การดำเนินงานพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่องของ Business Plus

ปี 2529

บริษัทพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 16 ระบบและโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ Business Plus บนระบบปฏิบัติการ DOS และปรับปรุงการใช้งานจนเป็นที่ยอมรับในตลาด โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

ปี 2533

บริษัทเริ่มมีตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆเช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี อุดรธานี โดยมุ่งเน้นเลือกตัวแทนที่มีความมั่นคงมีคุณภาพ ในการบริการ และเอาใจใส่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ปี 2535

บริษัทพัฒนาโปรแกรมสำหรับธุรกิจค้าปลีก Point Of Sale ที่มีชื่อว่า ''Business Plus POS'' บนเครื่อง IBM POS และ เครื่อง PC ทั่วไปโดยเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป Business Plus

ปี 2536

บริษัทได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ให้เป็น IBM Business Partner ด้านธุรกิจค้าปลีกโดยขายอุปกรณ์ค้าปลีกของ IBM พร้อมโปรแกรม Business Plus POS ทั่วประเทศ

ปี 2537

พัฒนาทีมงานบริการอบรมลูกค้า และทีมงานขายต่างจังหวัดสำหรับ งานธุรกิจค้าปลีกมากขึ้น โดยได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้า ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดใหญ่ๆ เกือบทั่วประเทศถือเป็นงานที่สร้างความสำเร็จและชื่อเสียง ให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก

ปี 2538

ได้รับรหัสซอฟต์แวร์เฮ้าส์เลขที่ 0014 จากกรมสรรพากร ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและการกำหนดเลขรหัสซอฟต์แวร์เฮ้าส์

ปี 2540

ได้พัฒนา โปรแกรมบัญชีแยกประเภท GL ให้เป็น Version Windows เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ปี 2542

ได้มีการพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus Payroll ให้เป็น Version Windows และได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่ Upgrade โปรแกรมจาก Version Dos ต่อมาได้พัฒนาระบบอื่นๆ เป็น Windows เช่น

 1. โปรแกรมประมวลผลบัตรตอกเวลา (Time Attendance)
 2. โปรแกรมบริหารงานบุคคล (Personnel)
 3. โปรแกรมบริหารสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง (Advanced Rights)
 4. โปรแกรมโอนแผ่นดิสก์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด.91 (Disk Transfer)
 5. โปรแกรมควบคุมสิทธิการใช้งานสูง (Advanced Security)

ปี 2545

ได้มีการพัฒนาโปรแกรมบริหารค้าปลีกสำเร็จรูป Business Plus POS ให้เป็น Version Windows ประกอบด้วย 3 รุ่นให้เลือกตามขนาดและลักษณะการใช้งานของธุรกิจ มีระบบความยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย มีความสามารถสูงทั้งด้านการทำงานประจำวันและควบคุมวิเคราะห์ต่างๆ เหนือกว่า โปรแกรมทั่วไปในท้องตลาด สามารถเชื่อมกับโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Business Plus หรือโปรแกรมยี่ห้ออื่นๆ ได้

ปี 2547

ได้มีการพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Business Plus Account ให้เป็น Version Windows ได้แก่ระบบบัญชีทั่วไปและแยกประเภท, บริหารสินค้าคงคลัง, จัดซื้อ,จำหน่ายสินค้า, วิเคราะห์การตลาด, พนักงานขายและคอมมิชชั่น, ลูกหนี้, เจ้าหนี้, เช็ครับ-จ่าย และเงินฝากธนาคารโดยเน้นคุณภาพโปรแกรม ความยืดหยุ่นสูง ให้เข้ากับธุรกิจของลูกค้า เน้นการซื้อไปแล้วใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย และครอบคลุมการทำงานระดับปฏิบัติการและการควบคุมพร้อมวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้บริหาร นอกจากนั้นบริษัทยังขยายงานเพื่อรองรับกับการขยายตัวของโปรแกรมที่มีผู้ให้ความสนใจต้อนรับอย่างล้นหลาม

ปี 2548

พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถระบบ Business Plus Account เป็น Business Plus Account & ERP

ปี 2549

พัฒนา ระบบเงินเดือนเมนูภาษาอังกฤษ และ การฝึกอบรมผ่าน WEB

ปี 2550

พัฒนาระบบฝากขาย (Consignment) และระบบ Business Plus Van Sales รุ่น Notebook

ปี 2551

 1. พัฒนาระบบ วิเคราะห์งานบริหารอัจฉริยะ Business Intelligence
 2. พัฒนาระบบBusiness Plus Van Sales รุ่น Mobile และระบบฝากขายเวอร์ชั่นใหม่
 3. Business Plus เป็น 1 ใน 22 รายแรกในประเทศไทย ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Software YES โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับสมาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย(ATSI)
 4. ได้รับ Certificate of TQS/ISO 15504 รับรองมาตรฐานการผลิตคุณภาพซอฟต์แวร์ โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย
 5. พัฒนาระบบอนุมัติการลาผ่านเว็บ และการสมัครงานผ่านเว็บ
 6. ส่งลูกค้าเข้าประกวดผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยได้เป็นเลิศ จัดโดย SIPA ร่วมกับ ATSI และ Software Park ลูกค้า Business Plus บริษัท เอส.ไอ.เอ็น. คอมเมอร์เชียล จำกัด ศูนย์กระจายสินค้าอย่างมีคุณภาพ ภาคอีสาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ''โล่พระอาทิตย์ทองคำ'' ประจำปี 2551 เป็นครั้งแรกกับการการันตี ความเป็นเลิศของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย

ปี 2552

 1. พัฒนาระบบวิเคราะห์งานบริหารขั้นสูง Performance Dash Board
 2. พัฒนาระบบเสริมศักยภาพกิจการเฉพาะ เช่น Prepare-Po,Packing list
 3. พัฒนาระบบ PosOnline สำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
 4. พัฒนาระบบโปรแกรม สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)
 5. ส่งลูกค้าเข้าประกวดผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยได้เป็นเลิศ จัดโดย SIPA ร่วมกับ ATSI และ Software Park ลูกค้า Business Plus บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ''โล่พระอาทิตย์ทองคำ'' ประจำปี 2552 กับการการันตี ความเป็นเลิศของผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย
 6. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 (2nd SMEs National Awards 2009) กลุ่มธุรกิจ Software และ Application ของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบโดยนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ วันที่ 29 มกราคม 2553 ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี 2553

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 มาตรฐาน UKAS จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND CO.,LTD. เมื่อ พฤษภาคม ปี 2553 เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของบริษัทฯ ที่มีนโยบายคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการ บุคลากร อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า (BM TRADA ได้ยกเลิกการรับรอง โดยให้เปลี่ยนมาให้การรับรองในนาม MS Cert แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป)

ระบบบริหารงานด้านคุณภาพที่บริษัทฯ ได้รับมีขอบข่ายครอบคลุมถึง

 1. มาตรฐานโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus
 2. มาตรฐานการบริการและฝึกอบรม
 3. มาตรฐานด้านบริการสัญญาบำรุงรักษา, การปรับปรุงรุ่นโปรแกรม

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับใบรับรองกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ISO / IEC 29110 เพื่อแสดงว่าบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 สำหรับขอบข่าย :Basic Profile โดย มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553

ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ พัฒนาซอฟต์แวร์ Business Plus อย่างมีมาตรฐาน และมีบริการที่ดีเยี่ยมในระดับสากล

ปี 2554

 1. พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ส่วนการพัฒนาฝึกอบรมผ่านเว็บ Web ERS-Training System
 2. พัฒนาระบบเสริมสำหรับ BUSINESS PLUS POS โปรแกรมสะสมแต้ม Online และ โปรแกรม e-Coupon

ปี 2555

 1. พัฒนาระบบบริหารกิจการร้านกาแฟ BUSINESS PLUS COFFEE & BAKERY
 2. พัฒนาโปรแกรมบริหารศูนย์อาหาร BUSINESS PLUS POS FOOD COURT

ปี 2556

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด สามารถต่ออายุการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001:2008 มาตรฐาน UKAS จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND CO.,LTD. ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จของบริษัทฯ ในการรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการ บุคลากร อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า (BM TRADA ได้ยกเลิกการรับรอง โดยให้เปลี่ยนมาให้การรับรองในนาม MS Cert แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป)

ปี 2557

 1. พัฒนาโปรแกรม Business Plus Collector บน Android โปรแกรมที่ช่วยให้งานการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้า นำเข้าโปรแกรม Business Plus Account & ERP
 2. พัฒนาโปรแกรมบริหารการผลิต Business Plus Materail Requirement Planning (MRPII) โปรแกรมสำหรับวางแผนการผลิต เป็นโปรแกรมที่ครบถ้วนในกระบวนการผลิต ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ
 3. พัฒนาโปรแกรมบริหาร BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion)
 4. พัฒนาโปรแกรมบริหาร BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP สำหรับธุรกิจเครื่องเขียน

ปี 2558

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด สามารถต่ออายุการรับรองกระบวนการบริหารจัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตามมาตราฐานสากล ISO/IEC 29110 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 จาก TUV Nord (Thailand) Ltd., สำหรับขอบข่าย : Software Project Management and Software Implementation Process ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ พัฒนาซอฟต์แวร์ Business Plus อย่างมีมาตรฐานในระดับสากล

ปี 2559

 1. พัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ ส่วนการขอสวัสดิการพนักงาน Business Plus Employee Relation System (ERS-Welfare)
 2. พัฒนาระบบเสริมเพิ่มความสามารถสำหรับ BUSINESS PLUS PAYROLL
  • JC : Job Cost System ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน
  • PF : Provident Fund Extra System ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพิเศษ
  • LN : Loan System ระบบเงินกู้ชนิดพิเศษ
  • WF : Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน
 3. พัฒนาโปรแกรมบริหาร BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP สำหรับธุรกิจร้านวัสดุก่อสร้าง
 4. พัฒนาโปรแกรมบริหาร BUSINESS PLUS ACCOUNT & ERP สำหรับธุรกิจร้านขายยา
 5. พัฒนาโปรแกรมบริหาร BUSINESS PLUS POS สำหรับธุรกิจร้านอาหาร
 6. ยืนยันคุณภาพซอฟต์แวร์จากความสำเร็จจริงของลูกค้า บริษัท มูอิ คิทเช่น จำกัด / ภัตตาคารฮั่วเซ่งฮง ได้รับรางวัล "กิจการร้านอาหารที่นำ H/W และ S/W ไปช่วยดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ" จาก ATSI และ สมาคมภัตตาคารไทย ผู้ซอฟต์แวร์ไทยได้อย่างเป็นเลิศ ยี่ห้อ Business Plus ประเภท Account & ERP , POS และ Payroll System

ปี 2560

 1. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด พัฒนาซอฟต์แวร์ BUSINESS PLUS PAYROLL สู่ BUSINESS PLUS HRM รองรับ MULTI LANGUAGE ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ลาว
 2. บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับรางวัล Market Growth Achievement Award ในงาน TGCS 2017 BUSINESS PARTNER SUMMIT , XI AN ,CHINA , 12-15 SEPTEMBER 2017.
 3. ยืนยันคุณภาพซอฟต์แวร์ และบริการจากความสำเร็จจริงของลูกค้า บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ATSI Digital Entrepreneur Award 2017 ประเภทค้าปลีก-ส่ง จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2560 ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม BUSINESS PLUS ERP และ POS

ปี 2561

 1. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ CERTIFICATE ISO 9001:2015 มาตรฐาน UKAS จาก BM TRADA REGISTRAR THAILAND CO.,LTD. เมื่อ วันที่ 2 มกราคม 2561 เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จอีกครั้งบริษัทฯ เพื่อเป็นเครื่องแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการ บุคลากร อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า (BM TRADA ได้ยกเลิกการรับรอง โดยให้เปลี่ยนมาให้การรับรองในนาม MS Cert แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป)
 2. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรางวัล "SME ดีเด่น ประจำปี 2561" (SME National Awards 2018) ประเภทธุรกิจ งานสร้างสรรค์และออกแบบ ซึ่งเป็นรางวัลจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดประกวดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
 3. ยืนยันคุณภาพซอฟต์แวร์ และบริการจากความสำเร็จจริงของลูกค้า บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ATSI Digital Entrepreneur Award 2018 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก-ส่ง จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2561 ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม BUSINESS PLUS ERP และ POS
 4. ยืนยันคุณภาพซอฟต์แวร์ และบริการจากความสำเร็จจริงของลูกค้า บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ ATSI Digital Entrepreneur Award 2018 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2561 ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม BUSINESS PLUS HRM

ปี 2562

 1. ยืนยันคุณภาพซอฟต์แวร์ และบริการจากความสำเร็จจริงของลูกค้า ปีที่ 3 ต่อเนื่อง บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2019” ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ง จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (DEPA) ประจำปี 2562 ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ โปรแกรม Business Plus ERP และ POS

ปี 2565

 1. ยืนยันคุณภาพซอฟต์แวร์ และบริการจากความสำเร็จจริงของลูกค้า ปีที่ 4 ต่อเนื่อง บริษัท เอสติม่า แอสเสท จำกัด ได้รับ รางวัลชนะเลิศ “ATSI Digital Entrepreneur Award 2022” ใน หมวด ธุรกิจอื่นๆ (Real Estate ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ฯลฯ)จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ไทยเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ โปรแกรม Business Plus HRM

ปี 2566

 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป Bplus WMS
 2. พัฒนาโปรแกรมตรวจนับทรัพย์สินถาวร Bplus Fixed asset Tracking

ปี 2567

 1. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-1 : 2018 ต่อเนื่อง ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด เป็นซอฟต์แวร์ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล