บมจ.เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น

คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2019” ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (DEPA) ประจำปี 2562 ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ โปรแกรม Business Plus ERP และ POS

บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KK”) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2536 มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยธุรกิจค้าปลีกเป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคผ่านร้านสาขาชื่อ “เค. แอนด์ เค. ซุปเปอร์ค้าส่ง” จำนวน 26 สาขา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดสงขลา พัทลุง และสตูล รวมถึงบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าจำนวน 1 แห่งในจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค และเป็นสถานที่กระจายสินค้าให้แก่ร้านสาขาของบริษัทฯ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนชื่อร้านสาขาเป็น “เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์” ทั้งนี้ ด้วยการดำเนินธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดสงขลามาเป็นระยะเวลามากกว่า 27 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเข้าใจในวิถีการดำเนินชีวิตและความต้องการสินค้าของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “ซื้อของครบ พบของถูก ถูกทุกวัน ที่ K&K ใกล้บ้านคุณ”

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่า 8,000 รายการ ในรูปแบบสินค้าปลีก สินค้าเป็นแพ็ค และสินค้าเป็นลัง เพื่อรองรับความต้องการสินค้าในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในร้านสาขา และลูกค้าค้าส่งที่ต้องการซื้อสินค้าไปเพื่อจำหน่ายต่อ ทั้งนี้ ลักษณะสินค้าของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ สินค้าอุปโภค และสินค้าบริโภค

ลักษณะสินค้าอุปโภคของบริษัทฯ

สินค้าอุปโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน ได้แก่ ผงซักฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาอัดกลีบ เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวัน ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวและเส้นผม ได้แก่ แชมพู ครีมอาบน้า สบู่ เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ได้แก่ แป้ง ครีมบำรุงผิว โคโลญจน์ เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ของใช้เด็กและผู้ใหญ่ ได้แก่ แปรงล้างขวดนม ผ้าอ้อมเด็ก ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป็นต้น

ลักษณะสินค้าบริโภคของบริษัทฯ

สินค้าบริโภค ประกอบด้วยสินค้า 5 หมวดดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์ชงดื่ม ได้แก่ ผงโกโก้ กาแฟ ครีมเทียม เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่ง ได้แก่ นมผง นมข้นหวาน นม UHT เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำอัดลม เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงและอาหารแห้ง ได้แก่ เครื่องปรุงรส น้ำมันพืช ข้าวสาร เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ ขนมขบเคี้ยว หมากฝรั่ง ลูกอม เป็นต้น

โดยสามารถติดตามรายละเอียดเค แอนด์ เค ซุปเปอร์ค้าส่ง ได้ที่

เว็บไซต์ คลิก
Facebook คลิก

Software POS ,ระบบ POS ,โปรแกรม Point of sale,โปรแกรมร้านค้าปลีก,ระบบ pos ร้านค้าปลีก,+โปรแกรม +คิดเงิน,+โปรแกรม +ร้านค้า,โปรแกรม POS,โปรแกรมขายของชํา,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมคิดเงิน,โปรแกรมคิดเงินร้านค้า,โปรแกรมแคชเชียร์,โปรแกรมร้านค้าส่ง,โปรแกรมร้านสะดวกซื้อ,ระบบเก็บเงินร้านค้า,ระบบขายหน้าร้าน,ระบบคิดเงิน POS,ระบบคิดเงินร้านค้า,โปรแกรมขายสินค้า,โปรแกรมขายหน้าร้าน pos,โปรแกรมบัญชี pos,ระบบจัดการร้านค้า,โปรแกรมคิดเงิน,บริหารสต็อกหน้าร้าน,จัดการคลัง โกดัง,บริหารสินค้าคงคลัง,dbd

BPLUS POS โปรแกรมบริหารงานค้าปลีก-ค้าส่งสำเร็จรูป รองรับได้หลากหลายประเภทธุรกิจ เช่น ค้าปลีก (Retail) ร้านค้าส่ง Wholesale Retail Business Modern trade ห้างสรรพสินค้า(Department Store) ช็อปปิ้งมอลล์ (Shopping Mall) ซูเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket) ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket) ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) มินิมาร์ท (Mini-mart) ร้านขายของชำ (Grocery Store) ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) เช่น ร้านเครื่องเขียน ร้านดอกไม้ ร้านอุปกรณ์กีฬา ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายอุปกรณ์ไอที ร้านวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือฮาร์ดแวร์ เป็นต้น พร้อมมีระบบให้ท่านเลือกใช้ตามขนาดธุรกิจ

BUSINESS PLUS POS เป็น ระบบในหมวด Software POS ,ระบบ POS ,โปรแกรม Point of sale,โปรแกรมร้านค้าปลีก,ระบบ pos ร้านค้าปลีก,+โปรแกรม +คิดเงิน,+โปรแกรม +ร้านค้า,โปรแกรม POS,โปรแกรมขายของชํา,โปรแกรมขายหน้าร้าน,โปรแกรมคิดเงิน,โปรแกรมคิดเงินร้านค้า,โปรแกรมแคชเชียร์,โปรแกรมร้านค้าส่ง,โปรแกรมร้านสะดวกซื้อ,ระบบเก็บเงินร้านค้า,ระบบขายหน้าร้าน,ระบบคิดเงิน POS,ระบบคิดเงินร้านค้า,โปรแกรมขายสินค้า,โปรแกรมขายหน้าร้าน pos,โปรแกรมบัญชี pos,ระบบจัดการร้านค้า,โปรแกรมคิดเงิน,Smartretail,ระบบร้านโชวห่วย,โชห่วย,Smartretail