บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด

คุณอรุณ ศรีสมัย ตำแหน่ง HR Assistant Manager บริษัท ห้าตะขาบ (ซิมเทียนฮ้อ) จำกัด
ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM