดยไม่ต้องบันทึกโอนอีกครั้ง ซึ่งประโยชน์ ที่ได้รับคือ
 • การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • ในกรณีที่พบว่าเมื่อสแกนสินค้าครบแล้ว แต่เอกสารการจองยังมีรายการค้างที่จอ นั่นแสดงว่าสินค้าขาด ต้องรอส่งงวดหน้า โปรแกรมจะดำเนินการโอนใบจองเป็นใบส่งของตามจำนวนที่สแกน และคงค้างที่เหลือสำหรับการส่งงวดหน้า ทำให้ไม่พลาดโอกาสการขาย
 • เพิ่มความสะดวกในการจัดส่งสินค้า
 • ปิดกล่องหรือจบการทำงานของโปรแกรม จะได้ฟอร์มจำนวน 2 ฟอร์มที่โปรแกรมสร้าง ให้อัตโนมัติ
  • ฟอร์ม Label ที่มีรายละเอียดที่สำคัญในการจัดส่งสินค้า
  • ฟอร์ม Packing List รายละเอียดสินค้าที่อยู่ในกล่องบรรจุเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมและตรวจสอบ

เมื่อทำการ Scan สินค้าจริงกับรายการในใบจองจนครบ เพียงกดปุ่ม End และ Pgdn เพื่อจบการทำงาน