บริษัท เวิลด์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอนยิเนียริ่ง จำกัด   ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM