สัมมนา e-Welfare วันที่ 20/6/2566

ขอเรียนเชิญสมาชิก Business Plus HRM เข้าร่วมรับชม Live สดในหัวข้อ Bplus e-Welfare ระบบขอสวัสดิการพนักงานผ่านเว็บ องค์กรในยุคใหม่ ที่คน Gen ใหม่สนใจ ด้วยการใช้ระบบสวัสดิการที่มัดใจ แต่ลดงาน HR เปลี่ยนเป็นองค์กรไร้กระดาษ วันอังคารดี ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. - 16.15 น. 

ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิก