FACEBOOK LIVE วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. หัวข้อเตรียมพร้อมรับมืองานสิ้นปี พร้อมเปิดตัว New ฟังก์ชั่น V7.3

ขอเรียนเชิญสมาชิก Business Plus HRM เข้าร่วมรับชม Live สด ผ่าน Facebook ในหัวข้อ "เตรียมพร้อมรับมืองานสิ้นปี พร้อมเปิดตัว New ฟังก์ชั่น V7.3"

วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. – 16.00 น.


ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชม คลิก