FACEBOOK LIVE วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 15.00 น. หัวข้อรู้หรือไม่ e-Training ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไร

ขอเรียนเชิญสมาชิก Business Plus HRM เข้าร่วมรับชม Live สด ผ่าน Facebook ในหัวข้อ : รู้หรือไม่ e-Training ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างไร

วันพุธ  ที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. – 15.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชม คลิก