คุณศรีวรรณ มาลัยวงษ์ บริษัท ศาลารัตนโกสินทร์ จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ดี ๆ
ในการเลือกใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM