บริษัท บิวคอน จำกัด

คุณบุญยกร ผลดีเยี่ยม ตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล บริษัท บิวคอน จำกัด ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์ ในการใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BUSINESS PLUS HRM

    บริษัท บิวคอน จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับรับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ดำเนินกิจการมาทั้งหมด 37 ปี