เสียงจากเภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน)  เล่าประสบการณ์การดำเนินธุรกิจและการใช้เครื่องมือเพื่อการบริหารธุรกิจ

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งของคนไทยรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีสาขารวมกันทั้งสิ้น 28 สาขา แบ่งออกเป็นซูเปอร์มาร์เกต 27 สาขา และศูนย์ค้าส่ง 1 สาขา ธนพิริยะ ตั้งอยู่ในจังหวัด 3 จังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย 23 สาขา จังหวัดพะเยา 4 สาขา และจังหวัดเชียงใหม่ 1 สาขา โดยในปี พ.ศ. 2562 รายได้ของธนพิริยะมาจากธุรกิจค้าปลีก 93% และธุรกิจค้าส่งอีก 7%

 

สามารถติดตามรายละเอียดบริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) ได้ที่ www.thanapiriya.co.th