ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด

ขอขอบพระคุณ คุณกานต์สิริ ทรัพย์รดามณิภา ตำแหน่งผู้จัดการ ร้านสหกรณ์เกษตรศาสตร์ จำกัด ให้เกียรติเล่าถึงประสบการณ์การใช้งานโปรแกรม Business Plus ERP & POS